A36 ve S235J2 arasındaki farklar nelerdir?

A36 ve S235J2: İki Malzeme, Bir Fark – Mukavemet!”

A36 ve S235J2 çeliği, inşaat ve mühendislik uygulamalarında kullanılan yapısal çeliklerdir. Bazı benzerlikleri paylaşsalar da, iki malzeme arasında bazı temel farklılıklar da vardır. Bu makale, kimyasal bileşimleri, mekanik özellikleri ve uygulamaları açısından A36 ve S235J2 çeliği arasındaki farkları keşfedecektir.

Kimyasal bileşim

A36 ve S235J2 çeliğinin kimyasal bileşimi çok benzer. Her iki malzeme de karbon, manganez, fosfor, kükürt, silikon ve bakır içerir. İki malzeme arasındaki temel fark, her birinde bulunan bakır miktarıdır. A36 %0,25 bakır içerirken S235J2 %0,20 bakır içerir.

Mekanik özellikler

A36 ve S235J2 çeliğinin mekanik özellikleri de çok benzer. Her iki malzeme de 36.000 psi’lik bir akma dayanımına ve 58.000 psi’lik bir çekme dayanımına sahiptir. Ancak A36, S235J2’ye (%17) kıyasla daha yüksek kopma uzamasına (%22) sahiptir.

Uygulamalar

A36 ve S235J2 çeliğinin her ikisi de inşaat ve mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. A36 genellikle I-kirişler ve H-kirişler gibi yapısal bileşenler için kullanılırken, S235J2 genellikle vinç bomları ve kamyon çerçeveleri gibi daha yüksek mukavemet gerektiren bileşenler için kullanılır. Her iki malzeme de köprülerin, binaların ve diğer yapıların imalatında kullanılır.

A36 ve S235J2 çeliği, inşaat ve diğer uygulamalarda kullanılan yapısal çeliklerdir. Her iki çelik de karbon çeliğidir, yani yalnızca %0,29’a kadar karbon içerirler. İki çelik arasındaki temel fark akma dayanımıdır; A36 minimum 250 MPa akma dayanımına ve S235J2 minimum 275 MPa akma dayanımına sahiptir.

A36 çeliği, iyi kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirliğe sahip düşük karbonlu bir çeliktir. İşlenmesi kolaydır ve genellikle köprü ve bina yapımında kullanılır. 400-550 MPa çekme dayanımına ve 119-162 Brinell sertliğine sahiptir.

S235J2 çeliği, diğer kaynak yapılabilir çeliklere kolayca kaynaklanabilen, düşük karbonlu, yüksek çekme dayanımlı bir yapısal çeliktir. Düşük karbon eşdeğeri ile iyi soğuk şekillendirme özelliklerine sahiptir. Plaka, tamamen öldürülmüş çelik işlemiyle üretilir ve normalize edilmiş veya kontrollü haddeleme koşullarında sağlanır. S235J2’nin minimum akma dayanımı 275 MPa ve minimum çekme dayanımı 430-560 MPa’dır.

Sonuç olarak, hem A36 hem de S235J2 çeliği inşaat ve diğer uygulamalarda kullanılan yapısal çeliklerdir. İki çelik arasındaki temel fark akma dayanımıdır; A36 minimum 250 MPa akma dayanımına ve S235J2 minimum 275 MPa akma dayanımına sahiptir. A36 çeliği, iyi kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirliğe sahip düşük karbonlu bir çeliktir, S235J2 çeliği ise diğer kaynaklanabilir çeliklere kolayca kaynaklanabilen düşük karbonlu, yüksek çekme mukavemetli bir yapısal çeliktir.

A36 ve S235J2 çeliği, yapısal uygulamalarda kullanılan karbon çelikleridir. A36 çeliği, karbon içeriği %0,3’ten az olan düşük karbonlu bir çeliktir. S235J2 çeliği, karbon içeriği %0,17’den az olan düşük karbonlu bir çeliktir. Hem A36 hem de S235J2 çeliği, esas olarak demir, karbon ve diğer elementlerden oluşan bir kimyasal bileşime sahiptir.

A36 çeliği %0,25-0,29 karbon, %0,05-0,20 mangan, %0,04 fosfor, %0,05-0,30 kükürt ve %0,20-0,50 silikon kimyasal bileşimine sahiptir. Ayrıca eser miktarda bakır, nikel, krom ve molibden gibi diğer elementleri de içerir.

S235J2 çeliği, %0,17-0,20 karbon, %0,35-0,40 mangan, %0,04 fosfor, %0,04-0,10 kükürt ve %0,20-0,50 silikon kimyasal bileşimine sahiptir. Ayrıca eser miktarda bakır, nikel, krom ve molibden gibi diğer elementleri de içerir.

A36 ve S235J2 çeliğinin kimyasal bileşimindeki farklılıklar, temel olarak farklı karbon içeriğinden kaynaklanmaktadır. A36 çeliği, S235J2 çeliğinden daha yüksek karbon içeriğine sahiptir, bu da ona daha yüksek mukavemet ve sertlik sağlar. S235J2 çeliği, A36 çeliğinden daha düşük karbon içeriğine sahiptir, bu da ona daha düşük bir güç ve sertlik verir.

