S235J0 ile S235JR arasındaki fark nedir?

S235J0 ila S235JR çeliği, öncelikle bina inşaatı ve inşaat mühendisliğinde kullanılan iki tip yapısal çeliktir. Bu çelik sınıflarının her ikisi de, yapısal amaçlar için kullanılan sıcak haddelenmiş ürünleri kapsayan yapısal çelik spesifikasyonlarının bir koleksiyonu olan EN 10025-2 standardının bir parçasıdır.

S235J0 ve S235JR çeliği arasındaki temel fark, S235J0’ın yapısal uygulamalarda kullanılması amaçlanmazken S235JR’nin kullanılmasıdır. Bunun nedeni, S235J0’ın kolayca şekillendirilmemesi ve iyi kaynaklanabilirlik özelliklerine sahip olmamasıdır. Öte yandan, S235JR yapısal uygulamalar için uygundur ve kolayca şekillendirilebilir ve kaynaklanabilir.

Kimyasal bileşim açısından, S235J0 ve S235JR çeliğinin her ikisi de demir, karbon ve diğer elementlerden oluşur. Bununla birlikte, her sınıfın tam kimyasal bileşimi biraz değişir. Örneğin, S235J0, S235JR’den biraz daha yüksek miktarda karbon içerir. Ek olarak, S235J0, S235JR’den daha yüksek miktarda manganez içerir.

Mekanik özellikler açısından S235J0 ve S235JR çeliği benzer akma ve çekme dayanımı değerlerine sahiptir. Ancak S235J0, S235JR’den biraz daha düşük bir uzama değerine sahiptir. Bunun nedeni, S235J0’ın yapısal uygulamalarda kullanılması amaçlanmamıştır ve kolayca şekillendirilemez.

Genel olarak, S235J0 ve S235JR çeliği, öncelikle bina inşaatı ve inşaat mühendisliğinde kullanılan iki tür yapısal çeliktir. Aralarındaki temel fark, S235J0’ın yapısal uygulamalarda kullanılması amaçlanmazken, S235JR’nin olmasıdır. Ek olarak, S235J0 ve S235JR çeliği biraz farklı kimyasal bileşimlere ve mekanik özelliklere sahiptir.

S235J0 ve S235JR çeliği, öncelikle bina ve inşaat uygulamalarında kullanılan iki tip yapısal çeliktir. Bu çeliklerin her ikisi de yapısal çelikler için Avrupa standardı EN 10025’in bir parçasıdır.

S235J0, diğer kaynak yapılabilir çeliklere kolayca kaynaklanabilen, düşük karbonlu, yüksek çekme dayanımlı bir yapısal çeliktir. Düşük karbon eşdeğeri ile iyi soğuk şekillendirme özelliklerine sahiptir. Plaka, tamamen öldürülmüş çelik işlemiyle üretilir ve normalize edilmiş veya kontrollü haddeleme koşullarında sağlanır. S235J0, 275 N/mm2’lik belirtilen minimum akma dayanımına ve belirtilen minimum çekme dayanımı 410 N/mm2.

S235JR, sıcak haddelenmiş, düşük karbonlu, yüksek çekme dayanımlı bir yapısal çeliktir. Diğer kaynaklanabilir çeliklere kolaylıkla kaynak yapılabilir. Düşük karbon eşdeğeri ile iyi soğuk şekillendirme özelliklerine sahiptir. Plaka, tamamen öldürülmüş çelik işlemiyle üretilir ve normalize edilmiş veya kontrollü haddeleme koşullarında sağlanır. S235JR belirtilen minimum akma dayanımına sahiptir. 225 N/mm2 ve belirtilen minimum çekme dayanımı 360 N/mm2.

Hem S235J0 hem de S235JR çelik, binaların ve diğer yapıların yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca konveyör bantları, vinçler ve ekskavatörler gibi endüstriyel makine parçalarının imalatında da kullanılırlar. Çelikler ayrıca köprü, gemi ve demiryolu vagonlarının üretiminde de kullanılmaktadır. Ayrıca basınçlı kap ve depolama tanklarının üretiminde de kullanılırlar.

s235j0
s235j0

Çelik, inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılan bir malzemedir ve genellikle yapı çeliği şeklinde kullanılır. En yaygın kullanılan yapısal çelik tiplerinden ikisi S235J0 ve S235JR’dir. Bu iki çelik türü birçok yönden benzer olsa da, aralarında maliyetlerini etkileyebilecek bazı temel farklılıklar vardır. Bu makale, arasındaki maliyet farklarını inceleyecektir. S235J0 ve S235JR çelik.

S235J0 – S235JR çelik, inşaat endüstrisinde yaygın olarak kullanılan karbon çelikleridir. Her ikisi de alaşımsız yapı çelikleridir, yani mekanik veya estetik amaçlardan ziyade yapısal amaçlar için tasarlanmıştır. İki çelik türü arasındaki temel fark, kimyasal bileşimlerindedir. S235J0, S235JR’den daha yüksek seviyede karbon içerir, bu da ona daha yüksek bir güç ve sertlik verir. Bu, S235J0’ı S235JR’den daha pahalı hale getirir.

