20NiCrMo2 çeli?i: yüksek stresli mühendislik uygulamalar? için ideal seçim

20NiCrMo2 çeli?i: yüksek stresli mühendislik uygulamalar? için ideal seçim

:

20NiCrMo2 çeli?i havac?l?k, otomotiv, makine mühendisli?i ve imalat gibi endüstrilerde yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Di?liler, ?aftlar ve yüksek performansl? makineler gibi yüksek gerilime maruz kalan ve ola?anüstü güç ve dayan?kl?l?k gerektiren bile?enler ve parçalar için idealdir.

klaida: Turinys apsaugotas!!
lt_LTLietuvi? kalba