Çmimet e fletës trapezoidale

boyalı sac, renkli sac, trapez sac, cephe kaplama, çatı kaplama

Mbulesa e jashtme Fletë trapezoidale

Fletët trapezoidale janë në fakt dy lloje të ndryshme. Fletë trapezoidale të veshjes së jashtme dhe Fletë trapezoidale prej betoni. Fletët trapezoidale prodhohen gjithashtu nga fletët e mbështjelljes së galvanizuar, qoftë si veshje e jashtme ose si përdorimi i llamarinës trapezoidale nën beton. Çmimet e fletëve Trapezoidale, të cilat janë materiale për çati, përbëhen nga fletët e mbështjelljes së zinkuar dhe kostot e përpunimit më pas. Çmimet e fletëve të galvanizuaraJu mund ta përdorni atë nga seksioni përkatës i faqes sonë të internetit.

Fakti që ato mund të prodhohen edhe nga çarçafë me ngjyra është një arsye për preferencë në mbulimin e jashtëm dhe të çatisë së ndërtesave prej çeliku në aspektin estetik. Janë jetëgjatë sepse janë prej fletësh trapezoidale të zinkuar ose të lyer. Është i përshtatshëm për korrozion dhe kushte të ndryshme të motit. Ato prodhohen nga llamarina të galvanizuar cilësore DX51. në trashësi dhe përmasa të ndryshme në objektin tonë të prodhimit të fletëve trapezoidale në Stamboll. fletë trapezoidale Ne mund të prodhojmë.

Çmimet e fletës trapezoidale

Çmimet e fletës trapezoidale variojnë sipas trashësisë së fletës së galvanizuar që do të përdoret, kodit të ngjyrës së fletës së galvanizuar të lyer, dimensioneve të fletës trapezoidale dhe dimensioneve të fletës trapezoidale. Për çmimet e fletëve trapezoidale, mund të kontrolloni çmimet e fletëve të galvanizuara në faqen tonë të internetit.

27/200 Galvanizuar çmimet e fletës trapezoidale

Çmimet e fletëve trapezoidale mund të llogariten në dy mënyra. Llogaria e sipërfaqes m2 dhe çmimi kg. Metoda të ngjashme përdoren në të dy llogaritjet e çmimit të fletës trapezoidale.

Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar 0,40 mm

27/200 cmimet e fletes trapezoidale 100 cm siperfaqja e mbylljes TL/mt
27/200 cmimet e fletes trapezoidale 80 cm zona mbylljeje TL/mt

27/200 cmimet e fletes trapezoidale 100 cm siperfaqja e mbylljes tl/kg
27/200 cmimet e fletes trapezoidale 80 cm zona mbylljeje tl/kg

Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar 0,50 mm

27/200 cmimet e fletes trapezoidale 100 cm siperfaqja e mbylljes TL/mt
27/200 cmimet e fletes trapezoidale 80 cm zona mbylljeje TL/mt

27/200 cmimet e fletes trapezoidale 100 cm siperfaqja e mbylljes tl/kg
27/200 cmimet e fletes trapezoidale 80 cm zona mbylljeje tl/kg

Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar 0,60 mm

27/200 cmimet e fletes trapezoidale 100 cm siperfaqja e mbylljes TL/mt
27/200 cmimet e fletes trapezoidale 80 cm zona mbylljeje TL/mt

27/200 cmimet e fletes trapezoidale 100 cm siperfaqja e mbylljes tl/kg
27/200 cmimet e fletes trapezoidale 80 cm zona mbylljeje tl/kg

Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar 0,70 mm

27/200 cmimet e fletes trapezoidale 100 cm siperfaqja e mbylljes TL/mt
27/200 cmimet e fletes trapezoidale 80 cm zona mbylljeje TL/mt

27/200 cmimet e fletes trapezoidale 100 cm siperfaqja e mbylljes tl/kg
27/200 cmimet e fletes trapezoidale 80 cm zona mbylljeje tl/kg

Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar 0,80 mm

27/200 cmimet e fletes trapezoidale 100 cm siperfaqja e mbylljes TL/mt
27/200 cmimet e fletes trapezoidale 80 cm zona mbylljeje TL/mt

27/200 cmimet e fletes trapezoidale 100 cm siperfaqja e mbylljes tl/kg
27/200 cmimet e fletes trapezoidale 80 cm zona mbylljeje tl/kg

Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar 0,90 mm

27/200 cmimet e fletes trapezoidale 100 cm siperfaqja e mbylljes TL/mt
27/200 cmimet e fletes trapezoidale 80 cm zona mbylljeje  TL/mt

