?stanbul Beton Trapezi

boyal? sac, renkli sac, trapez sac, cephe kaplama, çat? kaplama

?stanbul Beton Trapezi Fiyatlar? günlük olarak de?i?mektedir.

Beton alt? trapez saclar? galvaniz saclardan üretilmektedir.

38/151 formunda ve farkl? formalarda üretilen trapez saclar?n üzerinde belli aral?klarla özel izler bulunmaktad?r. Betonun daha sa?l?kl? tutunabilmesi için yap?lan bu formlama sonras? kolayl?kla beton alt? trapezi uygulamas? yap?labilmektedir.

?STANBUL BETON ALTI TRAPEZ SAC

?stanbul da bulunan beton alt? trapez sac üretim tesisimizde bir çok farkl? form üretebilmekteyiz.

Beton alt? trapez sac formalar?

 

27/200/81 beton alt? trapez

27/200/100 beton alt? trapez

38/151 beton alt? trapez
38/151/76 beton alt? trapez

38/151/90 beton alt? trapez

60/940 beton alt? trapez

75/750 beton alt? trapez

?stanbul Beton alt? Trapez Sac
?stanbul Beton alt? Trapez Sac

?stanbul Beton Trapezi ÖLÇÜLER?

Bir kaç farkl? formda üretimini yapt???m?z Beton trapezi 60/940 formu genellikle konut yap?lar?nda ara kat dö?emelerinde, endüstriyel yap?lar?n ara kat yap?m?nda, ofis veya plaza ara kat dö?emelerinde, depo veya antrepo ara kat dö?emelerinde de tercih edilebilmektedir. Kullan?lacak oldu?u alandaki yüklere göre yap?lan statik çal??malarda kiri? ara mesafeleri de hesap edilerek uygun trapez çelik sac kal?nl?klar? belirlenmelidir. Mü?terilerimize önerimiz mutlaka yap?lar?n?z?n statik hesaplar?n? do?ru yapt?rtarak trapez sac sipari?i vermeleridir.

Beton trapezi Sac formumuz 60/940 olarak an?lmaktad?r. 60 mm ölçüsü çelik galvanizli sac zeminden olan yükseklik ölçüsüdür. 940 mm olan ölçüsü ise net kapatma alan ölçüdür. Net kapatma alan ölçüsü demek yan yana yap?lan montajlarda di?er deck beton alt? trapez sac ?n üstüne kondu?u eksene denilmektedir. Yani 2 tane sac yan yana konuldu?u zaman 188 cm alan kapatmaktad?r. Tek  ba??na net kapatma alan? 94 cm  olan  60/940 Trapez Formlu sac?m?z  1250 mm geni?li?indeki rulodan üretilmektedir.

38/151/76 Beton alt? Trapez Sac 38/151-76 beton alt? trapez sac fiyatlar?, 38/760 beton alt? trapez sac teknik çizimi,38/151 beton alt? trapez sac uygulama,38/766 beton alt? trapez sac imalat,38/760 beton alt? trapez sac firmas?,38/151 beton alt? trapez sac gebze,38/151 beton alt? trapez sac istanbul 38/151/76 beton alt? trapez sac 76 cm geni?liktedir.

 

38/151 ?stanbul Beton Trapez CENY ARKUSZOWE

0,40 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan? TL/mt

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  tl/kg
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan? tl/kg

0,50 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  TL/mt
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  TL/mt

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  tl/kg
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  tl/kg

0,60 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  TL/mt
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  TL/mt

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  tl/kg
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  tl/kg

0,70 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  TL/mt
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  TL/mt

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  tl/kg
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  tl/kg

0,80 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan? TL/mt
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  TL/mt

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  tl/kg
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  tl/kg

0,90 mm ?stanbul Beton Trapez CENY ARKUSZOWE

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  TL/mt
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan? TL/mt

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  tl/kg
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  tl/kg

1,00 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  TL/mt
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan? TL/mt

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  tl/kg
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  tl/kg

1,20 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  TL/mt
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  TL/mt

38/151 trapez sac fiyatlar? 91 cm kapatma alan?  tl/kg
38/151 trapez sac fiyatlar? 76 cm kapatma alan?  tl/kg

 

38/151 BOYALI TRAPEZ SAC F?YATLARI

0,40 MM BOYALI TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  TL/mt
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  TL/mt

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  tl/kg
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  tl/kg

0,50 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  TL/mt
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  TL/mt

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  tl/kg
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  tl/kg

0,60 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  TL/mt
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  TL/mt

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  tl/kg
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  tl/kg

0,70 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik TL/mt
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  TL/mt

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  tl/kg
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  tl/kg

0,80 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik TL/mt
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  TL/mt

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  tl/kg
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  tl/kg

0,90 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  TL/mt
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  TL/mt

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  tl/kg
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik 0 TL/kg

1,00 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  TL/mt
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  TL/mt

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  tl/kg
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  tl/kg

1,20 MM GALVAN?Z TRAPEZ SAC F?YATLARI

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  TL/mt
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  TL/mt

38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 91 cm geni?lik  tl/kg
38/151 boyal? trapez sac fiyatlar? 76 cm geni?lik  tl/kg

pl_PLPolski