????? ?????: çelik sac dilme

Лінія розрізання котушок?

dilme sac

Rulo Sac Dilme Hatt? S?cak veya So?uk haddelenmi? çelik sac dilme hassas bobin çelik sac dilme i?lemini yapmakta kullan?lan makinelerin birle?kesidir. Geni? rulo çelik veya metal sac bobinlerinin bir kesiciden uzunlamas?na aç?larak ve daha dar bobinlere kesildi?i bir i?lemdir. Rulo çelik sac bobinler, kesiciden geçerken, son derece keskin dairesel b?çaklar (biri üst di?eri alt kar??l?kl?) […]

uk??????????