Juridisk varning


Alla typer av data, kommentarer och utvärderingar på "CelikFiyatlari.com"-webbplatsen har utarbetats av "Çelik Prices" baserat på de aktuella marknadsförhållandena och källor som anses vara tillförlitliga vid beredningsdatumet.

Investeringsinformation, kommentarer och rekommendationer som finns häri ligger inte inom investeringsrådgivningens omfattning. Investeringskonsulttjänster erbjuds individuellt, med hänsyn tagen till individers risk- och avkastningspreferenser. Innehållet, kommentarerna och rekommendationerna häri är inte på något sätt vägledande, utan är av allmän karaktär. Dessa rekommendationer kanske inte passar din ekonomiska situation och dina risk- och avkastningspreferenser. Att fatta ett investeringsbeslut baserat enbart på informationen häri kanske inte ger resultat som motsvarar dina förväntningar.

Informationen häri har utarbetats av "Stålpriser" för allmänna informationsändamål. Kommentarerna och rekommendationerna häri är baserade på personliga åsikter från dem som lämnar kommentarer och rekommendationer, och ska inte tolkas som en köp-sälj-rekommendation eller avkastningslöfte för något investeringsinstrument. Dessa vyer kanske inte passar din ekonomiska situation och dina risk- och avkastningspreferenser. Att fatta ett investeringsbeslut baserat enbart på informationen häri kanske inte ger resultat som motsvarar dina förväntningar. Detta innehåll, som inte på något sätt är vägledande, syftar till att tillhandahålla information i allmänhet; Det bör noteras att detta innehåll kanske inte innehåller tillräcklig information för att stödja kunders och andra investerares handelsbeslut. Celikfiyatlari.com, dess partners och de företag de samarbetar med kan inte hållas ansvariga för resultatet av framtida investeringar och kommersiella transaktioner som görs baserat på olika information och åsikter på dessa sidor, eller för eventuella skador som kan uppstå.

Fullständigheten och riktigheten av priserna, data och information häri kan inte garanteras; Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. All data är hämtad från källor som anses vara tillförlitliga av "Stålpriser". "Stålpriser" ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå på grund av användningen av dessa resurser.

Hela eller delar av innehållet på vår webbplats får endast användas av dess ägare eller med deras ägares skriftliga tillstånd. Det är förbjudet att göra ändringar, kopiera, hyra ut, låna ut, överföra och publicera innehållet utan tillstånd. Innehåll från denna webbplats får inte användas för något kommersiellt syfte.

 

CelikFiyatlari.com kan inkludera internetadresslänkar (länkar) till andra institutioner i sina internetadresser. Det garanterar dock inte riktigheten och lagligheten av informationen och innehållet på adresserna och sidorna som nås via de nämnda internetlänkarna och tar inget ansvar. Med undantag för webbplatsen CelikFiyatlari.com och plattformar för sociala medier, bör innehållet som publiceras på uppdrag av CelikFiyatlari.com inte beaktas. Bortsett från ovanstående tillhör de immateriella rättigheterna till informationen och dokumenten som innehåller CelikFiyatlari.coms varumärke och logotyp på denna webbplats CelikFiyatlari.com och dess partners.

fel: Innehållet är skyddat !!
sv_SESvenska