Cinkuoto gipso kartono sienų profilio gamyba? Stambulas

istanbul-asma-tavan-c-profili-imalat

Cinkuoto gipso kartono sienų profilio gamyba? Stambulas

Galvanizli Alç?pan Profil imalat? ?stanbul tesisimizde bir çok atviro profilio gamyba yapmaktay?z. 
?malat?n? yapt???m?z alç?pan profilleri :

 • Sienos u profilis 0,30 mm
 • Sienos u profilis 0,35 mm
 • Sienos u profilis 0,40 mm
 • Sienos u profilis 0,45 mm
 • Sienos u profilis 0,50 mm
 • Sienos u profilis 0,60 mm
 • Sienos c profilis 0,30 mm
 • Sienos c profilis 0,35 mm
 • Sienos c profilis 0,40 mm
 • Sienos c profilis 0,45 mm
 • Sienos c profilis 0,50 mm
 • Sienos c profilis 0,60 mm

Ya da ?stanbul Gipso kartono sienelės profilis ?gamyba? yapt???m?z profillerin ebatlara göre da??l?m? :

 • Sienos profilis 50
 • Sienos profilis 75
 • Sienos profilis 100
 • sienos c profilis 50
 • sienos c profilis 75
 • sienos c profilis 100

 

Alç?pan Duvar c profili

 

Duvar c profilleri geni?lik ölçülerine göre isimlendirilirler.
Örne?in duvar c 50 denilen profil taban geni?li?i 50 mm dir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta profilin taban geni?li?ine göre seçim yapmam?z gerekir.
E?er yanl?? duvar c profili sipari? edilirse uygulama esnas?nda duvar u profili ile uyumlulu?u sa?lanamaz ve montaj sorunu ya?anabilir. Duvar c profilleri ayn? ebatta duvar u profili ile kullan?lmas? yerinde olacakt?r.
Duvar c profili 100 seçtiyseniz alman?z gereken duvar u profili de ayn? ebatta olmal?d?r.

tavan-u-profili-imalat
lubos-u-profilis-gamyba

Alç?pan Duvar c profili 50 ebatlar?

 • Sienos C profilis 50
 • Matmenys: 42×48,8×42 mm
 • Ilgis L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Informacija apie pakuotę (vnt.): 8
 • Informacija apie pakuotę (mt): 24

Alç?pan Duvar C 50 profili a??rl?klar?

 • Siena c 50 0,40 mm : 0,446 kg/m
 • Duvar c 50 0,45mm : 0,502 kg/mt
 • Siena c 50 0,50 mm : 0,557 kg/m

 

Duvar c 50 profili uzunluklar? 3 mt dir. Duvar c 50 profili paketlerinde 24 adet profil bulunmaktad?r. Her bir duvar c 50 paketinde 72 mt alç?pan profili bulunmaktad?r. Galvaniz rulo sacdan yap?lan duvar c 50 profili üzeri desenli bir profillerdir.

Alç?pan Duvar c profili 75 ölçüleri

 • Sienos C profilis 75
 • Matmenys: 42×73,8×42 mm
 • Ilgis L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Informacija apie pakuotę (vnt.): 8
 • Informacija apie pakuotę (mt): 24

Alç?pan Duvar C 75 profili a??rl?klar?

 • Duvar c 75 0,40 mm : 0,521 kg/mt
 • Duvar c 75 0,45mm : 0,586 kg/mt
 • Siena c 75 0,50 mm : 0,652 kg/m

Alç?pan duvar profili 75 lik ebatlar?na bakt???m?zda zemin geni?li?i 73 mm dir. Yan kenar uzunluklar? 42 mm gelmektedir.

Alç?pan Duvar C profili 100 ölçüleri

 • Sienos C profilis 100
 • Matmenys: 42×98,8×42 mm
 • Ilgis L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Informacija apie pakuotę (vnt.): 8
 • Informacija apie pakuotę (mt): 24

Alç?pan Duvar C 100 profili a??rl?klar?

 • Siena c 100 0,40 mm : 0,521 kg/m
 • Siena c 100 0,45mm : 0,586 kg/m
 • Siena c 100 0,50 mm : 0,652 kg/m

Duvar u profilleri farkl? kal?nl?k ve geni?liklerde olabilirler.
Örne?in duvar u 50 denilen profil taban geni?li?i 50 mm dir.
Burada dikkat edilmesi gereken profilin taban geni?li?ine göre seçim yapmam?z gerekti?idir.
E?er yanl?? duvar u profili sipari? edilirse uygulama esnas?nda duvar c profili ile uyumlulu?u sa?lanamaz ve montaj sorunu ya?anabilir. Duvar u profilleri ayn? ebatta duvar c profili ile kullan?lmas? yerinde olacakt?r.
Duvar u profili 100 seçtiyseniz alman?z gereken duvar c profili de ayn? ebatta olmal?d?r.

Alç?pan Duvar u profili 50 ölçüleri

 • „Wall U“ profilis 50
 • Matmenys: 27,5x50x27,5 mm
 • Ilgis L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Informacija apie pakuotę (vnt.): 8
 • Informacija apie pakuotę (mt): 24

Alç?pan Duvar U 50 profili a??rl?klar?

 • Duvar u 50 0,40 mm : 0,327 kg/mt
 • Duvar u 50 0,45mm : 0,367 kg/mt
 • Siena u 50 0,50 mm : 0,408 kg/m

Alç?pan Duvar u profili 75 ölçüleri

 • „Wall U“ profilis 75
 • Matmenys: 27,5x75x27,5 mm
 • Ilgis L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Informacija apie pakuotę (vnt.): 8
 • Informacija apie pakuotę (mt): 24

Alç?pan Duvar U 75 profili a??rl?klar?

 • Duvar u 75 0,40 mm : 0,408 kg/mt
 • Duvar c 75 0,45mm : 0,459 kg/mt
 • Siena c 75 0,50 mm : 0,510 kg/m

Alç?pan Duvar u profili 100 ebatlar?

 • Wall U Profile 100
 • Matmenys: 27,5x100x27,5 mm
 • Ilgis L (cm): 300
 • Kal?nl?k (mm): 0,50
 • Informacija apie pakuotę (vnt.): 8
 • Informacija apie pakuotę (mt): 24

Alç?pan Duvar U 100 profili a??rl?klar?

 • Duvar u 100 0,40 mm : 0,484 kg/mt
 • Duvar c 100 0,45mm : 0,544 kg/mt
 • Siena c 100 0,50 mm : 0,604 kg/m

Duvar u profili ile duvar c profili içiçe geçmesi sebebiyle birlikte kullan?l?rlar. Alç?pan duvar profillerinin yan? s?ra ayr?ca tavan profili olarak imalat?m?z vard?r.

Galvaniz rulo sacdan yap?lan duvar profili ile tavan profil kal?nl?k ve ebatlar? birbirinden farkl?d?r.

lt_LTLietuvi? kalba