?????? ?? ??????: galvanizli kutu profil

Профил на галванизирана кутија

galvaniz kutu profil

ГАЛВАН?ЗЛ? ШТО Е ПРОФИЛОТ НА КУТИЈАТА? Профилот на галванизирана кутија, процесот на галванизација е отпорен на атмосферска корозија, односно на реакција на 'рѓосување на метален материјал или челичен материјал. заради заштита се прави. Процесот на галванизација е различен. методи на галванизација? Иако е направен со метод на поцинкување со потопување, се претпочита методот на производство на профили на кутии. Сите работи за заварување мора да се завршат пред да се поцинкува материјалот од железо и челик. Профил на галванизирана кутија […]

Galvaniz profil üretimi

Galvaniz profil üretimi Galvanizli profil üretmek için öncelikle kutu profil üretimini bilmemiz gerekiyor. Kutu profil üretimi kabaca rulo sac?n dilimlenmesi ard?ndan roll form hatt? dedi?imiz hatlarda dilimlenmi? rulo sac?n iki kenar ucunun birle?tirilmesi ve kaynaklanmas? ile yap?lmaktad?r. Galvaniz profil üretimi nas?l yap?l?r? Galvaniz profil lleri üretebilmek için öncelikle kutu profil üretimine uygun bir çelik rulo […]

mk_MK?????????? ?????