Ostrzeżenie prawne


Wszelkiego rodzaju dane, komentarze i oceny na stronie „CelikFiyatlari.com” zostały przygotowane przez „Celik elik” w oparciu o aktualne warunki rynkowe i źródła uznane za wiarygodne na dzień sporządzenia.

Informacje inwestycyjne, uwagi i rekomendacje zawarte w niniejszym dokumencie nie wchodzą w zakres doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego oferowana jest indywidualnie, z uwzględnieniem preferencji osób fizycznych w zakresie ryzyka i zwrotu. Treści, komentarze i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie nie mają charakteru przewodniego, ale mają charakter ogólny. Zalecenia te mogą nie być odpowiednie dla Twojej sytuacji finansowej oraz preferencji dotyczących ryzyka i zwrotów. Dlatego podjęcie decyzji inwestycyjnej wyłącznie na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może nie przynieść rezultatów, które spełnią Twoje oczekiwania.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez „Ceny stali” w celach ogólnych. Komentarze i rekomendacje zawarte w niniejszym dokumencie są oparte na osobistych opiniach osób zgłaszających komentarze i rekomendacje i nie powinny być interpretowane jako rekomendacja kupna-sprzedaży lub obietnica zwrotu jakiegokolwiek instrumentu inwestycyjnego. Poglądy te mogą nie odpowiadać Twojej sytuacji finansowej oraz preferencjom dotyczącym ryzyka i zwrotów. Dlatego podjęcie decyzji inwestycyjnej wyłącznie na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może nie przynieść rezultatów, które spełnią Twoje oczekiwania. Ta treść, która w żaden sposób nie jest przewodnikiem, ma na celu dostarczenie ogólnych informacji; Należy zauważyć, że ta treść może nie zawierać wystarczających informacji, aby wspierać decyzje handlowe klientów i innych inwestorów. Celikfiyatlari.com, jego partnerzy i firmy, z którymi współpracuje, nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za wyniki przyszłych inwestycji i transakcji handlowych, które zostaną dokonane w oparciu o różne informacje i opinie na tych stronach, ani za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać.

Nie można zagwarantować kompletności i dokładności cen, danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie; Treść może ulec zmianie bez powiadomienia. Wszystkie dane pochodzą ze źródeł uznanych przez „Ceny stali” za wiarygodne. „Ceny Steel” nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które mogą powstać w wyniku korzystania z tych zasobów.

Cała lub jakakolwiek część Treści na naszej stronie może być używana wyłącznie przez jej właścicieli lub za pisemną zgodą ich właścicieli. Zabronione jest dokonywanie zmian, kopiowanie, wypożyczanie, wypożyczanie, przesyłanie i publikowanie treści bez zgody. Treści z tej strony nie mogą być wykorzystywane do jakichkolwiek celów komercyjnych.

 

CelikFiyatlari.com może zawierać w swoich adresach internetowych linki adresowe (linki) innych instytucji. Nie gwarantuje jednak dokładności i legalności informacji i treści na adresach i stronach dostępnych za pośrednictwem wspomnianych linków internetowych i nie ponosi odpowiedzialności. Za wyjątkiem strony internetowej CelikFiyatlari.com i platform mediów społecznościowych, treści publikowane w imieniu CelikFiyatlari.com nie powinny być brane pod uwagę. Poza powyższym, prawa własności intelektualnej do informacji i dokumentów zawierających markę i logo CelikFiyatlari.com na tej stronie należą do CelikFiyatlari.com i jej partnerów.

błąd: Treść jest chroniona !!
pl_PLPolski