Taiere cnc tabla, preturi taiere cnc metal? si calcul?

cnc lazer sac kesim fiyatlar?, lazer kesim fiyatlar?, lazer kesim firmalar?, lazer metal kesim istanbull, laser kesim dudullu, lazer kesim ankara

Taiere cnc tabla, preturi taiere cnc metal? si calcul?

Cnc Metal kesim yap?lmadan önce kesilecek malzemeye karar vermemiz gerekir. Cnc lazer kesim makinelerinde çelik metal sac , alüminyum sac, paslanmaz sac,bak?r plaka veya pirinç plaka gibi bir çok farkl? metal kesmek mümkündür.  Cnc kesim fiyatlar? kesilecek sac malzemenin türüne , yüzey durumuna, kesim ebat?na , metalin kal?nl???na , kullan?lacak sac veya diye matelin boyutlar?na göre de?i?kenlik gösterir.

Metal Kesim Nas?l yap?l?r?

Lazer kesim yap?lacak malzeme seçimi sonras? lazer kesilecek plakan?n ebatlar?na uygun autocad çizimin yap?lmas? gerekmektedir. Autocad çizimin yap?lmas? ard?ndan lazer sac kesim makinesi program?na yüklenir ve plaka üzerinde minimum fire gelecek ?ekilde konumland?r?l?r. Böylece lazer kesilecek plakadan fireyi en aza indirmi? oluruz.

  • Paslanmaz çelik
  • Sac plaka ya da çelik plaka
  • Alüminyum plaka
  • Pirinç plaka
  • Bak?r plaka
  • Di?er Metal plakalar

Cnc Lazer Metal kesim makineleri boyutlar?

Mașini de tăiat cu laser ca standard

1200mm x 2500mm
1500 mm x 3000 mm
2000 mm  x 3000 mm

ebatlar?ndad?r. Bu ebatlara göre kesilecek çelik sac sipari? vermeniz gerekir.

Cnc Lazer de kesilecek Sac Plaka Standart Ebatlar?

1000 mm x 2000 mm
1200 mm x 2400 mm
1250 mm x 2500 mm
1500 mm x 3000 mm

Bu ebatlar d???nda elbette cnc kesim yap?labilmektedir. Fakat her farkl? ebatta ürün makineye koydunuzda makinedeki programlamay? tekrar tekrar programlaman?z gerekti?inden çok zaman ve i? gücü kaybna sebep olacakt?r.

CNC lazer kesim fiyat hesaplama

A?a??daki tabloda örnek olarak hangi kal?nl?kta metal plakan?n ne kadar zamanda lazer ile kesilece?i gösterilmi?tir. Lazer kesim fiyatlar? cm/sn göre hesapland???n? belirtmi?tik. tăierea cu laser a foii ile lazer alüminyum kesim farkl? yap?lar oldu?undan cnc lazer kesimde harcanacak zaman da ayn? oranda de?i?mektedir.

Material 0,50 mm 1 mm 2 mm 3 mm 6 mm 12 mm
Çelik Sac 42,3 23,3 13,8 7,83 3,4 0,76
Oţel inoxidabil 33,9 14,9 6,35 4,23 1,69 1,27
Hafif Çelik (Bak?r, Pirinç) 8,9 7,83 6,35 4,23 2,1
Titamyum 12,7 12,7 4,23 3,4 2,5 1,7
Kontraplak 7,62 1,9

Lazer sac kesim fiyatlar? cm/ saniye hesab?na göre yap?lsa da seçilecek sac?n yüzeyi de fiyat de?i?imine etkisi olmaktad?r.

Lazer Metal kesim yöntemleri

CO2 : Karbon dioksit lazer kesim di?er modellere göre daha güçlü bir metal kesim yöntemidir. I???? odaklamak için kristal yerine bir gaz kullan?l?r. Lazerin gaz püskürtmesinde karbon dioksite göre daha az miktarda azot, helyum ve hidrojen ile kar??t?r?lmas?ndan olu?ur. Kesme gücü sayesinde, CO2 lazer kesim 25 mm kal?nl??a kadar çelik levhalar? kesme yetene?ine sahiptir.Genellikle bu kadar kal?n malzeme kesimi tercih edilmese de lazer metal kesim makinalar? 25 mm ye kadar metal kesim yapabilmektedir.

ro_RORomân?