Çmimet e profilit të tavanit C

Profil i hapur, profili muri i kartonit të gipsit, profili i bordit të gipsit brenda murit, profili i lidhjes së kartonit të gipsit

Çmimet e profilit të tavanit c

profili i tavanit c Ne prodhojmë me makinat tona të formës së rrotullës. Çmimet e profilit të tavanit c janë të prodhuara nga llamarina e zinkuar. Ndër profilet e prodhimit të tavanit, ato janë profilet e modeluara më të preferuara. Profilet e tavanit të përdorura gjatë aplikimit të tavanit prodhohen përgjithësisht nga 0.50 mm dhe 0.60 mm. Profilet e tavanit, të quajtura gjithashtu profile tc, mund të jenë në forma të ndryshme.

Dimensionet e profilit të tavanit C

Trashësia e prodhimit të profilit të tavanit c

  • 0.40 mm
  • 0.50 mm
  • 0.60 mm

Peshat e profilit të tavanit C

  • 0,495 kg (0,50 mm – 3 m)
  • 0,593 kg (0,60 mm – 3 m)

Tavani C profili sasitë e paketimit

  • 0,50 mm 12 copë
  • 0,60 mm 12 copë

Stamboll tavan c cmimet e profilit

  • 0.50 mm (Përcaktohet sipas çmimeve të fletëve të zinkuar)
  • 0,60 mm (Përcaktohet sipas çmimeve të fletëve të zinkuar)
gabim: Përmbajtja është e mbrojtur !!
sqShqip