36NiCr6 Çelik Kalitesinin Is?l ??lemini Anlamak ?çin Kapsaml? Bir K?lavuz

36NiCr6 Çelik Kalitesinin Is?l ??lemini Anlamak ?çin Kapsaml? Bir K?lavuz

1. Otomotiv sektörü: 36NiCr6 çelik kalitesi otomotiv sektöründe di?li, krank mili, aks mili gibi parçalarda yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.

2. Havac?l?k endüstrisi: Bu çelik kalitesi, belirli havac?l?k uygulamalar?nda, özellikle yüksek mukavemet ve dayan?kl?l?k gerektiren bile?enler için de kullan?labilir.

3. Makine endüstrisi: ?aftlar, makaralar ve di?liler dahil olmak üzere çe?itli makine bile?enlerinin üretiminde 36NiCr6 çelik kalitesi kullan?lmaktad?r.

4. Enerji endüstrisi: Bu çelik kalitesi bazen enerji sektöründe, özellikle güç iletim sistemleri ve türbinlerdeki bile?enler için kullan?l?r.

5. ?n?aat sektörü: 36NiCr6 çelik kalitesi in?aat sektöründe vinç parçalar? ve a??r i? makinalar?n?n üretimi gibi yüksek mukavemet ve a??nma ve yorulmaya kar?? dayan?kl?l?k gerektiren uygulamalarda kullan?labilir.

6. Tak?m imalat endüstrisi: Mükemmel mekanik özellikleri nedeniyle 36NiCr6 çelik kalitesi, özellikle yüksek mukavemet ve a??nma direnci gerektiren tak?mlar?n imalat?nda kullan?labilir.

7. Madencilik sektörü: Kaya k?r?c?lar ve konveyör sistemleri gibi baz? madencilik ekipmanlar?, 36NiCr6 çelik kalitesinden yap?lm?? bile?enler içerebilir.

8. Tar?m endüstrisi: Bu çelik kalitesi, tar?m sektöründe, traktörlerde ve biçerdöverlerde kullan?lanlar gibi makine parçalar?n?n üretiminde uygulama alan? bulabilir.

9. Savunma sanayi: 36NiCr6 çelik kalitesi, askeri teçhizat ve silah üretiminde, özellikle yüksek mukavemet, a??nma direnci ve dayan?kl?l?k gerektiren bile?enlerde kullan?labilir.

10. Genel imalat endüstrisi: Çe?itli imalat endüstrileri, yüksek mukavemet, tokluk ve yorulma ve a??nmaya kar?? direnç gerektiren çok çe?itli uygulamalar için 36NiCr6 çelik kalitesini kullanabilir.

erro: O conteúdo está protegido !!
pt_PTPortuguês