Arkivat e etiketave: rulo sac boy kesme

Spiralja e prerë në gjatësi

Gjatësia e rrotullës, prerja e gjatësisë së rrotullës, prerja e fletës së mbështjelljes, prerja e fletës së rrotullës Erdemir, fleta e galvanizuar e prerë në gjatësi, fleta inox e prerë në gjatësi, fleta e aluminit e prerë në gjatësi

Prerja e gjatësisë së fletës së mbështjelljes: Është linja e makinës e prodhuar për prerjen e fletëve të spirales. Fletët e mbështjelljes mund të priten në gjatësinë e dëshiruar në këto rreshta.

Qendra e Shërbimit të Çelikut

qendër shërbimi çeliku, fletë mbështjellje e prerë në gjatësi, prerje e fletëve të mbështjelljes, prerje fletësh, prerje llamarine

Qendrat e shërbimit të çelikut në përgjithësi preferojnë që çeliku të kalojë nëpër disa procese përpara se mbështjellja ose fletët e pllakave t'i dërgohen përdoruesit. Ato u shërbejnë kompanive që përdorin çelik me makinë prerëse fletësh, makinë prerëse gjatësi fletësh, makinë paketimi fletësh ose makina për përmasat e pllakave në shërbim çeliku qendrat. Procesi i prerjes së gjatësisë së fletës, si për fletët e mbështjelljes inox dhe fletët e mbështjelljes së çelikut, […]

gabim: Përmbajtja është e mbrojtur !!
sqShqip