Омега Маст

Омега Маст

омега пол genellikle olarak kara yollar?nda güvenli?i sa?lamak için kullan?lan  uyar?c? trafik levhalar?n zemine montaj?nda kullan?lan galvaniz kaplamal? çelik direklerdir. Galvaniz kaplama yap?lan çelikten imal edilen омега полler sa?lam yap?s?, korozyona kar?? direnci ile zorlu iklim ko?ullar?na dayan?kl?d?r. омега пол lerin orta k?sm?ndan delinerek yap?lan delikli yap?s? ile uyar?c? trafik levhas? ve di?er malzemeleri istenilen yüksekli?e kolayl?kla monte edilmesini mümkün k?lar.

Omega direk 149 mm ve 136 mm olarak farkl? ölçülerde imal edilebilirler. омега пол ler siyah çelik sac’dan imal edilmektedir. Omega trafik dire?i istanbul imalathanemizde üretimini gerçekle?tirmekteyiz.

Omega direk fiyat?

Omega Direk Özellikleri

 • Omega direkler s?cak dald?rma galvaniz kaplamal?d?r. Galvanizli омега пол ortalama 20 y?l ömrü vard?r.
 • Omega direk sac kal?nl?klar? tercihe göre 3 mm , 4 mm veya 5 mm olabilir.
 • Omega direklere birden fazla uyar?c? levha ba?lanabilir
 • 2 метри омега пол, 2,5 metre omega direk, 3 metre omega direk, 4 metre omega direk veya 5 metre omega direk üretilebilmektedir.
 • Omega direk üzerinde 40 ile 120 aras? delik bulunmaktad?r. омега пол delik aral?klar? 20 mm dir. Omega direk delik ölçüsü 10 mm?dir.
 • Omega direk bak?m maliyeti yoktur.
 • Omega direk kapal? ve aç?k alanlarda kullan?labilir.
 • Omega direk fiyatlar? ekonomiktir.
 • Omega direk çakma makinas? ile kolayca monte edilebilir.
 • Omega direk imalat? istenilen ölçüde yap?labilir.

Omega direk imalat? için kullan?lacak sac kal?nl??? ve fiyat?
Galvaniz kal?nl??? : 275 gr /m2
Omega direk imalat? için sac kesim ve büküm i?çilik bedeli
Omega direk imalat? için sac fiyalar?na sitemizden ula?abilirsiniz.

Omega Direk Fiyatlar?

омега пол fiyatlar? hesaplan?rken en önemli iki kalem sac fiyatlar? ve galvaniz kaplama fiyatlar?na bakmam?z gerekmektedir. Güncel sac fiyatlar?Можете да го погледнете на овој линк. Поцинкуван слој fiyatlar? ise kaplanacak alan?n yüzeyine göre veya galvaniz kaplanacak malzemenin tonaj?na göre de?i?mektedir.

3 ????? ?? ?Omega Direk?

 1. Pingback: Omega Direk ?stanbul - Çelik Fiyatlar? - omega direk fiyatlar?

 2. Pingback: Omega Direk ?malat? ?stanbul - Çelik Fiyatlar? Omega direk fiyatlar?

 3. Pingback: Omega direk imalat - Çelik Fiyatlar? - omega direk fiyatlar?

??????????? ?? ?????????.

mk_MK?????????? ?????