Ceiling U Profile Priser?

Tavan profili, tavan alç?pan profili, alç?panla tavan profili, açl?pan tavan birle?tirme profili

Tavan U profil Fiyatlar?

Tavan u profili fiyatlar? galvaniz sacdan imal edildi?i için galvaniz sac fiyatlar?na ba?l?d?r. Galvaniz sac fiyatlar? ise kalite, kal?nl?k, kaplama kal?nl??? gibi bir çok farkl? parametreye ba?l? olarak de?i?mektedir. U ?eklinde tavan profili genellikle 0,35 mm den ba?lar ve  0,60 mm kadar kal?nl?kta olan galvaniz sacdan yap?l?r. Sipari?e göre daha ince kal?nl?klarda yap?lmaktad?r.

Tavan U Profili Ölçüleri

 • 23 mm Tek kenar uzunlu?u
 • 28 mm u profil al?n geni?li?i
 • 23 mm Tek kenar uzunlu?u

Tavan u profil 23 x 28 x 23 0,50 mm ?eklinde ebatland?r?lmaktad?r. Tavan uygulamalar?nda kullan?lan u profilleri üretimini istanbul da bulunan üretim tesisimizde yapmaktay?z.

?stanbul Tavan U Profil Üretimi

?stanbul Tuzla da bulunan tavan u profil üretim tesisimizde roll from makinalar? ile günlük yüksek kapasite de üretim yapmaktay?z. Tavan yap?m?nda kullan?lan bir çok profil modelini üretmemizin yan? s?ra duvar profilleri de üretmekteyiz.

Üretimini yapt???m?z Tavan ve duvar profilleri

 • TC Tak c profil
 • TU Tak u profil
 • DC50 Wall C50 profil
 • DC75 Wall C75 profil
 • DC100 Wall C100 profil
 • DU50 Vägg U50 profil
 • DU75 Vägg U75 profil
 • DU100 Vägg U100 profil
 • DK Delikli kö?e profili
 • BDK Baklava Dilimli Duvar Kö?e Profili

?stanbul Duvar U Profil Üretimi

Duvar u profil üretimini kendi bünyemizde yapmaktay?z. Galvaniz rulo sac dilimlenmesi sonras?nda roll form makinas?ndan geçirilmesi süretiyle üretilmektedir.

Duvar U profil ölçüleri

 • DC50 Wall C50 profil
 • DC75 Wall C75 profil
 • DC100 Wall C100 profil
 • DU50 Vägg U50 profil
 • DU75 Vägg U75 profil
 • DU100 Vägg U100 profil
 • DK Delikli kö?e profili
 • BDK Baklava Dilimli Duvar Kö?e Profili

 

Tavan U profil A??rl?klar?

 • 0,314 kg/styck 3 m 0,50 mm)
 • 0,377 kg/enhet (3 mt 0,60 mm)

 

fel: Innehållet är skyddat !!
sv_SESvenska