Скорочення елементів

kimyasal elementler ve sembolleri, çelik kimyasal analiz sembolleri, çelik sac kimyasal özellikleri, çelik kimyasal özellikleri,çelik mekanik özellikleri
Kimyasal Elementler için Kullanılan Kısaltma ve Semboller
Sembol                                 Element
C Карбон
мн Mangan
п Fosfor
С Сірка
Si Кремній
Отримати алюміній
C Bakır
Н Azot
O Oksijen
H Hidrojen
Ca Kalsiyum
Ti Titanyum
В Vanadyum
кр Krom
Ні Nikel
до нашої ери Molibden
nb Niyobyum (Kolombiyum)
B Bor
Sn Kalay
Fe Demir
Zn Цинк
Pb Kurşun
As Arsenik
В Volfram (Tungsten)
Zr Zirkonyum
Рдо Akma mukavemeti
Рм Çekme mukavemeti
Рp0.2 Yüksek sıcaklıkta akma mukavemeti
BH2 Isıtmadan sonra akma
mukavemetindeki artış miktarı
А Uzama (%)
А5 Uzama (L= 5.65x√S0)
А50 Uzama (L= 50 mm)
А80 Uzama (L= 80 mm)
А100 Uzama (L= 100 mm)
А200 Uzama (L= 200 mm)
С0 Test çubuğunun kesit alanı (mm²)
Л0 Test çubuğunun ilk ölçü uzunluğu
Д Nominal kalınlık (mm)
т Ton
r Kalıcı uzama oranı
n Uzama sertleşmesi üssü
Рa Yüzey pürüzlüğü (µm)
Переворот Darbe testi
КВв Darbe enerjisi, joule (J)
темп. Test sıcaklığı (˚C)
Katlama Katlama testi
kmy Katlama mandrel yarıçapı
kmç Katlama mandrel çapı
en. Enine test çubuğu
boy. Boyuna test çubuğu
HRB Rockwell-B sertliği
хв. En az
макс. En çok
= Eşit
< Küçük
Küçük veya eşit
> Büyük
Büyük veya eşit
помилка: Контент захищено!!
ukУкраїнська