?ym? archyvas: trafik dire?i imalatç?lar?

Trafik Dire?i nedir?, Trafik Dire?i imalatç?lar?,Trafik Dire?i fiyatlar?

omega-direk-uretimi

Trafik Dire?i Nedir? Trafik Dire?i a??l?kl? olarak kara yollar?nda güvenli?i sa?lamak için kullan?lan  uyar?c? trafik levhalar?n zemine montaj?nda kullan?lan çelik direklerdir. Galvaniz kaplama yap?lan çelikten imal edilen Trafik Direkleri sa?lam yap?s?, korozyona kar?? direnci ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r. Trafik  direklerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen […]

lt_LTLietuvi? kalba