Profil HEA Nośność i wartości wytrzymałości

Profil HEA Nośność i wartości wytrzymałości

Chociaż profil HEA jest znany jako element konstrukcyjny pod względem grupy produktów, jest to grupa profili stosowana również w obszarach budowy maszyn i urządzeń. Profile te, określone skrótem składającym się z inicjałów grupy słów astrofizyki wysokich energii, są używane jako elementy nośne o dużej wartości wytrzymałości. Profile te, powszechnie stosowane w obszarach architektonicznych i budowlanych, przypominają literę H, patrząc z punktu widzenia przekroju. Chociaż grubości ścianek różnią się w sposób przemysłowy, zwykle wynoszą od 80 do 400 mm.

Profil Hea, preferowany zwłaszcza w konstrukcjach stalowych ze względu na jego właściwości nośne, wytrzymałościowe i estetyczne, jest wyjątkowo korzystną klasą materiału pod względem cech takich jak uderzenia, zmęczenie dynamiczne i pełzanie pod względem nośności. Są często stosowane w konstrukcjach stalowych. Są one klasyfikowane i wyceniane według ich wielkości. Wartości nośności i wytrzymałości profili HEA określa rozporządzenie w sprawie zasad projektowania, obliczeń i konstrukcji konstrukcji stalowych opublikowane w Dzienniku Urzędowym nr 29614.

Profile HEA są zdefiniowane zgodnie z EN 10088-3 jako pręty ze stali nierdzewnej lub inne produkty ze stali nierdzewnej. Z drugiej strony profile HEA, które nie są wykonane ze stali nierdzewnej, są produkowane jako żelazo lub stal poprzez recykling ze złomu zgodnie z normą rozmiaru TS EN 10034 i normą jakości TS EN 10025 - 1/2.

Wyróżniając się swoimi zaletami, takimi jak duża elastyczność i wyjątkowo niski koszt, profile HEA znajdują szerokie miejsce zarówno w handlu, jak i przemyśle oraz produkcji.

Wartości wytrzymałości profilu HEA

Wartości nośności i wytrzymałości profilu HEA; Zależy to od parametrów takich jak gięcie, nacisk, oś mocna, oś słaba, przekrój, pole powierzchni i wymiary projektowe. Profile konstrukcyjne HEA mogą być również produkowane w jakości S275JR lub S235JR, S355JR, S355J2. Chociaż waga profili HEA jest mniejsza niż profili HEB, nie ma różnicy w zakresie użytkowania i wytrzymałości. Wartości nośności i wytrzymałości profili HEA można obliczyć za pomocą oprogramowania przemysłowego, takiego jak ANSYS i SAP, a także ręcznie. Ponieważ warunki pracy profili HEA mieszczą się w określonych granicach, obliczenia wytrzymałościowe są również łatwe i powszechne.

Profil HEA 100 Wartości wytrzymałości

Na przykład HE 100 A oś mocna i oś słaba są następujące.

Obszar cięcia

Geometria profilu HEA jest jasno zdefiniowana w normach EN 53-62, DIN 1025/3. Wysokość całkowita h, szerokość obrzeża b, grubość ścianki Tw, grubość obrzeża Tt i średnica stopki r;

Av, z = maks. ( A – 2TOF + (Tw + 2r)TF , twhw )

Jest obliczany z równania. (wartość n należy przyjąć jako 1,2 dla stali.

moduł sprężystości

Wporęczny = itak / (h / 2)

Wręka, z = iz / (b / 2)

jest obliczana za pomocą.

Wartości nośności i wytrzymałości profilu HEA oblicza się według wzoru na naprężenie uplastyczniające zastosowanego materiału Fy.

ε = (235 MPa / Ftak)0.5

(235 Mpa należy stosować jako wartość domyślną dla stali).

błąd: Treść jest chroniona !!
pl_PLPolski