21NiCrMo2 Çelik: Enerji Sektöründe Güvenli?i ve Sürdürülebilirli?i Art?rma

21NiCrMo2 Çelik: Enerji Sektöründe Güvenli?i ve Sürdürülebilirli?i Art?rma

Enerji sektöründe 21NiCrMo2 Çelik kullanan endüstriler ?unlar? içerir:
1. Petrol ve gaz endüstrisi: Bu çelik genellikle sondaj ekipmanlar?nda, boru hatlar?nda ve depolama tanklar?nda kullan?l?r.
2. Elektrik üretim sektörü: Türbinlerde, jeneratörlerde ve nükleer santrallerde kullan?lmaktad?r.
3. Yenilenebilir enerji endüstrisi: Rüzgar türbinleri ve güne? enerjisi santralleri de bu çeli?i çe?itli bile?enler için kullan?r.
4. Madencilik sektörü: 21NiCrMo2 çeli?i sondaj çubuklar?, k?r?c?lar ve konveyör sistemleri gibi ekipmanlarda kullan?l?r.
5. ?n?aat sektörü: Enerji santralleri, rafineriler gibi enerji altyap? projelerine yönelik yap? ve ekipmanlarda kullan?l?r.

klaida: Turinys apsaugotas!!
lt_LTLietuvi? kalba