Profili Hea Dimensionet e sipërfaqes

Profili Hea Dimensionet e sipërfaqes

h peshat e profilit, h çmimet e profilit
peshat e profilit h, çmimet e profilit h, çmimet e profilit hea, çmimet e profilit heb, çmimet e profilit të dy, çmimet e profilit të çelikut

Dimensionet e profilit Hea dhe Profili Hea Dimensionet e sipërfaqes janë në të njëjtën tabelë.

SEKSIONI SIPËRFAQJA
AL AG
m2/m  m2/t
HE 100 AA 0,553 45,170
HE 100 A 0,561 33,680
HE 100 B 0,567 27,760
AI 100 M 0,619 14,820
HE 120 AA 0,669 45,940
HE 120 A 0,677 34,060
HE 120 B 0,686 25,710
AI 120 M 0,738 14,160
HE 140 AA 0,787 43,530
HE 140 A 0,794 32,210
HE 140 B 0,805 23,880
AI 140 M 0,857 13,560
HE 160 AA 0,901 37,810
HE 160 A 0,906 29,780
HE 160 B 0,918 21,560
AI 160 M 0,970 12,740
HE 180 AA 1,018 35,510
HE 180 A 1,024 28,830
HE 180 B 1,037 20,250
AI 180 M 1,089 12,250
HE 200 AA 1,130 32,620
HE 200 A 1,136 26,890
HE 200 B 1,151 18,780
AI 200 M 1,203 11,670
HE 220 AA 1,247 30,870
HE 220 A 1,255 24,850
HE 220 B 1,270 17,770
HE 220 M 1,322 11,270
HE 240 AA 1,359 28,670
HE 240 A 1,369 22,700
HE 240B 1,384 16,630
HE 240 M 1,460 9,318
HE 260 AA 1,474 27,220
HE 260 A 1,484 21,770
HE 260 B 1,499 16,120
HE 260 M 1,575 9,133
HE 280 AA 1,593 26,010
HE 280 A 1,603 20,990
HE 280 B 1,618 15,690
HE 280 M 1,694 8,984
HE 300 AA 1,705 24,420
HE 300 A 1,717 19,430
HE 300 B 1,732 14,800
HE 300 M 1,832 7,699
HE 320 AA 1,740 23,430
HE 320 A 1,756 17,980
HE 320B 1,771 13,980
HE 320 M 1,866 7,616
HE 340 AA 1,777 22,520
HE 340 A 1,795 17,130
HE 340 B 1,810 13,490
HE 340 M 1,902 7,670
HE 360 AA 1,814 21,670
HE 360A 1,834 16,360
HE 360B 1,849 13,040
HE 360 M 1,934 7,730
HE 400 AA 1,891 20,460
HE 400A 1,912 15,320
HE 400 B 1,927 12,410
HE 400 M 2,004 7,835
HE 450 AA 1,984 19,890
HE 450 A 2,011 14,390
HE 450 B 2,026 11,840
HE 450 M 2,096 7,959
HE 500 AA 2,077 19,330
HE 500 A 2,110 13,600
HE 500 B 2,125 11,340
HE 500 M 2,184 8,079
HE 550 AA 2,175 18,130
HE 550 A 2,209 13,290
HE 550 B 2,224 11,150
HE 550 M 2,280 8,195
HE 600 AA 2,272 17,640
HE 600 A 2,308 12,980
HE 600 B 2,323 10,960
HE 600 M 2,372 8,308
HE 600 x 337 2,407 7,144
HE 600 x 399 2,450 6,137
HE 650 AA 2,369 17,170
HE 650 A 2,407 12,690
HE 650 B 2,422 10,770
HE 650 M 2,468 8,411
HE 650 x 343 2,500 7,278
HE 650 x 407 2,543 6,243
HE 700 AA 2,468 16,460
HE 700A 2,505 12,250
HE 700B 2,520 10,480
HE 700 M 2,560 8,513
HE 700 x 352 2,592 7,359
HE 700 x 418 2,635 6,310
HE 800 AA 2,660 15,510
HE 800 A 2,698 12,030
HE 800 B 2,713 10,340
HE 800 M 2,746 8,655
HE 800 x 373 2,782 7,469
HE 800 x 444 2,824 6,357
HE 900 AA 2,858 14,440
HE 900 A 2,896 11,510
HE 900 B 2,911 9,990
HE 900 M 2,934 8,824
HE 900 x 391 2,970 7,604
HE 900 x 466 3,012 6,464
HE 1000 AA 3,056 13,800
HE 1000 A 3,095 11,370
HE 1000 B 3,110 9,905
HE 1000 M 3,130 8,978
HE 1000 x 393 3,144 8,006
HE 1000 x 409 3,162 7,729
HE 1000 x 488 3,204 6,563
HE 1000 x 579 3,254 5,625
HL 920 x 342 3,420 9,980
HL 920 x 365 3,430 9,400
HL 920 x 387 3,440 8,880
HL 920 x 417 3,460 8,270
HL 920 x 446 3,470 7,760
HL 920 x 488 3,480 7,130
HL 920 x 534 3,500 6,560
HL 920 x 585 3,520 6,020
HL 920 x 653 3,560 5,450
HL 920 x 784 3,620 4,620
HL 920 x 967 3,700 3,830
1000 x 296 HL 3,479 11,760
HL 1000 A 3,495 10,890
HL 1000 B 3,510 9,474
HL 1000 milion 3,530 8,580
1000 x 477 HL 3,549 7,437
1000 x 554 HL 3,585 6,471
1000 x 642 HL 3,624 5,647
1000 x 748 HL 3,674 4,909
1000 x 883 HL 3,737 4,231
HL 1100 A 3,710 10,830
HL 1100 B 3,726 9,549
HL 1100M 3,746 8,657
HL 1100 R 3,770 7,560
gabim: Përmbajtja është e mbrojtur !!
sqShqip