Лист со шаблони – Солза?? Лист со шаблони

Gözya?? desenli sac imalat?

Desenli Sac

Siyah sac ya da s?cak haddelenmi? saclardan yap?lan özel üretim desenli sac ve gözya?? desenli çelik sac fiyatlar?n?, ayr?ca üretim ?eklini tarif edece?iz. Baklaval? yass? saclar ad?ndan anla??laca?? üzere yüzeyinde desen bulunduran sac yani çelik malzemelerdir. Desenli olmas?n?n tercih sebepleri elbette kullan?lmak istenilen alandan kaynakl?d?r. Motifli çelik saclar?n üretim tarihine bakt???m?zda 1900 lerin ba??nda Amerika ve Fransa da ba?lad???n? biliyoruz. Baklaval? sac üretimi olarak ba?layan Moifli alüminyum ve çelik sac üretimi daha sonra farkl? modellerle çe?idini art?rm??t?r.

YouTube video

Desenli Plaka Sac Üretimi

Motifli çelik sac üretimi daha önce de belirtti?imiz gibi s?cak haddelenmi? sacdan yap?lmaktad?r. S?cak haddelenmi? saclar?n 1000 Derece gibi bir s?cakl??a kadar ?s?l i?lem görmesi gerekmektedir. Gözya?? Motifli ve baklaval? sac deseni sac?n tek yüzeyine verilebilmesi için s?cak haddelenmi? sac?n bir kaç a?amadan geçmesi gerekmektedir. Öncelikle belirtmemiz gereken sac?n sadece tek yüzeyine i?lem yap?laca??d?r. Yani desenleri olan çelik plakalar?n sadece tek taraf? desenlidir. Desenleri olan sac plakalar farkl? çelik malzemeden yapabilirler :

  • Плоча со алуминиумски шари
  • Плоча со нерѓосувачки шари
  • Плоча со галванизирана шема
  • Çelik desenli plaka

farkl? deseni olan çelik plaka modellerinden baz?lar? ise,

  • Baklaval? Desenli Plaka
  • Gözya?? Desenli  Plaka
  • Спуштете ја плочата со модел

Yüzeyi motifli çelik sac üretimi ve motif çelik sac fiyatlar? da bu modellere, ayr?ca kullan?lacak malzemeye göre de?i?iklik göstermektedir.

Desenli Çelik Sac ?malat?

Desenli çelik sac imalat?n? öncelik s?cak haddelenmi? çelik olarak anlatmak bizim için en do?rusudur. S?cak haddelenmi? çelik saclardan üretilecek ürünün öncelikle kal?nl???na ve geni?li?ine karar vermemiz gerekmektedir. Ebatlar?n? belirledi?imiz sac yani çelik malzemenin Baklava ya da gözya?? desenli plaka yap?lmas? için Rulo olarak seçilen çeli?i Rulo Sac Kesim hatt?nda istenilen boylarda kesilmesi gerekir.

Galvaniz Boy kesim hatt?nda kesilen rulo sac plakalar paketlenir ve S?cak i?lem yani ?s?l i?lem görecekleri yer olan motifli plaka sac üretim tesisinde s?raya al?n?rlar. Plakalar heline gelen saclar üst üste konulurlar. Plaka plaka s?cak haddelemeye al?nan saclar almalar? için 1000 dereceye kadar ?s?t?lan çelik levhalar plaka sac ?eklini alabilmesi için s?cak haddeleme merdaneler aras?ndan geçirilirler. S?cak haddeleme sonras? tek yüzeyi desenli olan косатаlar so?umaya al?n?rlar. 2 gün süresince aç?k hava da so?umaya b?rak?l?rlar.

 

 

mk_MK?????????? ?????