Arkivat e etiketave: çat? sac? renkleri

Metal Çat? Renk Çe?itleri

Metalçat? trapez sac?

Metal Çat? Renk Çe?itleri Galvanizli Trapez Saclar, yüksek kaliteli galvanizli yap? çeli?inden yap?lm??t?r. Metal çat? renk çe?itleri ayn? zamanda trapez sac seçenekleridir. Yuvarlak kenarlar? dald?rma galvaniz kaplamal?d?r. ?lgili düz uçlarda vinç halkalar? tak?labilmektedir. Bu metal çat? kaplama levhalar? tüm dünya da yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. ?ekilleri çekici ve renkleri zengindir. Ayr?ca güçlü ve dayan?kl?d?rlar. Metal çat? […]

sqShqip