Atsparus rūdims? cinkuotas geležies profilis

Galvanizli kare profil, galvanizli demir profil, galvanizli kutu profil, galvanizli paslanmaz çelik profil, çelik kare profil, içi bo? çelik profil, kutu profil fiyatlar?

Atsparus rūdims? cinkuotas geležies profilis

Galvanizli demir profiller kutu profil denilen çelik rulo saclardan üretilen 6 veya daha uzun olan kare profil malzemelerin s?cak dald?rma galvaniz yöntemi ile korozyona kar?? korunmas? için galvaniz havuzuna dald?r?larak kaplama yap?lmas? ile üretilirler.

galvaniz kutu profil
cinkuotas dėžės profilis

Galvanizli kutu profil ?malat?

Galvanizli demir profil imalat?na girmeden önce kutu profilin üretim ?eklini bilmemiz gerekmektedir. Kutu profiller yap?l?? itibari ile farkl? malzemelerden üretilebilirler. So?uk haddelenmi? rulo sac veya s?cak haddelenmi? rulo saclardan üretilebilir. Dilimlenmi? rulo saclar roll form dedi?imiz rulo sac?n bükülmesi ve k?v?rma i?lemi ile kaynaklanmaya haz?rlanmas? sonras? boyuna kaynakla birle?tirilmesi ile kutu profil imalat? gerçekle?ir. Kutu profillerin imalat?nda kullan?lan rulo saclar?n kal?nl?klar? 0,70 mm den ba?lamaktad?r ve 10 mm ye kadar ç?kmaktad?r. Kutu profillerin geni?lik ölçüleri 10 mm x 10 mm den yani 1 cm x 1 cm den ba?lamaktad?r. 10 mm x 10 mm geni?li?i olan kutu profilin et kal?nl??? 0,70 mm dir.

A?a??daki örnek kutu profil fiyatlar? tablousunda görüldü?ü gibi geni?lik 10 mm den ba?lamaktad?r.

GALVAN?ZL? KUTU PROF?L F?YAT L?STES?

DYDIS (mm) ET KALINLI?I (mm)                TL / mt
0,70 0,80 0,90 1,00 1,20 1,50 2,00
10×10 1,58 1,68 1,87 2,02 2,41
15×15 10×20 1,92 1,95 2,18 2,41 2,86 3,49
20×20 10×30 15×25 2,39 2,53 2,85 3,14 3,73 4,49 5,88
25×25 20×30 2,96 3,09 3,49 3,82 4,63 5,70 7,39
30×30 20×40 3,81 3,82 4,16 4,63 5,45 6,86 8,95
30×40 4,46 4,98 5,51 6,58 7,95 10,13
40×40 30×50 6,37 6,40 7,41 9,11 11,91
50×50 40×60 9,77 11,39 14,96
60×60 40×80 11,93 14,47 19,05
70×70 60×80 50×90 40×100 17,24 22,26
80×80 60×100 26,89
90×90 60×120 80×100 29,36

Galvanizli Kutu profiller kutu profillerin galvanizle kaplanmas? ile imal edilmektedir demi?tik. Kutu profil fiyatlar?ndaki de?i?im galvanizli demir profil fiyatlar?n? da etkilemektedir. Kutu profil fiyatlar? hesaplan?rken çelik sac fiyatlar?na bakmal?y?z. Sac fiyatlar?n? daha temelden incelemek isterseniz hurda fiyatlar?na bakmal?s?n?z. Hurda fiyatlar?ndaki herhangi bir de?i?im ayn? zamanda demir çelik fiyatlar?n? da etkilemektedir. Demir çelik fiyatlar? anl?k de?i?imlerden dolay? günlük olarak takip gerektirir.

Galvanizli kutu profil fiyatlar?

S?cak dald?rma galvaniz fiyatlar? çinko külçe fiyatlar? ile belirlenmektedir. Londra metal borsas? taraf?ndan belirlenen ve her gün güncellenen çinko külçe fiyatlar? galvanizli kutu profil fiyatlar?n? da etkilemektedir. Çinko külçe imalat? cevherden ülkemizde yap?lmamaktad?r. Bu sebepten ötürü Çinko külçe konusunda yurt d???na ba??ml?y?zd?r. Galvanizli kutu profil fiyatlar? bu de?i?imlerin hepsinden etkilenmektedir. Galvanizli kutu profil fiyatlar?n? sitemizden ya da instagram hesab?m?zdan galite sekti.

Galvanizli Çelik Profil
Galvanizli Çelik Profil
klaida: Turinys apsaugotas!!
lt_LTLietuvi? kalba