DX52 + Z galvaniserade spolar

dx52d

Vad är DX52 kvalitetsgalvaniserad spole?

DX52 kalite galvaniz rulo sac kimyasal özellik olarak dx51 kalitesine yak?n olmas?na kar??n s?vamaya dx51 kalite galvaniz çeli?e göre daha uygundur. Dx52 kalite çelik galvaniz sac asl?nda so?uk haddelenmi? rulo sac olan dc02 nin çinko kaplanm?? halidir. Çinko kaplama neticesinde dkp malzeme korozyona kar?? korunmaktad?r. Bu i?leme galvaniz kaplama denilmektedir.

 

Galvanizli Çelik DX52D + Z / GI / HDGI / Galvanizli çelik / Galvanizli rulo HGI / GI / S?cak dald?rma Galvanize çelik rulo / Galvanizli çelik rulo G550 z275 / çinko çelik / çelik rulo / çinko çelik rulo / S?cak dald?rma çinko çelik rulo /

DX52D + Z galvaniserad plåt

Ürün Aç?klamas?: GI COIL, GI SHEET, GI PLATES DX 51D / SGCC, G350, G550 Ürün Ad?: S?cak dald?rma galvanizli çelik rulo /

Galvanizli çelik Rulo / HDGI / GI / GI Rulo /

GI sac Ana Metal: so?uk haddelenmi? çelik rulo

Yüzey durumu : s?f?r pul, normal pul, mini pul, büyük pul

Kal?nl?k: 0,15 mm ila 5,0 mm Geni?lik: 600 mm ila 1500 mm

Standard: AISI, ASTM653, BS, DIN, JIS3302, GB

S?n?f: DX51D, DX52D / DX53D / DX54D, S350, S400, S450, S550, G550, SGCC, G350ST01Z, CSA, CSB, FSA, FSB, DDS

Çinko kaplama: z60g / m2’den z600g / m2, z60g / m2, z80g / m2, z90g / m2 , z100g / m2, z120g / m2, z140g / m2, z150g / m2, z160g / m2, z180g / m2, z200g / m2, z250g / m2, z275g / m2, z300g / m2, z400g / m2, z500g / m2, z600g / m2

Minimum sipari? miktar?: Her kal?nl?k içi

10 ton.

Certifiering: ISO9001

galvaniz çelik sac
galvaniz çelik sac

DX52D + Z Galvaniz Sac Uygulama Alanlar?:

DX52 kvalitet yass? çelikler, dü?ük akma ve çekme mukavemeti ile yumu?akl?k sa?lanarak kolay ?ekillendirmeye avantaj sa?lamaktad?r.

DX51D  üst kaliteleri s?vama, preste ?ekillendirme gibi so?uk ?ekillendirme i?lem kabiliyeti giderek artmaktad?r.

Dx52 kalite Uygulama alanlar? : ?n?aat alan?; Ev aletleri; Otomatik Endüstri

S?cak dald?rma galvaniz ürünlerimizin yan? s?ra Galvaniz tavl? (çinko-demir ala??m? kapl?) ürünlerimiz ASTM A-653 spesifikasyonlar?na göre üretilmektedir.

Elektrogalvanize ürünlerimiz ASTM A-879’a uygundur. GI, HDGI, HGI, S?cak dald?rma Galvnaizli çelik rulo, çinko çelik, çelik rulo, çinko çelik rulo, S?cak dald?rma çinko çelik rulo, HDGI, galvanizli çelik rulo G550 z300, galvanizli çelik rulo G350 z300, galvanizli çelik rulo z275, gi bobin, gi bobinler, galvanizli çelik, galvanizli demir bobin, galvanizli bobin, galvanizli demir bobin, galvanizli çelik, galvanizli çelik bobin z275

S?cak dald?rma galvanizli çelik bobin, galvanizli çelik bobin, dx51d z100 galvanizli çelik bobin, dx51d z200 galvanizli çelik bobin, galvanizli çelik rulo G550 z300, galvanizli çelik rulo G350 z400, galvanizli çelik rulo G550 z500, galvanizli çelik rulo G350 z600, galvanizli çelik rulo G550 z275, galvanizli çelik rulo G550 z200, Galvnaiz Çelik DX52D + Z,

