Elementler için Kullan?lan K?saltmalar

kimyasal elementler ve sembolleri, çelik kimyasal analiz sembolleri, çelik sac kimyasal özellikleri, çelik kimyasal özellikleri,çelik mekanik özellikleri
Kimyasal Elementler için Kullan?lan K?saltma ve Semboller
Sembol                                 Element
C Карбон
мн Mangan
п Fosfor
С Kükürt
Si Кремній
Отримати Alüminyum
C Bak?r
Н Azot
O Oksijen
H Hidrojen
Ca Kalsiyum
Ti Titanyum
В Vanadyum
кр Krom
Ні Nikel
до нашої ери Molibden
nb Niyobyum (Kolombiyum)
B Bor
Sn Kalay
Fe Demir
Zn Çinko
Pb Kur?un
As Arsenik
В Volfram (Tungsten)
Zr Zirkonyum
Рдо Akma mukavemeti
Рм Çekme mukavemeti
Рp0.2 Yüksek s?cakl?kta akma mukavemeti
BH2 Is?tmadan sonra akma
mukavemetindeki art?? miktar?
А Uzama (%)
А5 Uzama (L= 5.65x?S0)
А50 Uzama (L= 50 mm)
А80 Uzama (L= 80 mm)
А100 Uzama (L= 100 mm)
А200 Uzama (L= 200 mm)
С0 Test çubu?unun kesit alan? (mm²)
Л0 Test çubu?unun ilk ölçü uzunlu?u
Д Nominal kal?nl?k (mm)
т Ton
r Kal?c? uzama oran?
n Uzama sertle?mesi üssü
Рa Yüzey pürüzlü?ü (µm)
Переворот Darbe testi
КВв Darbe enerjisi, joule (J)
S?c. Test s?cakl??? (?C)
Katlama Katlama testi
kmy Katlama mandrel yar?çap?
kmç Katlama mandrel çap?
en. Enine test çubu?u
boy. Boyuna test çubu?u
HRB Rockwell-B sertli?i
хв. En az
макс. En çok
= E?it
< Küçük
? Küçük veya e?it
> Büyük
? Büyük veya e?it
uk??????????