Якісна сталь 16mo3

Kazan sac?, 16mo3 kalite çelik sac, P265 kalite sac,P235 kalite sac,P355 kalite sac,P295 kalite sac, kazan sac? fiyatlar?, kazan sac firmalar?, erdemir kazan sac, bas?nçl? kap çelikleri

16mo3 kalite çelik sac özellikleri

16mo3, A516 Gr 70, HII,17Mn4, 19Mn6, P355GH, A516Gr 70, A285Gr C, A387Gr 22 sac kaliteleri ayn? grup çat?s? alt?nda yer almaktad?r. Bu kalitelerin hepsi bas?nca dayan?kl? çelik kaliteleridir. Ere?li demir çelik yani erdemir sac kaliteleri kar??l?klar?nda 16mo3 erdemir kalitesi 6345 dir. 16mo3 sac özelliklerini a?a??daki tablodan inceleyebilirsiniz.

16MO3 kalite kazan çelikleri yani bas?nca dayan?kl? çelik saclar?n Erdemir kalite kar??l??? 6345 kalitedir.

16mo3 Kalite Sac
16mo3 Лист якості

16MO3 (6345) Kalite kazan saclar?n?n kimyasal analizi

Стандартний Якість ERDEM?R
номер якості
C мн п
макс.
С
макс.
Si
макс.
Н
макс.
кр
макс.
C
макс.
до нашої ери Ні
макс.
EN 10028-2 16Mo3 6345(1) 0.12-0.20 0.40-0.90 0,025 0,010 0,35 0,012 0,30 0,30 0.25-0.35 0,30

16mo3 sac özellikle bas?nçl? kaplar yani tank imalat?nda ve kazan imalat?nda kullan?l?r. Endüstriyel termal kaplarda, gemi içi bas?nçl? alanlarda ve ?s? e?anjörleri imalat?nda kullan?lmaktad?r. Çelik pota, yüksek bas?nca ve bas?nçl? buhara maruz kalan veya bas?nca dayan?kl? Su/Ya?/Gaz/Petrol borular?n imalat?nda, LPG / LNG tüpleri imalat?nda , s?v? depolama tanklar? imalat?nda kullan?l?rlar. Kazan sac? özellikli bükme ve kesme i?lemi yap?lmal?rd?r. Kazan çelikleri yüksek mukavemet yani bas?nç gerektiren tüm i?lerde kullan?labilir.

SA516GR70, SA537GRL1, SA537GRL2, SA537GRL3. SA387CR11GL2, SA387GR22CL2, P355GH, 16MO3, 15MO3, A204 клас A, A285Gradec, SA299 A, SA299GRB, SPV355, Q345R, EN10028-2, P265GH, P295GH, P355GH, P460NH, P3556, P3500 , 16Mo3, 13CRMo4-5, Corten A/B(SPA-H), DD11, DD12, DD13,S235JR, S275JR, S355JR-JO-J2-K2-J2C+N, S355NL, S420NL, S460NL, S355-420-460 -500-600-700MC,E335, C45, 1045, 1050, 1070, 30MnB5

16MO3 MEKAN?K ÖZELL?KLER?

     Mekanik Özellikler
Standart Kar??l??? ERDEM?R
Номер паперу
Рдо н/мм2 (кг/мм2) Р (1)
м
н/мм2 (кг/мм2)
А5 (%)
хв.
Переворот(3)(4) (поперечний) Р   (1)(2) p0.2
н/мм2 (кг/мм2)
S?cakl?k= 300°C
S?c.
°C
КВв хв.
Дж
d?16
хв.
16<d?40
хв.
40<d?60
хв.
d?16
хв.
16<d?40
хв.
40<d?60
хв.
Стандартний Якість
EN 10028-2 16Mo3 6345 275
( 28.1 )
270
( 27.6 )
260
( 26.5 )
440 – 590
( 44.9 – 60.2 )
22 20 31 194
( 19.8 )
190
( 19.4 )
183
( 18.7 )

16MO3 Kimyasal ve mekanik özellikleri

16mo3 erdemir kalite kar??l???

Kazan sac?, 6345 kalite çelik sac, 16MO3 kalite sac,16MO3 kalite çelik sac fiyat?,16mo3 metal istanbul sac,16mo3 kalite çelik plaka, kazan sac? fiyatlar?, kazan sac firmalar?, 6345 erdemir kazan saclar?, bas?nçl? kap çelikleri, çelik firmalar? istanbul
помилка: Контент захищено!!
uk??????????