Резка листового металла с чпу, цены на резку металла с чпу? и расчет?

cnc lazer sac kesim fiyatlar?, lazer kesim fiyatlar?, lazer kesim firmalar?, lazer metal kesim istanbull, laser kesim dudullu, lazer kesim ankara

Резка листового металла с чпу, цены на резку металла с чпу? и расчет?

Cnc Metal kesim yap?lmadan önce kesilecek malzemeye karar vermemiz gerekir. Cnc lazer kesim makinelerinde çelik metal sac , alüminyum sac, paslanmaz sac,bak?r plaka veya pirinç plaka gibi bir çok farkl? metal kesmek mümkündür.  Cnc kesim fiyatlar? kesilecek sac malzemenin türüne , yüzey durumuna, kesim ebat?na , metalin kal?nl???na , kullan?lacak sac veya diye matelin boyutlar?na göre de?i?kenlik gösterir.

Metal Kesim Nas?l yap?l?r?

Lazer kesim yap?lacak malzeme seçimi sonras? lazer kesilecek plakan?n ebatlar?na uygun autocad çizimin yap?lmas? gerekmektedir. Autocad çizimin yap?lmas? ard?ndan lazer sac kesim makinesi program?na yüklenir ve plaka üzerinde minimum fire gelecek ?ekilde konumland?r?l?r. Böylece lazer kesilecek plakadan fireyi en aza indirmi? oluruz.

  • Нержавеющая сталь
  • Sac plaka ya da çelik plaka
  • Alüminyum plaka
  • Pirinç plaka
  • Bak?r plaka
  • Di?er Metal plakalar

Cnc Lazer Metal kesim makineleri boyutlar?

Станки лазерной резки в стандартной комплектации

1200 мм х 2500 мм
1500мм х 3000мм
2000мм х 3000мм

ebatlar?ndad?r. Bu ebatlara göre kesilecek çelik sac sipari? vermeniz gerekir.

Cnc Lazer de kesilecek Sac Plaka Standart Ebatlar?

1000 мм х 2000 мм
1200 мм х 2400 мм
1250 мм х 2500 мм
1500мм х 3000мм

Bu ebatlar d???nda elbette cnc kesim yap?labilmektedir. Fakat her farkl? ebatta ürün makineye koydunuzda makinedeki programlamay? tekrar tekrar programlaman?z gerekti?inden çok zaman ve i? gücü kaybna sebep olacakt?r.

CNC lazer kesim fiyat hesaplama

В качестве примера в таблице ниже показано, какой толщины металлическая пластина и сколько времени займет лазерная резка. Цены на лазерную резку? Рассчитано по см/с? belirtmi?tik. лазерная резка листов ile lazer alüminyum kesim farkl? yap?lar oldu?undan cnc lazer kesimde harcanacak zaman da ayn? oranda de?i?mektedir.

Материал 0,50 мм 1мм 2 мм 3 mm 6 mm 12 mm
Çelik Sac 42,3 23,3 13,8 7,83 3,4 0,76
Нержавеющая сталь 33,9 14,9 6,35 4,23 1,69 1,27
Hafif Çelik (Bak?r, Pirinç) 8,9 7,83 6,35 4,23 2,1
Titamyum 12,7 12,7 4,23 3,4 2,5 1,7
Kontraplak 7,62 1,9

Lazer sac kesim fiyatlar? cm/ saniye hesab?na göre yap?lsa da seçilecek sac?n yüzeyi de fiyat de?i?imine etkisi olmaktad?r.

Lazer Metal kesim yöntemleri

CO2 : Karbon dioksit lazer kesim di?er modellere göre daha güçlü bir metal kesim yöntemidir. I???? odaklamak için kristal yerine bir gaz kullan?l?r. Lazerin gaz püskürtmesinde karbon dioksite göre daha az miktarda azot, helyum ve hidrojen ile kar??t?r?lmas?ndan olu?ur. Kesme gücü sayesinde, CO2 lazer kesim 25 mm kal?nl??a kadar çelik levhalar? kesme yetene?ine sahiptir.Genellikle bu kadar kal?n malzeme kesimi tercih edilmese de lazer metal kesim makinalar? 25 mm ye kadar metal kesim yapabilmektedir.

ru_RU???????