????? ?????: çelik boru üretimi

Çelik Boru üretimi

paslanmaz sac boru üretimi, paslanmaz boru imalat?, paslanmaz diki?li boru, paslanmaz korkuluk borusu, paslanmaz çelik boru fiyatlar?, paslanmaz çelik fiyatlar?

Çelik Boru üretimi Borunun iki yöntemle üretilmektedir : kaynakl? veya diki?siz , her iki i?lem için de ilk ad?m ham çeli?i daha kullan??l? bir forma dönü?türmektir . Ham çelik, bir f?r?nda ham maddelerin eritilmesi ve ala??mlar?n ilave etmesi ve safs?zl?klar?n giderilmesi yoluyla bile?imin kontrol edilmesi yoluyla üretilir. Erimi? çelik slab yapmak için kal?plara dökülür veya levha, kütük için sürekli  döküm makinesine aktar?l?r . Bu ham çelik, […]

uk??????????