9 A?ustos 2021 Metal çat? çelik Fiyatlar?

9 A?ustos 2021 Metal çat? Çelik Fiyatlar?

Metal çat? çelik Malzemeler, maliyet tasarrufu, h?zl? kurulum süreleri ve çat?n?za h?zl? bir ?ekilde geri dönmek için mükemmel bir seçimdir. Metal çat? çelik malzemeleri, çat?n?z için dayan?kl?, uzun ömürlü çözümdür. Metal çat? çelik sac?, hem beton kiremit hem de asfalt shingle’dan çok daha fazla fayda sa?lar. Bu avantajlar aras?nda uzun ömür, dayan?kl?l?k, enerji verimlili?i ve ?a??rt?c? estetik çekicilik say?labilir.

80 cm geni?lik Metal çat? çelik Fiyat?

Trapez Sac Kal?nl??? mm 0,45 мм 0,50 мм 0,60 мм
Trapez Sac A??rl??? 0,81 m2 Geni?lik 3,60 кг 4,00 кг 4,80 кг
Trapez Sac kg Fiyat? tl/kg Ціна нижче + 500 TL (15 000 TL/кг) 14 500 TL/кг 14 500 TL/кг
Trapez Sac metrekare Fiyat? tl/0,81 m2 Yandaki fiyattan %5 dü?ük olacak (55,01 tl/m2) 58,00 TL/м2 69,60 TL/м2

100 cm geni?lik Metal çat? Sac? Fiyat?

Trapez Sac Kal?nl??? mm 0,45 мм 0,50 мм 0,60 мм
Trapez Sac A??rl??? 0,81 m2 Geni?lik 4,32 кг 4,80 кг 5,76 кг
Trapez Sac kg Fiyat? tl/kg Yandaki fiyat  500 tl fazlas? (15,000 tl/kg) 14 500 TL/кг 14 500 TL/кг
Trapez Sac metrekare Fiyat? tl/0,81 m2 Yandaki fiyattan %5 dü?ük olacak (66,12 tl/m2) 69,60 TL/м2 83,52 TL/м2

Her sayfan?n alt?na

– Nihai fiyat ve stok durumu için ileti?ime geçiniz
– Fiyatlar?m?z gün sonuna kadar geçerlidir.
– Stoklar?m?zda olmas? ko?ulu ile geçerlidir.
– Teyide muhtaçt?r.
– Bilgi niteli?indedir, yat?r?m tavsiyesi de?ildir. Asla payla??lamaz ve kopyalanamaz.
– Celikfiyatlari.com de?i?iklik yapma hakk?n? her daim sakl? tutar.

Metal çat? Sac? Malzemeler, metal çat? çelik sac

1.Renk: galvanizli, k?rm?z? ye?il mavi sar? beyaz

2.Malzeme: SGCC,SGHC,G550,DX51D

3.Sertifika:ISO9001-2000

4.Kal?nl?k:0.4-1mm

5.Geni?lik:600 -1500 mm

Metal çat? Çelik Malzemeleri, Global Kaynaklarda ? Metal çat? Çelik Malzemeleri üreticileri, üreticileri ve tedarikçileri taraf?ndan sa?lan?r.

Metal çat? Çelik Malzemeleri, onu eviniz için mükemmel bir seçim haline getiren birçok özelli?e sahiptir: Yüksek Dayan?kl?l?k, Zarif Tasar?m, Modern Stil, Yang?na Dayan?kl?, Hafif, Çevre ve Enerji Dostu, Kurulumu Kolay ve Mükemmel Mü?teri Hizmeti.

METAL ÇATI KAPLAMA
METAL ÇATI KAPLAMA

ASTM A 792 Çelik Metal Çat? Sayfas?

Bu Metal Çat? Kaplama, çe?itli yap?lara uygulanabilen kaliteli bir sistemdir. Garaj binalar?, ev depolama binalar?, atölyeler ve çok daha fazlas? için harika!

