Çelik üretimi nasıl yapılır?

Çelik üretimi nasıl yapılır?

Çelik üretimi ve çelik üretimi yöntemleri, 1800 lerin sonlarında endüstriyel üretimin ihtiyacının başlaması ile önemli ölçüde gelişti. Bununla birlikte, Yeni yöntemlerde de hala demirdeki karbon içeriğini azaltmak için oksijen kullanımına dayanmaktadır.

Teklif banneri

Günümüzde, çelik üretimi geri dönüştürülmüş yani hurda malzemelerin yanı sıra demir cevheri, kömür ve kireçtaşı gibi geleneksel hammaddeleri de kullanmaktadır. Çelik üreticileri genellikle iki şekilde çelik üretilir, temel oksijen çelik üretimi ve elektrik ark ocakları , bu yöntemler neredeyse tüm çelik fabrikalarında kullanılmaktadır.

Paslanmaz sac üretimi
Paslanmaz sac üretimi

Çelik üretimini bir kaç basamak olarak inceleyelim:

İlk adım olan demir üretimi , yüksek fırınlarda eritilen demir cevheri , kok ve kireç ham girdilerini içerir . Sıcak metal olarak da adlandırılan erimiş demir, yine de yüzde 4-4,5 karbon ve onu kırılgan yapan diğer safsızlıkları içerir.

İlk aşama çelik üretiminin iki ana yöntemi vardır: (Bazik Oksijen Fırını, BOF) ve daha modern (Elektrikli Ark Ocağı, EAO) yöntemleri. BOF yöntemleri, bir karıştım fırınında erimiş demire geri dönüştürülmüş hurda çelik ekler.

Yüksek sıcaklıklarda, metal içerisinden oksijen yüksek hızla pompalanır ve bu da karbon içeriğini yüzde 0-1,5’e düşürür. Bununla birlikte, EAO yöntemi, geri dönüştürülmüş çelik hurdalarını, metali eritmek ve yüksek kaliteli çeliğe dönüştürmek için yüksek güçlü elektrik ocakları (1650 C’ye kadar sıcaklıklar) kullanarak birleştirir.

sıcak haddelenmiş rulo
sıcak haddelenmiş rulo

İkinci aşama çelik üretimi, çelik bileşimini ayarlamak için hem BOF hem de EAO yöntemleri ile üretilen erimiş çeliğin yani sıvı çeliğin işlenmesini içerir. Bu, belirli elementlerin eklenmesi veya çıkarılması ve / veya sıcaklık ve üretim ortamının manipüle edilmesi ile yapılır. Elde edilmek istenen çelik türlerine bağlı olarak, aşağıdaki ikinci aşama için çelik üretim süreçleri kullanılabilir:

 • karıştırma
 • Pota
 • Kepçe enjeksiyonu
 • Gaz indirgeme
 • Oksijen üfleme ile kapatılmış argon köpürtme yoluyla kompozisyon ayarı
sıcak haddeleme işlemi
sıcak haddeleme işlemi

Sürekli döküm, erimiş çelik kalıplara dökülmesidir, ince bir çelik katmanının katılaşması sağlanacak şekilde soğutulmuş bir kalıba dökülür. Katılaşan çelik merdaneler kullanılarak geri çekilir. Haddeleme sırasında Çelik tamamen soğutulur ve katılaştırılır. Uygulamaya bağlı olarak istenen uzunluklarda kesilir; yassı ürünler için levha haline , uzun ürünler için kütükler haline getirilir. Bu aşamada sıvı çeliğin döküldüğü kalıpların genişliği önemlidir. Eğer bir yassı sac üretimi yapılıyorsa slab dediğimiz kalıplara dökülmelidir.

İlk biçimlendirmede, dökülmüş olan çelik daha sonra, çeşitli şekillerde, genellikle sıcak haddeleme ile, döküm kusurlarını ortadan kaldılır. İstenen şekil ve yüzey kalitesini sağlanacak şeklinde haddeleme yapılır. Sıcak haddelenmiş ürünler yassı ürünlere, uzun ürünlere, dikişsiz borulara , hadde profillerine veya özel ürünlere ayrılır.

Çelik üreticileri son olarak haddeleme teknikleri ile çelik son şeklini alacaktır, burada çeliğe son şeklini ve özelliklerini verir . Bu teknikler şunları içerir:

 • Metalin yeniden kristalleşme noktasının altında yapılan şekillendirme ( soğuk haddeleme ), mekanik değişimi etkiler.
 • Tavlama
 • Temperleme
 • İsternirse Kaplama (galvanizleme)
 • Yüzey işleme
 • Paketleme
çelik tavlama işlemi
çelik tavlama işlemi