Arkivat e etiketave: hea profil fiyatlar?

Vlerat statike të profilit hea

Hea profil statik de?erlerinden Zay?f eksen de?erleri a?a??daki gibidir. Hea profil ölçüleri, hea profil a??rl?klar?n? ayr?ca hea profil fiyatlar?na linklerden ula?abilirsiniz. KES?T ZAYIF EKSEN z-z Iz Wel.z Wpl.z  iz cm4 cm3 cm3 cm HE 100 AA 92,06 18,41 28,44 2,43 HE 100 A 133,8 26,76 41,14 2,51 HE 100 B 167,3 33,45 51,42 2,53 HE […]

Vlerat statike të profilit hea

Vlerat statike të profilit Hea Vlerat e boshtit të fortë nga vlerat statike të profilit Hea janë si më poshtë. Dimensionet e profilit hea, pesha e profilit hea?n? Ju gjithashtu mund të përdorni çmimet e profilit hea nga lidhjet. FORCË E PRERË? AXIS yy Iy Wel.y Wpl.y iy Avz cm4 cm3 cm3 cm2 HE 100 AA 236,5 51,98 58,36 3,89 6,15 HE 100 A 349,2 72,76 83,01 4,06 7 .

Profili Hea Dimensionet e sipërfaqes

Profili Hea Dimensionet e sipërfaqes Profili Hea Dimensionet dhe profili Hea Sipërfaqja e sipërfaqes? a jane dimensionet e njejta? është në tabelë. Seksioni Sipërfaqja e sipërfaqes AL AG AG M2/M M2/T HE 100 AA 0.553 45.170 HE 100 A 0.561 33.680 HE 100 B 0.567 27.760 HE 100 M 0.619 14.820 HE 120 AA 0.669 45.940 HE 120 A 0.677 34.060 HE 120 B […]

Dimensionet e profilit Hea

H-profil-fiyatlari

Peshat e profilit hea dhe dimensionet e profilit Hea janë të njëjta? është në tabelë. Dimensionet e Profilit Hea SEKSIONI DIMENSIONET G hb tw tf r kg/m mm mm mm mm HE 100 AA 12.2 91 100 4.2 5.5 12 HE 100 A 16.7 96 100 5.0 8.0 10100 HE .

Çfarë është Profili HEA?

H-profil-fiyatlari

Standardi evropian i profilit Hea? janë profile. Në anglisht quhet H Beam. Profilet e ndryshme H si Hea, Heb, Hem? Ka varietete. Hea emërtimi i profilit? vjen nga gjerësia e veshit. Profili Hea 100 quhet dimensioni h i profilit të çelikut, siç shihet në figurën më poshtë. Kjo do të thotë, lartësia e profilit hea 100 është 100 mm. Prodhimi i profilit Hea fillon nga 100 mm gjerësia dhe arrin 1200 mm […]

sqShqip