Котельний лист? чому?

Котельний лист? чому?

Kazan sac? ad?ndan anla??laca?? üzere kazan imalat?nda kullan?lan çelik plaka türüdür. Kazanlar?n genellikle kazanlar?n iç yap?lar?nda kullan?l?rlar. Kazan sac? bas?nca dayan?kl? çeliklerdir. Ticari kalite çelikler S kalite ismlendirmesiyle ba?lar örne?in S235JR gibi, kazan saclar? ise P grubu çeliklerdir. P235GH kalite ,P265GH kalite , P355GH kaliteler, 16MO3 Kalite ,P295GH Kalite , P355NH Kalite ,P355NL1 Kalite gibi farkl? mukavemente göre çe?itleri vard?r.

P235GH Kalite kazan saclar? üretimini Türkiye’de sadece Erdemir yapmaktad?r. P235GH Kalite çelik saclar Erdemir kalite kar??l??? 6335 kalitedir. Erdemir 6335 kalite çeliklerin aç?klamas?nda ” Yüksek s?cakl?k ve bas?nç alt?nda kullan?ma uygun kazan çelikleri “yazmaktad?r.

kazan saclar?
kazan saclar?

P235GH (6335 )kalite saclar?n kimyasal analizi

Standart Kar??l??? Якість ERDEM?R
номер якості
C Si
макс.
мн п
макс.
С
макс.
Отримати
хв.
Н(3)
макс.
кр(1)
макс.
C(1)
макс.
до нашої ери(1)
макс.
nb
макс.
Ні(1)
макс.
Ti
макс.
В
макс.
EN 10028-2 P235GH 6335 0,16 макс. 0,35 0.60-1.20 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02

P265GH kalite bas?nca dayan?kl? saclar?n ERDEM?R kalitesi 6341 dir. Erdemir 6341 kalite kazan saclar? üretim aral??? 4mm den ba?lamaktad?r.

P265GH (6341 )kalite kazan saclar?n kimyasal analizi

Standart Kar??l??? Якість ERDEM?R
номер якості
C Si
макс.
мн п
макс.
С
макс.
Отримати
хв.
Н(3)
макс.
кр(1)
макс.
C(1)
макс.
до нашої ери(1)
макс.
nb
макс.
Ні(1)
макс.
Ti
макс.
В
макс.
EN 10028-2 P265GH 6341 0,20 макс. 0,40 0.80-1.40 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02

P295GH standart kalite saclar?n Erdemir kalite kar??l??? 6347 dir. 6347 kalite bas?na dayan?m? 6335 ve 6341 kalitelerine göre daha yüksektir. Yani Kazan saclar?nda bas?nca dayan?kl?l?k P235GH , P265GH,P295GH,P355GH artmaktad?r.

16mo3 Kalite Sac
16mo3 Лист якості

Марка P295GH (6347). kazan sac? хімічний аналіз

Standart Kar??l??? Якість ERDEM?R
номер якості
C Si
макс.
мн п
макс.
С
макс.
Отримати
хв.
Н(3)
макс.
кр(1)
макс.
C(1)
макс.
до нашої ери(1)
макс.
nb
макс.
Ні(1)
макс.
Ti
макс.
В
макс.
EN 10028-2 P295GH 6347 0.08 – 0.20 0,40 0.90-1.50 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,020 0,30 0,03 0,02

P355GH kalite çeliklerin ERDEM?R kalite kar??l??? 6352 Kalitedir. Erdemir 6352 kalite kazan saclar? mukavement olarak bas?nca dayan?m? çok yüksektir. Ayr?ca erdemir’in üretti?i bas?nca dayan?kl? boru yap?m?nda kullan?lan çeliklerde bulunmaktad?r.

P355GH (6352) Kalite kazan saclar?n kimyasal analizi

Standart Kar??l??? Якість ERDEM?R
номер якості
C Si
макс.
мн п
макс.
С
макс.
Отримати
хв.
Н(3)
макс.
кр(1)
макс.
C(1)
макс.
до нашої ери(1)
макс.
nb
макс.
Ні(1)
макс.
Ti
макс.
В
макс.
EN 10028-2 P355GH 6352 0.10 – 0.22 0,60 1.10-1.70 0,025 0,010 0,020 0,012 0,30 0,30 0,08 0,040 0,30 0,03 0,02

16MO3 kalite kazan çelikleri yani bas?nca dayan?kl? çelik saclar?n Erdemir kalite kar??l??? 6345 kalitedir.

p355 kalite - erdemir 6345 kalite
p355 kalite – erdemir 6345 kalite

16MO3 (6345) Kalite kazan saclar?n?n kimyasal analizi

Стандартний Якість ERDEM?R
номер якості
C мн п
макс.
С
макс.
Si
макс.
Н
макс.
кр
макс.
C
макс.
до нашої ери Ні
макс.
EN 10028-2 16Mo3 6345(1) 0.12-0.20 0.40-0.90 0,025 0,010 0,35 0,012 0,30 0,30 0.25-0.35 0,30

P235TR1 Kalite kazan saclar? özellikle bas?nca dayan?kl? boru yap?m?nda kullan?lmak üzere üretilmi?tir. P235TR1 kalite kazan saclar?n?n Erdemir kalite kar??l??? 3285 Kalitedir.

P235TR1 (3285) Kalite kazan borusu saclar?n?n kimyasal özellikleri

Стандартний Якість ERDEM?R
номер якості
C мн п
макс.
С
макс.
Si
макс.
Н
макс.
кр
макс.
C
макс.
до нашої ери Ні
макс.
EN 10028-2 16Mo3 6345(1) 0.12-0.20 0.40-0.90 0,025 0,010 0,35 0,012 0,30 0,30 0.25-0.35 0,30

 

???? ????? ??? «Kazan sac? nedir?»

  1. ???????: 16mo3 sac fiyatlar?-Kazan saclar? - Çelik Fiyatlar?

????????? ???????.

помилка: Контент захищено!!
uk??????????