cnc lazer kesim fiyatlar? ?stanbul

cnc lazer kesim fiyatlar? ?stanbul

cnc lazer kesim fiyatlar? ?stanbul her daim güncel ve iyi fiyatlar ile gebze , dudullu ve ikitelli tesislerimiz ile hizmetinizdeyiz.

Cnc Lazer kesim sistemleri metal parçalar? kesmek için uygun bir yöntemdir.

Cnc Lazer kesim makineleri, Sac ve metal nesneleri kesmek için h?zl? ve verimli bir yol sa?lamaktad?r.

Lazer makineleri kesimi, di?er kesme yöntemlerinin ço?undan daha temizdir ve kesimlerden sonras?nda daha az çapak alma ve son i?lem gerektirir.

Bu, elbette kesti?iniz malzemelere ba?l? olsa da, lazer kesim net ve do?ru kesimler yapmaktad?r.

cnc lazer kesim fiyatlar? ?stanbul sonras? çapak alma i?lemine ço?u zaman ihtiyaç duyulmamas? ile i?çilik maliyetlerinden de tasarruf sa?lan?r.

sac lazer kesim
laserowe cięcie blach

Lazer kesim fiyatlar? ve maliyetleri, lazerin modeline, tipine ve gücüne bak?l?rsa büyük farkl?l?klar gösterir.

Metal , sac plaka yada di?er kal?n malzemeleri kesmeyi planl?yorsan?z, yüksek bir watt lazer ihtiyac?n?z olacakt?r.

Bununla beraber, lazerin watt gücü ne kadar yüksek olursa, cnc lazer kesim makinesinin de fiyat? o denli yüksek olur. Maliyet ve ihtiyaçlar? dengelemek size kalm??.

1. Bilgisayar?n?z?n yaz?l?m?n? ve donan?m?n? temin etmeniz gerekir, bilgisayar?n?z?n i?lem kapasitesi ne kadar yüksek ise cnc lazer kesme makinenizin daha h?zl? çal??mas?na yard?mc? olabilir.

2. Giri? seviyesi lazer kesim üniteleri ço?u zaman sadece hafif gravür yada kesim için uygun olan çok zay?f lazerler içerir.

Kal?n yada sert bir malzemeyi kesmek için dü?ük güçlü bir lazer kullanmak, yüzeye zarar verebilir ve pahal? araç-gereç de?i?imi gerektirir.

Bu durum size ileride ekstra maliyetler do?uraca??ndan  yat?r?m öncesi laser cnc makinelerini incelemeniz yerinde olacakt?r.

3. Lazer kesim makineleri tedarikçilerinin ço?u çe?itli boyutlarda modeller satmaktad?r. Daha büyük nesneleri kesmek için daha pahal? bir makine gerekir.

Lazer kesim makinalar? boyutlar?

Maszyny do cięcia laserowego w standardzie

1200mm x 2500mm
1500mm x 3000mm
2000 mm  x 3000 mm

gibi farkl? ebatlarda olabilmektedir. Bu lazer kesim makinesi ebatlar?na göre kullanaca??m?z sac plaka ebatlar? da belirlenmektedir.

Sac Plaka Standart Ebatlar?

1000mm x 2000mm
1200mm x 2400mm
1250mm x 2500mm
1500mm x 3000mm

pl_PLPolski