CNC lakštinio metalo pjovimas, CNC metalo pjovimo kainos? ir skaičiavimas?

cnc lazer sac kesim fiyatlar?, lazer kesim fiyatlar?, lazer kesim firmalar?, lazer metal kesim istanbull, laser kesim dudullu, lazer kesim ankara

CNC lakštinio metalo pjovimas, CNC metalo pjovimo kainos? ir skaičiavimas?

Cnc Metal kesim yap?lmadan önce kesilecek malzemeye karar vermemiz gerekir. Cnc lazer kesim makinelerinde çelik metal sac , alüminyum sac, paslanmaz sac,bak?r plaka veya pirinç plaka gibi bir çok farkl? metal kesmek mümkündür.  Cnc kesim fiyatlar? kesilecek sac malzemenin türüne , yüzey durumuna, kesim ebat?na , metalin kal?nl???na , kullan?lacak sac veya diye matelin boyutlar?na göre de?i?kenlik gösterir.

Metalo pjovimas Nas?l yap?l?r?

Lazer kesim yap?lacak malzeme seçimi sonras? lazer kesilecek plakan?n ebatlar?na uygun autocad çizimin yap?lmas? gerekmektedir. Autocad çizimin yap?lmas? ard?ndan lazer sac kesim makinesi program?na yüklenir ve plaka üzerinde minimum fire gelecek ?ekilde konumland?r?l?r. Böylece lazer kesilecek plakadan fireyi en aza indirmi? oluruz.

  • Paslanmaz çelik
  • Sac plaka ya da çelik plaka
  • Alüminyum plaka
  • Pirinç plaka
  • Bak?r plaka
  • Di?er Metal plakalar

Cnc Lazer Metal kesim makineleri boyutlar?

Pjovimo lazeriu staklės standartiškai

1200x2500 mm
1500x3000 mm
2000 mm  x 3000 mm

ebatlar?ndad?r. Bu ebatlara göre kesilecek çelik sac sipari? vermeniz gerekir.

Cnc Lazer de kesilecek Sac Plaka Standart Ebatlar?

1000 mm x 2000 mm
1200x2400 mm
1250 mm x 2500 mm
1500x3000 mm

Bu ebatlar d???nda elbette cnc kesim yap?labilmektedir. Fakat her farkl? ebatta ürün makineye koydunuzda makinedeki programlamay? tekrar tekrar programlaman?z gerekti?inden çok zaman ve i? gücü kaybna sebep olacakt?r.

CNC pjovimo lazeriu kainos skaičiavimas

A?a??daki tabloda örnek olarak hangi kal?nl?kta metal plakan?n ne kadar zamanda lazer ile kesilece?i gösterilmi?tir. Lazer kesim fiyatlar? cm/sn göre hesapland???n? belirtmi?tik. lazerinis lakštų pjovimas ile lazer alüminyum kesim farkl? yap?lar oldu?undan cnc lazer kesimde harcanacak zaman da ayn? oranda de?i?mektedir.

Medžiaga 0,50 mm 1 mm 2 mm 3 mm 6 mm 12 mm
Çelik Sac 42,3 23,3 13,8 7,83 3,4 0,76
Nerūdijantis plienas 33,9 14,9 6,35 4,23 1,69 1,27
Hafif Çelik (Bak?r, Pirinç) 8,9 7,83 6,35 4,23 2,1
titano 12,7 12,7 4,23 3,4 2,5 1,7
fanera 7,62 1,9

Lazer sac kesim fiyatlar? cm/ saniye hesab?na göre yap?lsa da seçilecek sac?n yüzeyi de fiyat de?i?imine etkisi olmaktad?r.

Lazer Metal kesim yöntemleri

CO2 : Anglies dioksidas lazerinis supjaustytas di?er modellere göre daha güçlü bir metalo pjovimas yöntemidir. I???? odaklamak için kristal yerine bir gaz kullan?l?r. Lazerin gaz püskürtmesinde karbon dioksite göre daha az miktarda azot, helyum ve hidrojen ile kar??t?r?lmas?ndan olu?ur. Kesme gücü sayesinde, CO2 lazer kesim 25 mm kal?nl??a kadar çelik levhalar? kesme yetene?ine sahiptir.Genellikle bu kadar kal?n malzeme kesimi tercih edilmese de lazer metalo pjovimas makinalar? 25 mm ye kadar metal kesim yapabilmektedir.

lt_LTLietuvi? kalba