Elementler için Kullanılan Kısaltmalar

kimyasal elementler ve sembolleri, çelik kimyasal analiz sembolleri, çelik sac kimyasal özellikleri, çelik kimyasal özellikleri,çelik mekanik özellikleri
Kimyasal Elementler için Kullanılan Kısaltma ve Semboller
Sembol                                 Element
C Karbon
Mn Mangan
P Fosfor
S Kükürt
Si Silisyum
Al Alüminyum
Cu Bakır
N Azot
O Oksijen
H Hidrojen
Ca Kalsiyum
Ti Titanyum
V Vanadyum
Cr Krom
Ni Nikel
Mo Molibden
Nb Niyobyum (Kolombiyum)
B Bor
Sn Kalay
Fe Demir
Zn Çinko
Pb Kurşun
As Arsenik
W Volfram (Tungsten)
Zr Zirkonyum
Re Akma mukavemeti
Rm Çekme mukavemeti
Rp0.2 Yüksek sıcaklıkta akma mukavemeti
BH2 Isıtmadan sonra akma
mukavemetindeki artış miktarı
A Uzama (%)
A5 Uzama (L= 5.65x√S0)
A50 Uzama (L= 50 mm)
A80 Uzama (L= 80 mm)
A100 Uzama (L= 100 mm)
A200 Uzama (L= 200 mm)
S0 Test çubuğunun kesit alanı (mm²)
L0 Test çubuğunun ilk ölçü uzunluğu
d Nominal kalınlık (mm)
t Ton
r Kalıcı uzama oranı
n Uzama sertleşmesi üssü
Ra Yüzey pürüzlüğü (µm)
Darbe Darbe testi
KVc Darbe enerjisi, joule (J)
Sıc. Test sıcaklığı (˚C)
Katlama Katlama testi
kmy Katlama mandrel yarıçapı
kmç Katlama mandrel çapı
en. Enine test çubuğu
boy. Boyuna test çubuğu
HRB Rockwell-B sertliği
min. En az
max. En çok
= Eşit
< Küçük
Küçük veya eşit
> Büyük
Büyük veya eşit