pllakë bojler

Pllaka e kaldajës, fletë çeliku cilësore 16mo3, fletë cilësore P265, fletë cilësore P235, fletë cilësore P355, fletë cilësore P295

pllakë bojler

pllakë bojler  ose çeliqet e enëve nën presion janë nota që fillojnë me simbolin P. Fletët e bojlerit mund të përdoren në prodhimin e kaldajave ose pajisjeve të ngjashme rezistente ndaj presionit në automjet për shkak të rezistencës së tyre ndaj presionit. Dallimi i tyre nga çeliqet e cilësisë St 37 ose s235 është se janë çeliqe të grupit të cilësisë P. Ekzistojnë nota të ndryshme sipas fuqive të ndryshme si cilësia P235GH, cilësia P265GH, notat P355GH, Cilësia 16MO3, Cilësia P295GH, Cilësia P355NH, Cilësia P355NL1. Erdemir fletë bojleri përcakton produktet e saj me numrat e vet të cilësisë. Fletë kaldaja Erdemir Klasat P235GH – 6335 Cilësia Erdemir P265GH – 6341 Cilësia Erdemir P295GH – 6347 Cilësia Erdemir P355GH – 6352 Cilësia Erdemir 16MO3 – 6345 Cilësia Erdemir P235TR1 – 3285 cilësia e temperaturës mund të qëndrojë deri në 5°C deri në 5°C.

P235GH – 6335 Erdemir Quality

Fletë bojleri, fletë çeliku cilësore 6341, fletë e cilësisë P235, çmimi fletë çeliku cilësore P235, fletë metalike P235GH Stamboll, pllakë çeliku cilësore P235, çmimet e fletëve të bojlerit, kompanitë e fletëve të bojlerit, fletët e bojlerit Erdemir, çeliqet e enëve nën presion, kompanitë e çelikut, stanbul, 6341 cilësi Çmimet e pjatave Erdemir
Fletë bojleri, fletë çeliku cilësore 6341, fletë e cilësisë P235, çmimi fletë çeliku cilësore P235, fletë metalike P235GH Stamboll, pllakë çeliku cilësore P235, çmimet e fletëve të bojlerit, kompanitë e fletëve të bojlerit, fletët e bojlerit Erdemir, çeliqet e enëve nën presion, kompanitë e çelikut, stanbul, 6341 cilësi Çmimet e pjatave Erdemir

Analiza kimike e fletëve të cilësisë P235GH (6335).

Ekuivalent standard Cilësia ERDEMIR Cilësia Nr. C Si maksimum. mn P max. S max. Merrni min. N(3) maksimumi. kr(1) maksimumi. C(1) maksimumi. B.C(1) maksimumi. Nb max. Ni(1) maksimumi. Timax. V max.
EN 10028-2 P235GH 6335 0.16 maksimum. 0,35 0.60-1.20 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02

Cilësia P235GH fletë bojleriVetëm Erdemir prodhon produkte në Turqi. Fletët e çelikut të cilësisë P235GH janë të cilësisë 6335 ekuivalente me cilësinë Erdemir. Në përshkrimin e çeliqeve cilësore Erdemir 6335 shkruhet “Çeliqe për kazan të përshtatshëm për përdorim në temperaturë dhe presion të lartë”.  

P265GH – 6341 Erdemir Quality

Fletë bojler, fletë çeliku cilësore 16mo3, fletë cilësore P265, fletë cilësore P235, fletë cilësore P355, fletë cilësore P295, çmime të fletëve të bojlerit, kompanitë e fletëve të bojlerit, fletë bojleri Erdemir, çeliqe të enëve nën presion
Fletë bojler, fletë çeliku cilësore 16mo3, fletë cilësore P265, fletë cilësore P235, fletë cilësore P355, fletë cilësore P295, çmime të fletëve të bojlerit, kompanitë e fletëve të bojlerit, fletë bojleri Erdemir, çeliqe të enëve nën presion

Analiza kimike e fletëve të kaldajës cilësore P265GH (6341).

Ekuivalent standard Cilësia ERDEMIR Cilësia Nr. C Si maksimum. mn P max. S max. Merrni min. N(3) maksimumi. kr(1) maksimumi. C(1) maksimumi. B.C(1) maksimumi. Nb max. Ni(1) maksimumi. Timax. V max.
EN 10028-2 P265GH 6341 0.20 maksimumi. 0,40 0.80-1.40 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02

Cilësia ERDEMIR e fletëve të cilësisë P265GH rezistente ndaj presionit është 6341. Gama e prodhimit të fletëve të kaldajës cilësore Erdemir 6341 fillon nga 4mm.