 

DX52D  KimyasalAnalizi (1.0350):   EN 10346-2009
C Si mn P S Ti
max   0.12 max   0.5 max   0.6 max   0.1 max   0.045 max   0.3

 

dx52 kalite galvaniz sac yeni geli?tirilen s?cak dald?rma
çelik ürünler için kaplamas? ile
nihai korozyon koruma özellikleri
yüksek performansl? kaplama sa?layan
çinko kaplamal? çeli?in bulundu?u tüm uygulamalar için
är nödvändigt.
? dx52 kalite galvaniz sac çinko ve küçük
magnezyum fraksiyonlar? (% 1 ila 2) ve
alüminyum (% 1 ila 2).
? dx52 kalite galvaniz sac ola?anüstü korozyon sunar
sabit kaplama katmanlar? ile koruma
özellikleri ve önemli ölçüde azalt?lm??
standart ile kar??la?t?r?ld???nda kal?nl?k
s?cak dald?rma galvanizli katmanlar (Z). Tuz spreyi
testler dört korozyon direnci verdi
standarda göre be? kat daha fazla
çinko kaplama.
? dx52 kalite galvaniz sac üstünlükle ikna eder
vernik yap??mas?.
? dx52 kalite galvaniz sac geli?mi? kesme kenar? sunar
koruma. Özel direnci sayesinde
korozyona kar?? koruyucu etki
Detta uppnåddes genom antikorrosiv beläggning
etkilerden önemli ölçüde daha yüksektir
standart ürünler taraf?ndan üretilen, birçok
i?lemden sonra da davalar?.

Dilme rulo sac, galvaniz dilme, Dilme bobin , dilme makinesi, rulo dilme fiyatlar?
Dilme rulo sac, galvaniz dilme, Dilme bobin , dilme makinesi, rulo dilme fiyatlar?

DX52 kalite Mekanik özellikler

ReH Minimum akma dayan?m? / elastik minimale
Rm Çekme mukavemeti /  A çeki? direnci
A Minimum uzama /  Minimum uzama
J Çentik darbe testi

DX52 kalite Is?l i?lem ko?ullar?

+ Yumu?ak tavlanm??
+ AC Karbürlerin küreselle?mesini sa?lamak için tavlanm??
+ AR i rullar
+ AT Çözeltisi tavland?
+ C So?uk çekilmi? / sert
+ CR So?uk haddelenmi?
+ FP Ferrit-perlit yap?s? ve sertlik aral???na göre i?lem görmü?
+ I ?zotermal tavlama
+ LC So?uk çekilmi? / yumu?ak
+ M Termomekanisk valsning
+ N Normaliserad
+ NT Normaliserad och tempererad
+ P Ya??? sertle?ti
+ PE Soyulmu?
+ QA Hava söndürüldü ve temperlendi
+ QL S?v? söndürülmü? ve temperlenmi?
+ QT Su verilmi? ve temperlenmi?
+ S Kaplama kabiliyetini artt?r?r
+ SH Haddelenmi? ve döndürülmü? olarak
+ SR So?uk çekilmi? ve stres giderilmi?
+T härdat
+ TH Sertlik aral???na göre i?lem görmü?
+ WW Warm çal??t?
+ U ??lenmemi?

 

Medicin Çelik s?n?f? Kvalitet JIS G 3302 Kullan?m Alan?
Dü?ük karbonlu çelik ve süper karbonlu çelik Kvalitet DX51D+Z Ortak ?ekillendirme
DX51D+ZF
DX51D+ZA
DX51D+AZ
S?vama DX52D+Z SGCC S?vamaya uygun çelik
DX52D+ZF JAC270C
DX52D+ZA
DX52D+AZ
Derin S?vamaya uygun DX53D+Z SGCD1 Derin S?vamaya uygun çelik
DX53D+ZF JAC270D
DX53D+ZA
DX53D+AZ
Extra Derin S?vamaya uygun DX54D+Z SGCD2 Extra Derin S?vamaya uygun Çelik
DX54D+ZF JAC270E
DX54D+ZA
DX54D+AZ
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
fel: Innehållet är skyddat !!
sv_SESvenska