S235J0 ve S235JR çeliğin maliyeti de malzemenin boyutuna ve şekline bağlıdır. S235J0, üretimi için daha fazla malzeme gerektirdiğinden, daha büyük boyutlar ve şekiller söz konusu olduğunda genellikle S235JR’den daha pahalıdır. Öte yandan, S235JR, üretimi için daha az malzeme gerektirdiğinden, daha küçük boyutlar ve şekiller söz konusu olduğunda genellikle S235J0’dan daha ucuzdur.

Aradaki maliyet farklılıklarına ek olarak S235J0 – S235JR çelik, mekanik özelliklerinde de farklılıklar vardır. S235J0, S235JR’den daha yüksek akma dayanımına sahiptir, bu da onu yüksek dayanım gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir. S235JR ise S235J0’dan daha yüksek sünekliğe sahiptir, bu da onu esneklik gerektiren uygulamalar için daha uygun hale getirir.

Sonuç olarak, hem S235J0 hem de S235JR çeliği inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, aralarında maliyetlerini etkileyebilecek bazı önemli farklılıklar vardır. S235J0, daha yüksek karbon içeriği nedeniyle tipik olarak S235JR’den daha pahalıdır ve ayrıca daha büyük boyutlar ve şekiller için daha pahalıdır. S235JR, daha küçük boyutlar ve şekiller için genellikle S235J0’dan daha ucuzdur. Ek olarak, S235J0, S235JR’den daha yüksek akma mukavemetine sahipken, S235JR, S235J0’dan daha yüksek sünekliğe sahiptir.

S235J0 ve S235JR çeliğinin kimyasal bileşimi, her ikisi de aynı miktarda karbon, silikon, manganez, fosfor ve kükürt içerdiğinden çok benzerdir. Ancak, iki derece arasında bazı küçük farklılıklar vardır.

S235J0, %0,16’ya kıyasla %0,17 krom ile S235JR’den biraz daha yüksek miktarda krom içerir. Bu fark, S235J0’ın bir yapısal çelik kalitesi, S235JR’nin ise akma mukavemeti geliştirilmiş bir yapısal çelik kalitesi olmasından kaynaklanmaktadır.

S235J0 ve S235JR çeliğinin kimyasal bileşimi de kükürt içeriği açısından farklılık gösterir. S235J0 %0,05 kükürt içerirken S235JR %0,035 kükürt içerir. Bu fark, S235J0’ın bir yapısal çelik kalitesi, S235JR’nin ise akma mukavemeti geliştirilmiş bir yapısal çelik kalitesi olmasından kaynaklanmaktadır.

Ayrıca S235J0, S235JR’den biraz daha yüksek miktarda manganez içerir, %1,40’a kıyasla %1,50 manganez içerir. Bu fark, S235J0’ın bir yapısal çelik kalitesi, S235JR’nin ise akma mukavemeti geliştirilmiş bir yapısal çelik kalitesi olmasından kaynaklanmaktadır.

Genel olarak, S235J0 ve S235JR çeliğinin kimyasal bileşimi, krom, kükürt ve manganez içeriklerinde yalnızca küçük farklılıklar dışında çok benzerdir. Her iki kalite de yapısal uygulamalarda kullanım için uygundur, geliştirilmiş akma dayanımı gerektiren uygulamalar için tercih edilen kalite S235JR’dir.

s235j0 mekanik
s235j0 mekanik

Çeliğin mekanik özellikleri, çeşitli uygulamalarda kullanımı için gereklidir. İnşaat sektöründe en çok kullanılan çeliklerden ikisi S235J0 ve S235JR’dir. Her iki çelik de, 235 MPa’lık bir akma dayanımını gösteren, 235 dereceli yapı çelikleridir. İki çelik kaliteleri bakımından benzer olsa da, mekanik özelliklerinde bazı farklılıklar vardır.

S235J0’ın çekme dayanımı 360-510 MPa, S235JR’nin çekme dayanımı ise 370-530 MPa arasındadır. S235J0’ın uzaması %17-21, S235JR’nin uzaması ise %17-23 arasındadır. S235J0’ın darbe enerjisi -20°C’de 27 Jul, S235JR’nin darbe enerjisi -20°C’de 27 Joule’dür.

S235J0’ın akma dayanımı 225-275 MPa, S235JR’nin akma dayanımı ise 215-235 MPa arasındadır. S235J0’ın Brinell sertliği 120-170 HB arasında iken S235JR’nin Brinell sertliği 130-180 HB arasındadır. S235J0’ın Charpy darbe testi -20°C’de 27-41 Joule, S235JR’nin Charpy darbe testi -20°C’de 27-40 Joule arasındadır.

Sonuç olarak, hem S235J0 hem de S235JR, 235 kalite yapı çelikleri olmakla birlikte, mekanik özelliklerinde bazı farklılıklar bulunmaktadır. S235J0’ın gerilme mukavemeti, uzama, darbe enerjisi, akma mukavemeti, Brinell sertliği ve Charpy darbe testi, S235JR’den biraz daha yüksektir.