Fletë bojler, fletë çeliku cilësore 16mo3, fletë cilësore P265, fletë cilësore P235, fletë cilësore P355, fletë cilësore P295, çmime të fletëve të bojlerit, kompanitë e fletëve të bojlerit, fletë bojleri Erdemir, çeliqe të enëve nën presion
Fletë bojler, fletë çeliku cilësore 16mo3, fletë cilësore P265, fletë cilësore P235, fletë cilësore P355, fletë cilësore P295, çmime të fletëve të bojlerit, kompanitë e fletëve të bojlerit, fletë bojleri Erdemir, çeliqe të enëve nën presion

P295GH – 6347 Erdemir cilësisë

Fletë bojleri, fletë çeliku cilësore 6347, fletë çeliku cilësore P295, çmimi fletë çeliku cilësore P295, fletë metalike P295GH Stamboll, pllakë çeliku cilësore P295, çmimet e fletëve të bojlerit, kompanitë e fletëve të bojlerit, fletët e bojlerit Erdemir, çeliqet e enëve nën presion, kompanitë e çelikut, Stamboll
Fletë bojleri, fletë çeliku cilësore 6347, fletë çeliku cilësore P295, çmimi fletë çeliku cilësore P295, fletë metalike P295GH Stamboll, pllakë çeliku cilësore P295, çmimet e fletëve të bojlerit, kompanitë e fletëve të bojlerit, fletët e bojlerit Erdemir, çeliqet e enëve nën presion, kompanitë e çelikut, Stamboll

Analiza kimike e fletëve të kaldajës cilësore P295GH (6347).

Ekuivalent standard Cilësia ERDEMIR Cilësia Nr. C Si maksimum. mn P max. S max. Merrni min. N(3) maksimumi. kr(1) maksimumi. C(1) maksimumi. B.C(1) maksimumi. Nb max. Ni(1) maksimumi. Timax. V max.
EN 10028-2 P295GH 6347 0.08 – 0.20 0,40 0.90-1.50 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02

Fletë të cilësisë standarde P295GH cilësisë Erdemir ekuivalenti i tij është 6347. Rezistenca e shtypjes cilësore 6347 është më e lartë se notat 6335 dhe 6341. Me fjalë të tjera, rezistenca ndaj presionit të fletëve të bojlerit rritet me P235GH, P265GH, P295GH, P355GH.

cilësia p355 - cilësia Erdemir 6345
cilësisë p355 – Erdemir 6345 cilësisë

P355GH – 6352 Erdemir cilësisë

Fletë bojleri, fletë çeliku cilësore 6352, fletë çeliku cilësore P355, çmimi fletë çeliku P355GH, fletë metalike P35GH Stamboll, pllakë çeliku cilësore P355, çmimet e fletëve të bojlerit, kompanitë e fletëve të bojlerit, 6352 fletë bojleri Erdemir, çeliqet e enëve nën presion, kompanitë e çelikut në Stamboll
Fletë bojleri, fletë çeliku cilësore 6352, fletë çeliku cilësore P355, çmimi fletë çeliku P355GH, fletë metalike P35GH Stamboll, pllakë çeliku cilësore P355, çmimet e fletëve të bojlerit, kompanitë e fletëve të bojlerit, 6352 fletë bojleri Erdemir, çeliqet e enëve nën presion, kompanitë e çelikut në Stamboll

355GH (6352) Analiza kimike e fletëve cilësore të bojlerit

Ekuivalent standard Cilësia ERDEMIR Cilësia Nr. C Si maksimum. mn P max. S max. Merrni min. N(3) maksimumi. kr(1) maksimumi. C(1) maksimumi. B.C(1) maksimumi. Nb max. Ni(1) maksimumi. Timax. V max.
EN 10028-2 P355GH 6352 0.10 – 0.22 0,60 1.10-1.70 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,040 0,30 0,03 0,02

Ekuivalenti i cilësisë ERDEMIR të çeliqeve të cilësisë P355GH është 6352 i cilësisë. Fletët e kaldajës cilësore Erdemir 6352 kanë si forcë rezistencë ndaj presionit shumë të lartë. Përveç kësaj, ajo gjendet në çeliqet e përdorur në prodhimin e tubave rezistente ndaj presionit të prodhuar nga Erdemir.

Fletë e cilësisë 16mo3
Fletë e cilësisë 16mo3

16MO3 – 6345 Erdemir kualiteti

Fletë bojleri, fletë çeliku 6345, fletë çeliku 16MO3, fletë çeliku 16MO3, çmimi fletë çeliku 16MO3, fletë metalike 16mo3 stanbul, pllakë çeliku 16mo3, çmimet e fletëve të bojlerit, kompanitë e fletëve të bojlerit, 6345 fletët e bojlerit, çeliqet e enëve nën presion, kompanitë e çelikut në istanbul
Fletë bojleri, fletë çeliku 6345, fletë çeliku 16MO3, fletë çeliku 16MO3, çmimi fletë çeliku 16MO3, fletë metalike 16mo3 stanbul, pllakë çeliku 16mo3, çmimet e fletëve të bojlerit, kompanitë e fletëve të bojlerit, 6345 fletët e bojlerit, çeliqet e enëve nën presion, kompanitë e çelikut në istanbul

Analiza kimike e fletëve të kaldajës cilësore 16MO3 (6345).

Standard Cilësia ERDEMIR Cilësia Nr. C mn P max. S max. Si maksimum. N max. Kr max. Cu max. B.C Ni max.
EN 10028-2 16Mo3 6345(1) 0.12-0.20 0.40-0.90 0,025 0,010 0,35 0,012 0,30 0,30 0.25-0.35 0,30

Ekuivalenti i cilësisë së Erdemirit të çeliqeve të bojlerit të cilësisë 16MO3, pra fletët e çelikut rezistente ndaj presionit, është i cilësisë 6345.  

gabim: Përmbajtja është e mbrojtur !!
sqShqip