Arkivat e etiketave: hea profil

Hea 400 Çelik Profil Ebatlar? ve A??rl?klar?

Hea 400 Çelik Profil Ebatlar? ve A??rl?klar? HEA 400 Çelik Profil, H kiri? çeli?inin hafif bir versiyonudur. H-?ekilli kesiti, birçok farkl? malzeme s?n?f?ndan yap?labildi?inden daha hafif a??rl?k sa?lar. HEA’lar için en yayg?n iki çelik kalitesi EN 10025 S275 ve S355’tir. Farkl? flan? geni?likleri ve uzunluklar?nda da mevcutturlar. A??rl?klar? her biri yakla??k 350 gr. HEA 400 […]

Dimensionet e profilit Hea

H-profil-fiyatlari

Peshat e profilit hea dhe dimensionet e profilit Hea janë të njëjta? është në tabelë. Dimensionet e Profilit Hea SEKSIONI DIMENSIONET G hb tw tf r kg/m mm mm mm mm HE 100 AA 12.2 91 100 4.2 5.5 12 HE 100 A 16.7 96 100 5.0 8.0 10100 HE .

Peshat e profilit Hea

hmprofil a??rl?klar?, h profil ölçüleri, h profil statik de?erlerii h profil fiyatlar?, çelik fiyatlar?

  Peshat e profilit Hea Peshat e profileve hea, të cilat janë ndër llojet e profilit H, Është më i lehtë se profili heb dhe ai i skajit. Arsyeja për këtë është mishi i trashë? Profili më i hollë h është profili hea. Profilet Hea emërtohen sipas dimensioneve të tyre. Për shembull, profili hea me gjerësi veshi 100 mm quhet hea 100. Hea trashësia e mishit 100s? është 5 mm. Kjo […]

Çfarë është Profili HEA?

H-profil-fiyatlari

Standardi evropian i profilit Hea? janë profile. Në anglisht quhet H Beam. Profilet e ndryshme H si Hea, Heb, Hem? Ka varietete. Hea emërtimi i profilit? vjen nga gjerësia e veshit. Profili Hea 100 quhet dimensioni h i profilit të çelikut, siç shihet në figurën më poshtë. Kjo do të thotë, lartësia e profilit hea 100 është 100 mm. Prodhimi i profilit Hea fillon nga 100 mm gjerësia dhe arrin 1200 mm […]

sqShqip