Sektörün önde gelen ismi olarak, sayg?de?er kullan?c?lar?m?za geni? bir Metal çat? Çelik Malzemesi yelpazesi sunmakla ilgileniyoruz. Metal çat? Çelik Malzemelerimiz, aralar?ndan seçim yapabilece?iniz çok çe?itli çelik ürünlerle evinizin hava ko?ullar?na dayan?kl? ve sa?lam olmas?n? sa?lar.

Metal çat? çelik levhalar? – çe?itli binalar için, Korozyona kar?? metal çat? korumas?, Dönmeye kar?? yüksek direnç Metal çat?

1. Metal Çat? Kaplama Levhalar? Yap? Malzemeleri

2. Kurulumu kolay

3. Yüksek mukavemet

4. Güzel görünüm

5. Kaliteli ve dü?ük fiyat

Metal çat? kaplama levhalar?, metal çat? kaplama fiyatlar?, oluklu sac, metal çat? kaplama malzemeleri

Asya pazarlar? için kaliteli ve uygun fiyat ile metal çat? paneli

Metaller ayr?ca, d?? mekan uygulamalar? için mükemmel olan ve ayn? zamanda son derece dayan?kl? olan hava ko?ullar?na kar?? daha dayan?kl?d?r.

Metal çat? Çelik Malzemelerinin Tan?m?:

Metal Çat?, Metal çat? kaplama levhalar?, Oluklu çelik levhalar, Galvanizli düz çelik levhalar?n lider üreticisi ve tedarikçisidir. Mü?terilerimize IAS akreditasyonlar?na sahip yüksek kaliteli ürünler sunuyoruz. ?irket, Çat? Kaplama Levhalar?, Galvanizli Çat? Kaplama Levhalar?, Galvanizli Oluklu Levhalar, Ön Boyal? Galvanizli Çat? Kaplama Levhalar? gibi performans odakl? ürünler sa?lad??? için memnun mü?teri kitlesine sahiptir.

Metal çat?, çat? kaplama, duvar kaplama ve kaplama malzemesidir. Güçlü, hafif ve termal olarak verimlidir.

Sat?l?k ç?plak so?uk haddelenmi? bir kaplamada metal çat? kaplama çeli?i. Oluklu, Bat? Rib, R Panel, Düz Levha ve Rulo.

Ürün Ad?: Metal Çat? Rulo ?ekillendirme Makinesi Listesi: Rulo ?ekillendirme makinesinin bile?enleri Aç?c? ? Besleme ve K?lavuz ? Rulo ?ekillendirme ?stasyonu ? Boy Kesme ? Hidrolik ?stasyon ? Bilgisayar Kontrolörü

Metal çat? sistemlerimiz, en zorlu iklimlere dayanacak ?ekilde tasarlanm??t?r ve kan?tlanm?? bir hava korumas? ve enerji verimlili?i kombinasyonu sunar. Yeni bir yap?y? tamamlamak veya eski bir çat?y? de?i?tirmek için yard?ma ihtiyac?n?z olsun, ihtiyaçlar?n?z ve bütçeniz için do?ru çözümü önerebiliriz. Ama sadece bizim sözümüze güvenmeyin. Tüm ürünlerimiz, rüzgar yükselme direnci, yang?n direnci ve enerji verimlili?i için endüstri lideri garantilerimiz ve derecelendirmelerimizle desteklenmektedir.

metal kiremit
металочерепиця

Çat? ve duvar paneli için çelik sac

Ürün ad?: galvanizli çelik levha, galvanizli çelik sac Ürün özellikleri: Galvanizli çelik levha, alt tabaka olarak so?uk haddelenmi? çelik levhadan yap?l?r ve s?cak dald?rma galvanizleme i?lemiyle üretilir. Ürün güçlü, dayan?kl?, hava ko?ullar?na dayan?kl? ve korozyona dayan?kl?d?r ve hizmet ömrü uzundur.

uk??????????