Arhive de etichete: s?cak haddeleme

Laminat la cald? Ce este sac?

10 mm sac fiyatlar?, s?cak haddelenmi? sac fiyatlar?, hot rolled steel price, siyah sac fiyatlar?

Laminat la cald? Ce este sac? Laminat la cald? Ce este sac? Se estimează că inventatorul laminarii la cald a fost Leonardo Da Vinci. Se știe că Leonardo Da Vinci are desene legate de el. Dar se știe că a fost înființat pentru prima dată în Anglia în 1590 pentru a produce bare de oțel la cererea de fier belgian. Yass? Pentru a obține produsul, primul laminor a fost construit în 1670 la Pontypool […]

Çelik üretimi nas?l yap?l?r?

Çelik üretimi nas?l yap?l?r? Çelik üretimi ve çelik üretimi yöntemleri, 1800 lerin sonlar?nda endüstriyel üretimin ihtiyac?n?n ba?lamas? ile önemli ölçüde geli?ti. Bununla birlikte, Yeni yöntemlerde de hala demirdeki karbon içeri?ini azaltmak için oksijen kullan?m?na dayanmaktad?r. Günümüzde, çelik üretimi geri dönü?türülmü? yani hurda malzemelerin yan? s?ra demir cevheri, kömür ve kireçta?? gibi geleneksel hammaddeleri de kullanmaktad?r. Çelik üreticileri genellikle iki […]

ro_RORomân?