27/200 cmimet e fletes trapezoidale 100 cm siperfaqja e mbylljes tl/kg
27/200 cmimet e fletes trapezoidale 80 cm zona mbylljeje tl/kg

27-200 trapez sac fiyatları
Çmimet e fletës trapezoidale 27-200

Çmimet e llamarinës trapezoidale të galvanizuar 1,00 mm

27/200 cmimet e fletes trapezoidale 100 cm siperfaqja e mbylljes TL/mt
27/200 cmimet e fletes trapezoidale 80 cm zona mbylljeje TL/mt

27/200 cmimet e fletes trapezoidale 100 cm siperfaqja e mbylljes tl/kg
27/200 cmimet e fletes trapezoidale 80 cm zona mbylljeje tl/kg

Çmimet e llamarinës trapezoidale të galvanizuar 1,20 mm

27/200 cmimet e fletes trapezoidale 100 cm siperfaqja e mbylljes TL/mt
27/200 cmimet e fletes trapezoidale 80 cm zona mbylljeje  TL/mt

27/200 cmimet e fletes trapezoidale 100 cm siperfaqja e mbylljes tl/kg
27/200 cmimet e fletes trapezoidale 80 cm zona mbylljeje tl/kg

Çmimet e fletëve trapezoidale të lyera 27/200 (ral 9002 dhe ral 9006)

Çmimet e fletës Trapezoidale të lyer 0,40 mm

27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 100 cm gjeresi TL/mt
27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 80 cm gjeresi TL/mt

27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 100 cm gjeresi  tl/kg
27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 80 cm gjeresi tl/kg

Çmimet e fletës trapezoidale të lyer paraprakisht 0,50 mm

27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 100 cm gjeresi TL/mt
27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 80 cm gjeresi TL/mt

27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 100 cm gjeresi  tl/kg
27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 80 cm gjeresi tl/kg

Çmimet e fletës trapezoidale të lyer paraprakisht 0,60 mm

27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 100 cm gjeresi TL/mt
27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 80 cm gjeresi TL/mt

27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 100 cm gjeresi  tl/kg
27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 80 cm gjeresi tl/kg

Çmimet e fletës Trapezoidale të lyer 0,70 mm

27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 100 cm gjeresi TL/mt
27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 80 cm gjeresi  TL/mt

27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 100 cm gjeresi  tl/kg
27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 80 cm gjeresi tl/kg

Çmimet e fletës Trapezoidale të lyer 0,80 mm

27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 100 cm gjeresi TL/mt
27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 80 cm gjeresi TL/mt

27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 100 cm gjeresi   tl/kg
27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 80 cm gjeresi tl/kg

Çmimet e fletës Trapezoidale të lyer 0,90 mm

27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 100 cm gjeresi TL/mt
27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 80 cm gjeresi TL/mt

27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 100 cm gjeresi  tl/kg
27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 80 cm gjeresi tl/kg

Çmimet e fletës Trapezoidale të lyer paraprakisht 1,00 mm

27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 100 cm gjeresi TL/mt
27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 80 cm gjeresi TL/mt

27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 100 cm gjeresi  tl/kg
27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 80 cm gjeresi tl/kg

Çmimet e fletës Trapezoidale të lyer 1,20 mm

27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 100 cm gjeresi TL/mt
27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 80 cm gjeresi TL/mt

27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 100 cm gjeresi  tl/kg
27/200 flete trapezoidale e lyer cmimet 80 cm gjeresi tl/kg

Boyalı çatı sacı
Fletë çati e lyer

38/151 Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar

Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar 0,40 mm

38/151 flete trapezoidi cmimet 91 cm siperfaqja e mbylljes TL/mt
38/151 flete trapezoidi cmimet 76 cm zona mbylljeje TL/mt

38/151 flete trapezoidi cmimet 91 cm siperfaqja e mbylljes tl/kg
38/151 flete trapezoidi cmimet 76 cm zona mbylljeje tl/kg

Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar 0,50 mm

38/151 flete trapezoidi cmimet 91 cm siperfaqja e mbylljes TL/mt
38/151 flete trapezoidi cmimet 76 cm zona mbylljeje TL/mt

38/151 flete trapezoidi cmimet 91 cm siperfaqja e mbylljes tl/kg
38/151 flete trapezoidi cmimet 76 cm zona mbylljeje  tl/kg

Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar 0,60 mm

38/151 flete trapezoidi cmimet 91 cm siperfaqja e mbylljes TL/mt
38/151 flete trapezoidi cmimet 76 cm zona mbylljeje TL/mt

