25CrMo4 Ala??ml? Çeli?in Mekanik Özelliklerinin Ortaya Ç?kar?lmas?

25CrMo4 Ala??ml? Çeli?in Mekanik Özelliklerinin Ortaya Ç?kar?lmas?

– Otomotiv endüstrisi: 25CrMo4 ala??ml? çelik, otomotiv endüstrisinde krank milleri, biyel kollar? ve di?liler gibi bile?enler için yayg?n olarak kullan?l?r.
– Havac?l?k endüstrisi: Bu ala??ml? çelik ayn? zamanda havac?l?k endüstrisinde de uçak ini? tak?m? bile?enleri, yap?sal parçalar ve motor bile?enleri gibi uygulamalar için kullan?l?r.
– Petrol ve gaz endüstrisi: 25CrMo4 ala??ml? çelik, petrol ve gaz endüstrisinde sondaj man?onlar?, kuyu ba?? bile?enleri ve boru hatlar? gibi çe?itli ekipman ve bile?enler için kullan?lmaktad?r.
– Enerji üretim endüstrisi: Bu ala??ml? çelik, enerji santrallerinde türbin kanatlar?, buhar borular? ve kazan bile?enleri gibi uygulamalar için kullan?l?r.
– ?malat sektörü: 25CrMo4 ala??ml? çelik, imalat sanayinde çe?itli aletler, makine parçalar? ve ekipmanlar için uygulama alan? bulur.
– ?n?aat sektörü: Bu ala??ml? çelik, in?aat sektöründe yap?sal bile?enler, takviye çubuklar? ve ekskavatör kepçeleri gibi uygulamalar için kullan?l?r.
– Makine mühendisli?i endüstrisi: 25CrMo4 ala??ml? çelik, makine mühendisli?i endüstrisinde miller, di?liler ve yaylar gibi çok çe?itli uygulamalar için kullan?lmaktad?r.

fel: Innehållet är skyddat !!
sv_SESvenska