Çelik Boru üretimi

paslanmaz sac boru üretimi, paslanmaz boru imalatı, paslanmaz dikişli boru, paslanmaz korkuluk borusu, paslanmaz çelik boru fiyatları, paslanmaz çelik fiyatları

Çelik Boru üretimi

Borunun iki yöntemle üretilmektedir : kaynaklı veya dikişsiz , her iki işlem için de ilk adım ham çeliği daha kullanışlı bir forma dönüştürmektir .

Teklif banneri

Ham çelik, bir fırında ham maddelerin eritilmesi ve alaşımların ilave etmesi ve safsızlıkların giderilmesi yoluyla bileşimin kontrol edilmesi yoluyla üretilir. Erimiş çelik slab yapmak için kalıplara dökülür veya levha, kütük için sürekli  döküm makinesine aktarılır . Bu ham çelik, özel ebatlardaki borulara yuvarlanabilen veyahut içi boş bir boruya gerilebilen bir forma dönüştürülmelidir.

Çelik boru üretimi yapımında kullanılan iki ana çelik ürünü vardır:

 • 2.200˚F’ye ısıtılan plakalardan yapılır. Isı, yüzeyde bir kireç oluşumuna sebebiyet verir, bu da kireç temizleme ve yüksek basınçlı temizleme ile giderilmelidir. Bir defa temizlendikten sonra, çelik levha, çelik rulo halinde sarılarak sıcak haddelenir. Sülfürik asit ile yüzey temizlenir, suyla yıkanır ve boru yapımı için hammadde olarak büyük rulolar halinde sarılır. Rulonun genişliği yapılabilecek paslanmaz borunun çapını belirler.
 • Çelik kütükler direk sürekli döküm makinesinden veya döküm külçelerinden ikincil bir ürün olarak üretilebilir. Külçe, “iki yüksek fırın” olarak adlandırılan yivli ve stoklanmış merdaneler arasında yuvarlanır ve gerilir. Bir çelik kütüğü boruya dönüştürmek için, boru özellikleri için ihtiyaç duyulan boyutlara sahip katı bir kütük oluşturmak üzere başka bir haddeleme ve germe dizisi gerekir.

Kaynaklı Çelik boru Üretimi

Rulo sac açılır ısıtır ve kenarlarını yukarıya doğru büken oluklu merdaneler süresince yuvarlanır. Bu işlem, iki kenarın birbirini uzun bir silindir oluşturacak şekilde buluşması için tam olarak büküldüğü silindirik bir tüp üretir. Bir kaynak işlemi ile kenarları birleştirir ve boruyu kapatır.

 1. Sürekli kaynak işleminde (Roll forming), kaynak silindirleri borunun kenarlarını birbirine doğru bastırır; bu da, artık saca uygulanan ısı sebebiyle dövme izi oluşturur. Kaynak esnasında metal element ilave edilmez ve son silindirler borunun çapını ve et kalınlığını spesifikasyonlara göre düzenlenir.
 2. Elektriksel kaynaklama
  Elektriksel kaynaklama, Ruo sacın boru şeklinde soğuk haddelenmesi dışında sürekli kaynaklamaya benzer bir işlemi takip eder. Kenarları kaynaklama sıcaklığına kadar ısıtan bakır diskler döndürülerek boru kenarlarına akım verilir. Kaynak silindirleri, dövme kaynağı oluşturmak için boru kenarlarını birleştirir.
 3. Spiral kaynak
  Spiral kaynak ve çift tozaltı ark kaynağı, daha geleneksel kaynak teknikleri oluşturmak için kaynak malzemesi ilavesi kullanır.

Dikişsiz Çelik boru üretimi nasıl yapılır?

Dikişsiz borular kaynak gerektirmeden üretilir. İçi boş merkezi oluşturmak için delmeden önce katı çelik kütüğün ısıtılması ve gerilmesi ile oluşturulurlar. Kütükler aşırı sıcaklara ısıtılır ve daha sonra kütüğün gerilmesi için yüksek basınç altında yuvarlanır. İçi boş merkezi boyutlarına göre düzenli yapmak için bir delici kullanılır. Boruyu istenen özelliklere uygun hale getirmek için bir dizi freze işlemi gerçekleştirilir.

Borular, ucunda birleştirme tertibatı kullanılmadan önce son işlem adımı olarak bir doğrultma makinesinden geçirilebilir. Küçük delikli borulara ekseriyetle dişli irtibatlar takılır, ancak daha büyük delikli borulara normalde borunun ucuna kaynaklanmış flanşlar takılır. Ölçüm makineleri bitmiş borunun boyutlarını kontrol eder ve kalite kontrol emeliyle borunun yan tarafındaki ayrıntıları damgalar

ÇELİK BORULAR NASIL KULLANILIR?

Çelik borular için iki ana uygulama kategorisi vardır: yapısal kullanım ve taşıma kullanımı. Tüm borular dış çaplarına göre boyutlandırılırken, iç çap çeper kalınlığına göre değişecektir.

Yapısal kullanım

Çelik boruların yapısal kullanımları bina ve inşaatta olabilir. Çelik borular genel olarak çelik konstrüksiyon yapılarından kullanılmaktadır. İnşaat iskelesinde ya da makine imalatında da çelik borulara rastlamaktayız.

ÇELİK BORULAR NASIL KARAKTERİZE EDİLİR?

Çelik boruların nasıl belirtildiği ve bu özelliklere göre borunun tam özellikleri ile ilgili belli standart vardır. Malzeme (ASTM) Amerikan Derneği ile beraber Amerikan Makine Mühendisleri Derneği (ASME) ve Amerikan Petrol Enstitüsü (API) boru spesifikasyonları için en çok müracaatlan kuruluşların bazıları.

Özellikler üç ana kategoriye ayrılabilir:

Çelik boru boyutları

Boru ebadı “Nominal Boru Ebadı” veya NPS olarak verilir. NPS numaralarının daha küçük borular için olan orijini (<NPS 12), daha büyük çaplı borular için olan orijinden farklıdır. Bununla birlikte, belirli bir NPS numarasının tüm boruları aynı dış veya dış çapa sahiptir. İç çap, metalin et kalınlığına bağlı olarak değişecektir. Bunun nedeni, aynı yapısal çeliklerin, duvar kalınlığından bağımsız olarak belirli bir NPS numarasının tüm paslanmaz boruları için kullanılabilmesidir.

 

Çelik Boru Ağırlık hesaplama

Bir borunun ağırlığı, dış çapı tanımlayan , çelik et kalınlığınıa göre hesaplanabilir. Yöntem, sabiti belirlemek için kalınlığın 1 inç başına feet kare başına 40,8 pound teorik ağırlığını kullanır.

W = 0.02466 (D-t) x t, (kg/m)

 

D : Boru Dış Çapı (mm)
t : Boru Et Kalınlığı (mm)
W : Boru Birim Ağırlığı (kg/m)

ÇELİK BORULARIN BELGELENDİRİLMESİ

Üreticiler, ürünün kimyevi çözümleme ve mekanik özellik karşıladığını doğrulamak için bir Malzeme Testi Raporu yani sertifika veya Test Raporu hazırlanır. Ürüne ait tüm verileri içermektedir.

Aşağıdakiler bir Sertifkaya tipik parametreler şunlardır:

 • Karbon muhtevası, alaşımlar ve kükürt içeren kimyasal bileşim
 • Malzeme büyüklüğü, ağırlık, tanımlama ve kalite
 • İşleme ve malzeme ısı numarası
 • Çekme dayanımı, akma dayanımı ve uzama gibi mekanik özellikler