Elementler için Kullan?lan K?saltmalar

kimyasal elementler ve sembolleri, çelik kimyasal analiz sembolleri, çelik sac kimyasal özellikleri, çelik kimyasal özellikleri,çelik mekanik özellikleri
Kimyasal Elementler için Kullan?lan K?saltma ve Semboller
Sembol                                 Element
C Carbono
mn Mangan
P Fosfor
S Kükürt
Si Silício
Pegue Alüminyum
C Bak?r
N Azot
O Oksijen
H Hidrojen
Ca Kalsiyum
Ti Titanyum
V Vanadyum
cr Krom
Ni Nikel
BC Molibden
nota Niyobyum (Kolombiyum)
B Bor
Sn Kalay
Fe Demir
Zn Çinko
Pb Kur?un
As Arsenik
C Volfram (Tungsten)
Zr Zirkonyum
Rpara Akma mukavemeti
Rm Çekme mukavemeti
Rp0.2 Yüksek s?cakl?kta akma mukavemeti
BH2 Is?tmadan sonra akma
mukavemetindeki art?? miktar?
UMA Uzama (%)
UMA5 Uzama (L= 5.65x?S0)
UMA50 Uzama (L= 50 mm)
UMA80 Uzama (L= 80 mm)
UMA100 Uzama (L= 100 mm)
UMA200 Uzama (L= 200 mm)
S0 Test çubu?unun kesit alan? (mm²)
eu0 Test çubu?unun ilk ölçü uzunlu?u
D Nominal kal?nl?k (mm)
t Ton
r Kal?c? uzama oran?
n Uzama sertle?mesi üssü
Ruma Yüzey pürüzlü?ü (µm)
Golpe Darbe testi
KVc Darbe enerjisi, joule (J)
S?c. Test s?cakl??? (?C)
Katlama Katlama testi
kmy Katlama mandrel yar?çap?
kmç Katlama mandrel çap?
en. Enine test çubu?u
boy. Boyuna test çubu?u
HRB Rockwell-B sertli?i
min. En az
máx. En çok
= E?it
< Küçük
? Küçük veya e?it
> Büyük
? Büyük veya e?it
pt_PTPortuguês