Hem A36 hem de S235J2 çeliği, yapısal uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. A36 çeliği, yüksek mukavemeti ve düşük maliyeti nedeniyle köprülerde, binalarda ve diğer yapılarda yaygın olarak kullanılmaktadır. S235J2 çeliği, düşük maliyeti ve iyi kaynaklanabilirliği nedeniyle gemi yapımında, açık deniz platformlarında ve diğer yapılarda yaygın olarak kullanılır.

A36 ve S235J2 çeliğinin mekanik özellikleri, inşaat ve imalat uygulamaları için malzeme seçerken mühendisler ve tasarımcılar için önemli hususlardır. Bu makale, çeşitli uygulamalara uygunluğuna genel bir bakış sağlamak için A36 ve S235J2 çeliğinin mekanik özelliklerini karşılaştıracak ve karşılaştıracaktır.

A36 çeliği, karbon içeriği %0,3’ten az olan düşük karbonlu bir çeliktir. En yaygın yumuşak çelik olarak kabul edilir ve genel imalat ve imalatın yanı sıra köprü ve bina yapımında yaygın olarak kullanılır. A36 çeliği, 36.000 psi’lik bir akma dayanımına ve 58.000–80.000 psi’lik bir nihai çekme dayanımına sahiptir. Brinell sertliği 119–162 HBW’dir.

S235J2 çeliği, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan alaşımsız bir yapı çeliğidir. %0,17-0,20 karbon içeriğine ve 235 MPa akma dayanımına sahiptir. 360–510 MPa’lık bir nihai gerilme mukavemetine ve 119–162 HBW’lik bir Brinell sertliğine sahiptir.

A36 ve S235J2 çeliğinin mekanik özellikleri karşılaştırıldığında, S235J2 çeliğinin iki malzeme arasında daha güçlü olduğu açıktır. A36 çeliğinden daha yüksek akma dayanımına ve daha yüksek nihai çekme dayanımına sahiptir. Bu, köprüler ve binalar gibi daha yüksek mukavemet gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir. Bununla birlikte, A36 çeliği S235J2 çeliğinden daha sünektir ve daha iyi kaynaklanabilirliğe sahiptir, bu da onu daha fazla esneklik gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir.

Sonuç olarak, A36 ve S235J2 çeliği, onları farklı uygulamalar için uygun kılan farklı mekanik özelliklere sahiptir. A36 çeliği daha sünektir ve daha iyi kaynaklanabilirliğe sahiptir, bu da onu daha fazla esneklik gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir. S235J2 çeliği daha yüksek akma dayanımına ve daha yüksek nihai çekme dayanımına sahiptir, bu da onu köprüler ve binalar gibi daha yüksek güç gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir.

A36 ve S235J2 çeliği, inşaat ve mühendislik uygulamalarında kullanılan yapısal çeliklerdir. A36 çeliği, iyi kaynaklanabilirlik ve şekillendirilebilirliğe sahip düşük karbonlu bir çeliktir, S235J2 çeliği ise iyi soğuk şekillendirme özelliklerine sahip alaşımsız bir yapısal çeliktir.

A36 çeliği genellikle köprülerde, binalarda ve inşaat ekipmanlarında kullanılır. Ayrıca vinçler, kamyonlar ve treylerler gibi endüstriyel ekipmanların bileşenlerinin imalatında da kullanılır. A36 çeliği, basınçlı kapların ve depolama tanklarının imalatında da kullanılmaktadır. Ayrıca gemiler ve diğer deniz taşıtları için yapısal bileşenlerin imalatında da kullanılır.

S235J2 çeliği, köprüler, binalar ve diğer yapılar için yapısal bileşenlerin üretiminde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca vinçler, kamyonlar ve treylerler gibi endüstriyel ekipmanların bileşenlerinin imalatında da kullanılır. S235J2 çeliği ayrıca basınçlı kapların ve depolama tanklarının imalatında da kullanılmaktadır.

Hem A36 hem de S235J2 çeliği, çeşitli uygulamalar için uygun, güçlü ve dayanıklı malzemelerdir. A36 çeliği, S235J2 çeliğinden daha sünektir ve daha iyi kaynaklanabilirliğe sahiptir, bu da onu kaynak gerektiren uygulamalar için daha iyi bir seçim haline getirir. S235J2 çeliği korozyona karşı daha dirençlidir ve A36 çeliğinden daha iyi soğuk şekillendirme özelliklerine sahiptir, bu da onu soğuk şekillendirme gerektiren uygulamalar için daha iyi bir seçim haline getirir.

A36 ve S235J2 çeliğinin maliyeti, bir inşaat projesi için malzeme seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. A36 ve S235J2 çeliği, sağlamlıkları ve dayanıklılıkları nedeniyle inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yazıda, karar vermeye yardımcı olmak için A36 ve S235J2 çeliğinin maliyetini araştıracağız.

