38NiCrMo4 KB Çeli?in Di?er Ala??mlarla Kar??la?t?r?lmas?: Onu Farkl? K?lan Nedir?

38NiCrMo4 KB Çeli?in Di?er Ala??mlarla Kar??la?t?r?lmas?: Onu Farkl? K?lan Nedir?

38NiCrMo4 KB çeli?i, mekanik özellikleriyle ön plana ç?kan dü?ük ala??ml? ve yüksek mukavemetli bir çeliktir. ?yi bir çekme mukavemetine ve toklu?a sahiptir, bu da onu yüksek mekanik performans gerektiren uygulamalar için uygun k?lar.

Teknik özellikler aç?s?ndan 38NiCrMo4 KB çeli?i yüksek çekme mukavemetine, iyi sünekli?e ve mükemmel darbe dayan?m?na sahiptir. Bu onu ayn? özellik kombinasyonuna sahip olmayan di?er ala??mlardan ay?r?r.

38NiCrMo4 KB çeli?in kimyasal bile?imi, yüksek mukavemetine ve toklu?una katk?da bulunan nikel, krom ve molibden gibi elementleri içerir. Bu bile?im, onu farkl? elementlere ve özelliklere sahip olabilecek di?er ala??mlardan ay?r?r.

38NiCrMo4 KB çeli?i ve di?er benzer ala??mlar? kullanan endüstriler aras?nda otomotiv, havac?l?k ve makine imalat? yer almaktad?r. Bunun nedeni yüksek mekanik performans? ve güçlü ve sert malzemeler gerektiren uygulamalara uygunlu?udur.

ошибка: Контент защищен !!
ru_RU???????