?????? ?? ??????: oluklu çat? sac?

Çat? Kaplama için Metal OlukluSac Boyutlar?

trapez metal çat? kaplama uygulamas?

Çat? Kaplama için Metal Oluklu Sac Boyutlar? Çat? Kaplama için Metal Oluklu Sac Boyutlar?n?n birçok avantaj? olsa da, hangi boyutu seçece?inizi anlamak çok kafa kar??t?r?c? olabilir. Neyse ki, hem sa?lam hem de sa?lam olan birkaç standart oluklu çat? malzemesi ölçüsü vard?r. Kullan?m türüne ba?l? olarak, e?lik eden metal Oluklu boyutlar?ndan birine göz atabilirsiniz: Her çekin […]

Oluklu Galvaniz Sac Fiyatlar?

galvaniz oluklu sac

S?cak bir ?ekilde haddelenen rulo haldeki saclar ve dü?ük karbonlu so?uk rulo saclar s?cak dald?rma yöntemiyle çinko kaplanarak galvaniz sac ürünleri elde edilir. Mü?terilerin taleplerine göre rulo halde, standart olarak, istenilen boylarda, mahya, trapez, stor ve oluklu olarak ya da duvar profilleri olarak kullan?lacak ürünler üretilir.  Oluklu galvaniz sac fiyatlar? geni?lik ve kal?nl???na ba?l? olarak […]

Oluklu Sac Fiyatlar?

galvaniz oluklu sac

Oluklu Sac Fiyatlar? Oluklu sac galvaniz veya alümünyum kullan?larak imal edilen malzemedir. Boyal? veya boyas?z olarak çok farkl? kal?nlarda üretilebilir. Bunun yan? s?ra malzeme çift kat yap?larak ?s? yal?t?m?na yard?mc? olmas? da sa?lanabilir. Oluklu sac fiyatlar? malzemenin sahip oldu?u özelliklere ve miktar?na göre belirlenir. Mü?teri taleplerine göre farkl? teknik özelliklere sahip malzemeler üretilebilir. Bu özelli?i […]

mk_MK?????????? ?????