A36 çeliği, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan düşük karbonlu bir çeliktir. İşlenmesi kolay ve iyi kaynaklanabilirlik özelliklerine sahip ekonomik bir malzemedir. A36 çeliği, düşük üretim maliyetleri nedeniyle tipik olarak S235J2 çeliğinden daha düşük bir maliyetle fiyatlandırılır. A36 çeliğinin maliyeti, satın alınan malzemenin boyutuna ve miktarına göre değişmektedir.

S235J2 çeliği, inşaat sektöründe sıklıkla kullanılan bir yapısal çelik kalitesidir. Güçlü ve dayanıklı alaşımsız bir çeliktir. S235J2 çeliği, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle tipik olarak A36 çeliğinden daha pahalıdır. S235J2 çeliğinin maliyeti de satın alınan malzemenin boyutuna ve miktarına göre değişmektedir.

Sonuç olarak, hem A36 hem de S235J2 çeliği, sağlamlıkları ve dayanıklılıkları nedeniyle inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. A36 çeliği, düşük üretim maliyetleri nedeniyle tipik olarak S235J2 çeliğinden daha düşük bir maliyetle fiyatlandırılır. Her iki malzemenin de maliyeti satın alınan malzemenin boyutuna ve miktarına göre değişmektedir.

A36 ve S235J2 çeliğinin kaynaklanabilirliğinin iyi olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, belirli bir uygulama için hangisinin kullanılacağına karar verirken dikkate alınması gereken iki malzeme arasında bazı farklılıklar vardır.

A36 çeliği, yapısal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan düşük karbonlu bir çeliktir. Kaynaklanması kolaydır ve iyi işlenebilirlik özelliklerine sahiptir. Aynı zamanda nispeten sünektir ve çeşitli şekillerde oluşturulabilir.

S235J2 çeliği, genellikle köprülerin ve diğer yapıların yapımında kullanılan yapısal bir çelik kalitesidir. Yüksek şekillendirilebilir ve kaynaklanabilir alaşımsız bir çeliktir. A36 çeliğinden daha yüksek akma mukavemetine sahiptir, bu da onu daha yüksek mukavemet gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir.

A36 ve S235J2 çeliğini kaynak yaparken, her malzemenin farklı özelliklerini dikkate almak önemlidir. A36 çeliği, S235J2 çeliğine göre kaynak yapmak daha kolaydır, ancak o kadar güçlü değildir. S235J2 çeliğinin kaynaklanması daha zordur, ancak daha yüksek mukavemete sahiptir. Uygulamaya bağlı olarak bir malzeme diğerine göre daha uygun olabilir.

Sonuç olarak, hem A36 hem de S235J2 çeliği iyi kaynaklanabilir malzemeler olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, belirli bir uygulama için hangisinin kullanılacağına karar verilirken her malzemenin özellikleri dikkate alınmalıdır.

Çeliğin korozyon direnci, belirli bir uygulama için bir malzeme seçerken dikkate alınması gereken önemli bir faktördür. Bu çalışmada A36 ve S235J2 adlı iki çeliğin korozyon direnci incelenmiştir.

A36, yapısal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan düşük karbonlu bir çeliktir. İyi kaynaklanabilirliğe ve şekillendirilebilirliğe sahiptir ve işlenmesi kolaydır. Ayrıca mükemmel korozyon direnci ile bilinir.

S235J2, yapısal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan düşük karbonlu, yüksek manganlı bir çeliktir. İyi kaynaklanabilirliğe ve şekillendirilebilirliğe sahiptir ve işlenmesi kolaydır. Ayrıca mükemmel korozyon direnci ile bilinir.

İki çeliğin korozyon direncini değerlendirmek için %3,5 NaCl solüsyonunda elektrokimyasal testler yapıldı. Testler, açık devre potansiyel ölçümlerini, lineer polarizasyon direnci ölçümlerini ve elektrokimyasal empedans spektroskopi ölçümlerini içeriyordu.

Testlerin sonuçları, hem A36 hem de S235J2’nin mükemmel korozyon direncine sahip olduğunu gösterdi. Açık devre potansiyel ölçümleri her iki çeliğin de düşük korozyon hızına sahip olduğunu, lineer polarizasyon direnci ölçümleri ise her iki çeliğin de yüksek korozyon direncine sahip olduğunu göstermiştir. Elektrokimyasal empedans spektroskopisi ölçümleri, her iki çeliğin de düşük bir korozyon hızına sahip olduğunu gösterdi.

Genel olarak, bu çalışmanın sonuçları hem A36 hem de S235J2’nin mükemmel korozyon direncine sahip olduğunu gösterdi. Bu, onları korozyon direncinin önemli olduğu çeşitli uygulamalarda kullanıma uygun hale getirir.

Çözüm

Sonuç olarak, A36 ve S235J2 arasındaki farklar esas olarak mekanik özellikleri, kimyasal bileşimleri ve uygulamalarındadır. A36, yapısal uygulamalarda yaygın olarak kullanılan düşük karbonlu bir çelik iken S235J2, mühendislik uygulamalarında kullanılan alaşımsız bir yapı çeliğidir. Her iki malzemenin de kendi avantajları ve dezavantajları vardır ve özel uygulamaya göre seçilmelidir.