?????? ?? ??????: oluklu çat? fiyatlar?

Ucuz Renkli Metal Çat? Sistemi Nas?l Seçilir

metal roof colors

Ucuz Renkli Metal Çat? Sistemi Nas?l Seçilir Al???lmad?k bir çat? istiyorsan?z, ucuz renkli bir metal çat? sistemi seçmek harika bir seçenektir. Ancak, çat?n?z için bir renk seçerken biraz dikkatli olmal?s?n?z. Genellikle, bu çizelgelerde sunulan renkler s?n?rl?d?r. Kartela da rengin yaln?zca küçük bir örne?ini görebilirsiniz. Ayr?ca bu yongalar çat?n?z?n gerçek rengini yans?tmaz. Çat?n?zdaki rengin do?ru bir […]

Oluklu Sac Fiyatlar?

galvaniz oluklu sac

Oluklu Sac Fiyatlar? Oluklu sac galvaniz veya alümünyum kullan?larak imal edilen malzemedir. Boyal? veya boyas?z olarak çok farkl? kal?nlarda üretilebilir. Bunun yan? s?ra malzeme çift kat yap?larak ?s? yal?t?m?na yard?mc? olmas? da sa?lanabilir. Oluklu sac fiyatlar? malzemenin sahip oldu?u özelliklere ve miktar?na göre belirlenir. Mü?teri taleplerine göre farkl? teknik özelliklere sahip malzemeler üretilebilir. Bu özelli?i […]

mk_MK?????????? ?????