38/151 flete trapezoidi cmimet 91 cm siperfaqja e mbylljes tl/kg
38/151 flete trapezoidi cmimet 76 cm zona mbylljeje tl/kg

Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar 0,70 mm

38/151 flete trapezoidi cmimet 91 cm siperfaqja e mbylljes TL/mt
38/151 flete trapezoidi cmimet 76 cm zona mbylljeje TL/mt

38/151 flete trapezoidi cmimet 91 cm siperfaqja e mbylljes tl/kg
38/151 flete trapezoidi cmimet 76 cm zona mbylljeje tl/kg

Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar 0,80 mm

38/151 flete trapezoidi cmimet 91 cm siperfaqja e mbylljes TL/mt
38/151 flete trapezoidi cmimet 76 cm zona mbylljeje TL/mt

38/151 flete trapezoidi cmimet 91 cm siperfaqja e mbylljes
38/151 flete trapezoidi cmimet 76 cm zona mbylljeje tl/kg

Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar 0,90 mm

38/151 flete trapezoidi cmimet 91 cm siperfaqja e mbylljes TL/mt
38/151 flete trapezoidi cmimet 76 cm zona mbylljeje TL/mt

38/151 flete trapezoidi cmimet 91 cm siperfaqja e mbylljes tl/kg
38/151 flete trapezoidi cmimet 76 cm zona mbylljeje tl/kg

Çmimet e llamarinës trapezoidale të galvanizuar 1,00 mm

38/151 flete trapezoidi cmimet 91 cm siperfaqja e mbylljes TL/mt
38/151 flete trapezoidi cmimet 76 cm zona mbylljeje TL/mt

38/151 flete trapezoidi cmimet 91 cm siperfaqja e mbylljes  tl/kg
38/151 flete trapezoidi cmimet 76 cm zona mbylljeje tl/kg

Çmimet e llamarinës trapezoidale të galvanizuar 1,20 mm

38/151 flete trapezoidi cmimet 91 cm siperfaqja e mbylljes TL/mt
38/151 flete trapezoidi cmimet 76 cm zona mbylljeje  TL/mt

38/151 flete trapezoidi cmimet 91 cm siperfaqja e mbylljes tl/kg
38/151 flete trapezoidi cmimet 76 cm zona mbylljeje tl/kg

 

38/151 Çmimet e fletëve të lyera trapezoidale

Çmimet e fletës trapezoidale të lyer 0,40 mm

38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 91 cm gjeresi TL/mt
38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 76 cm gjeresi  TL/mt

38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 91 cm gjeresi tl/kg
38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 76 cm gjeresi tl/kg

Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar 0,50 mm

38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 91 cm gjeresi TL/mt
38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 76 cm gjeresi TL/mt

38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 91 cm gjeresi tl/kg
38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 76 cm gjeresi tl/kg

Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar 0,60 mm

38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 91 cm gjeresi TL/mt
38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 76 cm gjeresi TL/mt

38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 91 cm gjeresi tl/kg
38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 76 cm gjeresi tl/kg

Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar 0,70 mm

38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 91 cm gjeresi TL/mt
38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 76 cm gjeresi TL/mt

38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 91 cm gjeresi tl/kg
38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 76 cm gjeresi tl/kg

Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar 0,80 mm

38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 91 cm gjeresi TL/mt
38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 76 cm gjeresi TL/mt

38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 91 cm gjeresi tl/kg
38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 76 cm gjeresi tl/kg

Çmimet e fletës trapezoidale të galvanizuar 0,90 mm

38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 91 cm gjeresi TL/mt
38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 76 cm gjeresi TL/mt

38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 91 cm gjeresi tl/kg
38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 76 cm gjeresi tl/kg

Çmimet e llamarinës trapezoidale të galvanizuar 1,00 mm

38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 91 cm gjeresi TL/mt
38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 76 cm gjeresi TL/mt

38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 91 cm gjeresi tl/kg
38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 76 cm gjeresi tl/kg

Çmimet e llamarinës trapezoidale të galvanizuar 1,20 mm

38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 91 cm gjeresi TL/mt
38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 76 cm gjeresi TL/mt

38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 91 cm gjeresi tl/kg
38/151 flete trapezoidale e lyer cmimet 76 cm gjeresi tl/kg

Merrni konfirmimin e çmimit për porosinë tuaj.

Një mendim për “Trapez sac fiyatları

  1. Pingback: 38/151 Çmimet e fletës trapezoidale - Fleta trapezoidale stanbul Çmimet e çelikut

Komentet janë të mbyllura.

gabim: Përmbajtja është e mbrojtur !!
sqShqip