Ce este HEA Profile?

H-profil-fiyatlari

Europa profil standart? profillerdir. ?ngilizce H Beam denilmektedir. H profiller Hea, Heb, Hem gibi farkl? çe?itleri bulunmaktad?r. profil adland?rmas? kulak geni?li?inden gelmektedir. Hea 100 profil a?a??daki ?ekilde de görüldü?ü üzere çelik profilin h ölçüsüne denir. Yani hea 100 profilin yüksekli?i 100 mm dir. profil  üretimi 100 mm geni?likten ba?layarak 1200 mm ye kadar üretilebilmektedir. Hea profil fiyatlar?na buradan ula?abilirsiniz.

h profil a??rl?klar?, h profil fiyatlar?
h profil a??rl?klar?, h profil fiyatlar?,hea profil fiyatlar?, heb profil fiyatlar?,hem profil fiyatlar?, çelik profil fiyatlar?

Profil H  patenti 1849 y?l?nda  Alphonse Halbou taraf?ndan patentlenmi?tir. 20. yüzy?l?n ba??nda Amerika da çelik köprü ve gökdelen yap?m?nda kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Ayr?ca Eiffel kulesi yap?m?nda da kullan?lan H profiller çelik konstrüksiyon yap?lar?n vazgeçilmez elemanlar?ndand?r.

Profil H ölçülerine göre farkl? kalitelerde üretilebilirler. H profiller genellikle s235, s275 ve s355 kalite standartlar?nda üretilebilirler.

H profil A??rl?klar?

H profil A??rl?klar? G
kg/m
HE 100 AA 12,2
HE 100 A 16,7
HE 100 B 20,4
EL 100M 41,8
HE 120 AA 14,6
HE 120 A 19,9
HE 120 B 26,7
EL 120M 52,1
HE 140 AA 18,1
HE 140 A 24,7
HE 140 B 33,7
EL 140M 63,2
HE 160 AA 23,8
HE 160 A 30,4
HE 160 B 42,6
EL 160M 76,2
HE 180 AA 28,7
HE 180 A 35,5
HE 180 B 51,2
EL 180M 88,9
HE 200 AA 34,6
HE 200 A 42,3
HE 200 B 61,3
EL 200M 103,0
HE 220 AA 40,4
HE 220 A 50,5
HE 220 B 71,5
EL 220M 117,0
HE 240 AA 47,4
HE 240 A 60,3
EL 240B 83,2
EL 240M 157,0
HE 260 AA 54,1
HE 260 A 68,2
HE 260 B 93,0
EL 260M 172
HE 280 AA 61,2
HE 280 A 76,4
HE 280 B 103
EL 280M 189,0
HE 300 AA 69,8
HE 300 A 88
HE 300 B 117,0
EL 300M 238,0
HE 320 AA 74
HE 320 A 97,6
EL 320B 127,0
EL 320M 245
HE 340 AA 78,9
HE 340 A 105,0
HE 340 B 134
HE 340 M 248
HE 360 AA 84
HE 360A 112
HE 360B 142
EL 360M 250,0
HE 400 AA 92
HE 400A 125
HE 400 B 155,0
EL 400M 256
HE 450 AA 100
HE 450 A 140,0
HE 450 B 171
EL 450M 263
HE 500 AA 107
HE 500 A 155
HE 500 B 187
EL 500M 270
HE 550 AA 120
HE 550 A 166
HE 550 B 199
EL 550M 278
HE 600 AA 129
HE 600 A 178
HE 600 B 212
EL 600M 285
HE 600 x 337 337
HE 600 x 399 399
HE 650 AA 138
HE 650 A 190
HE 650 B 225
EL 650M 293
HE 650 x 343 343
HE 650 x 407 407
HE 700 AA 150
HE 700A 204
HE 700B 241
EL 700M 301
HE 700 x 352 352
HE 700 x 418 418
HE 800 AA 172
HE 800 A 224
HE 800 B 262
EL 800M 317
HE 800 x 373 373
HE 800 x 444 444
HE 900 AA 198
HE 900 A 252
HE 900 B 291
EL 900M 333
HE 900 x 391 391
HE 900 x 466 466
HE 1000 AA 222
HE 1000 A 272
HE 1000 B 314
EL 1000M 349
HE 1000 x 393 393
HE 1000 x 409 409
HE 1000 x 488 488
HE 1000 x 579 579
HL 920 x 342 342
HL 920 x 365 365
HL 920 x 387 387
HL 920 x 417 417
HL 920 x 446 446
HL 920 x 488 488
HL 920 x 534 534
HL 920 x 585 585
HL 920 x 653 653
HL 920 x 784 784
HL 920 x 967 967
HL 1000 x 296 296
HL 1000 A 321
HL 1000 B 371
HL 1000M 412
HL 1000 x 477 477
HL 1000 x 554 554
HL 1000 x 642 642
HL 1000 x 748 748
HL 1000 x 883 883
HL 1100 A 343
HL 1100 B 390
HL 1100M 433
HL 1100 R 499
h-profil
profil h
ro_RORomân?