Galvaniz çelik sac üretimi- Galvanizli sac nasıl üretilir?

Galvaniz çelik sac üretimi- Galvanizli sac nasıl üretilir?

Galvaniz çelik tarihi, Simyacı kimyagerin demiri erimiş çinkoya batırmasıyla demirin üzerinde gümüş benzeri bir kaplama olduğunu fark eder. Bu hikaye 300 yıl önce başlar. Simyacının bu girişimi galvanizleme tarihinin oluşumunda ilk adım olacaktı.

Teklif banneri

Çinkonun demirle buluşması , galvanizleme tarihi ile yakından bağlantılıdır; 2500 yıl öncesinde dahi çinko ile yapılan süslemeler bulunmaktadır.BU süslemeler yüksek miktarda çinko bulunan madenin eritilmesi ile yapılmaktaydı. Pirinç ise bakır ve çinko alaşımdan yapımaktadır. % 23 çinko içeren Judean pirinci ile MÖ 10. yy da bulunmuştur.

Charaka Samhita MÖ 500 civarında yazılan meşhur Hint tıp metni , çinko okside edildiğinde, ‘filozof yünleri’ olarak da bilinen pushpanjan ürettiğinden, çinko oksit olduğu düşünülen bir metalden bahseder. Hint tıp metninde, çinko oksidinin gözler için bir merhem ve açık yaralar için bir tedavi olarak kullanımını detaylandırıyor. Çinko oksit günümüzde ciltler için, kalamin kremlerde ve antiseptik merhemlerde kullanılır. Çinko üretimi 17. yüzyılda Hindistan’dan Çin’e taşındı. 1743 de İngiltere Bristol’de ilk Avrupa çinko eriticisi yani galvaniz kaplama tesisi faaliyete başladı.

galvaniz çelik
galvaniz çelik

1742’de, Melouin adlı bir kimyager, Fransız Kraliyet Akademisi’ne , erimiş çinkoya batırarak demir üzerinde çinko kaplamanın nasıl elde edilebileceğini anlattığı bir makale sundu . Melouin’in keşfine ilgi bilimsel çevreler arasında hızla yayıldı ve ilk uygulama erimiş çinkonun ev eşyaları için ucuz koruyucu bir kaplama olarak kullanılmasıydı. Bu ürünler, 18. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’nın bazı bölgelerinde kullanılmaya başlandı.

1850’de İngiliz galvanizleme endüstrisi, demirin korunması için yılda 10.000 ton çinko kullanıyordu. Bu süre aynı zamanda, galvaniz kaplamayı tüm dünyadaki insanların diline gömmek için yardımcı olacak bir mühendislik malzemesinin icat edildiğini gördü.

Günümüzde Galvaniz kaplama ile çelik korozyonunu engelleme

Türkiye galvaniz çelik üreticilerinden Erdemir kapasite olarak toplam üretiminin %5 civarı galvanizli çelik sac oluşturmaktadır. Türkiye de galvanizli çelik üretimi geçmişi yaklaşık 60 yıl öncesine dayanmaktadır. Erdemir galvanizleme hattını 1965 yılında üretimi başlaması faaliyete almıştır.

Ardından Tezcan galvaniz 1982 yılında rulo galvanizleme hattını faaliyete alarak galvaniz rulo sac üreten ilk özel firma olmuştur.

2018 verilerine göre sıcak daldırma galvaniz tüketimi yıllık 300.000 ton civarında olmaktadır. Bu miktara galvaniz rulo sac üreticilerinin tükettiği çinko dahil değildir.

Galvaniz sac üretimi nasıl yapılır?

Sıcak Daldırma Galvaniz

Galvanizli çelik, çinko ile kaplanmış bir karbon çeliğidir. En yaygın çinko kaplama yöntemi sıcak daldırma işlemidir. Soğuk galvaniz kaplama diye bir yöntem yoktur.

Sıcak daldırma galvaniz işlemi, karbon çeliğinin erimiş bir çinko havuzuna (680 derece) daldırılmasıyla oluşur. Malzeme çinko havuzundan çıkarıldığında ve soğutulduğunda havadaki oksijene bir reaksiyon oluşur. Reaksiyon çinkonun çeliğin üzerinde katılaşmasına ve bütünleşmesine neden olur. 

Bu en yaygın galvanizleme şeklidir. Fakat bu yöntemde galvaniz kaplama kalınlığı homojen dağılımı kolay kontrol edilemediğinden hazır çelik ürünler için kullanılır. Yani örneğin bir çelik direk kaplama için uygundur. Galvanizleme işleminin bir diğer yöntemi sürekli galvanizleme hatlarıdır.

Galvaniz çelik fiyatları neden yüksek
Galvaniz çelik fiyatları neden yüksek

Sürekli Galvanizleme

Sürekli galvaniz kaplama, yani çinko kaplamayı, bir çinko banyosundan geçerken sürekli bir rulo çelik bobin yüzeyine uygular. Çelik Bobin, dakikada yaklaşık 200 metre hızla hareket eder.

Çelik Bobin, çinko havuzundan arzu edilen ölçüde çinko kaplaması ile çıkar. İstenilen kaplama kalınlığına ulaşmak için fazla çinko yüksek basınçlı havayla uzaklaştırılır. Çinko havuzundan çıkan galvanizli rulo çelik bobin soğumaya bırakılır.

Sürekli galvanizleme çinko kaplama kalınlığı daha hassas ürünlerde kullanılır. Genelllikle galvaniz çelik rulo üretiminde kullanılmaktadır. Türkiye Galvaniz sac üreticileri bu konuda oldukça yüksek yatırımlar yapmışlardır. Kaplama kalınlığı arttıkça galvanizleme maliyeti de artmaktadır.

Galvanizli metal levhalar, çinko metalinin çelik metal üzerine elektrokaplanmasını içeren bir işlemle üretilir. Galvanizleme işlemi, çelik üzerinde oksidasyona uğrayan ve galvanizlemeye kahverengi rengini veren bir kaplama üretir. Galvanizli metal levhalar haline getirildikten sonra, parlak bir yüzey elde etmek için kaplama yıkanır. Bu parlak yüzey, onlara kapatıcı bir son vermek için fosfatlı emaye ile kaplanabilir veya levhaların yüzeylerine renk katmak için renkli pigmentlerle boyanabilir. Hayal gücünüzü kullanın ve galvanizli sac üretiminde görmek isteyeceğiniz diğer renkleri düşünmeye çalışın.

Galvanizli çelik saclar, demir cevherinin pik demire dönüştürülmesiyle üretilir. Bu, karbon, kok veya kömür formunda bir indirgeyici madde ile yapılır. Demir cevheri ile dolu vahşi bir araziyi alabilir ve bu ürünü sadece su ve ısı kullanarak çevre dostu bir şekilde üretebiliriz.

sıcak daldırma galvaniz sac üretimi
sıcak daldırma galvaniz sac üretimi

Galvanizleme, koruyucu kaplamalar için çeliğin hazırlanması işlemidir. Galvanizleme işlemi, sert ve dayanıklı bir kaplama üretmek için zamanla kürlenen taze yapılmış çelik üzerinde gerçekleştirilir. Sertleşme sürecini hızlandırmak için tedarikçi, çeliğin yüzeyine çinkoyu elektrolizle kapladı. Kaplama geliştikçe, sülfürik asit içinde çözülmüş bir klorür iyonu tabakası ile elle kaplandı, her ikisi de çeliğin içine yerleştirildiği bir daldırma banyosundan uygulandı, ve daha sonra ultraviyole ışıklar altında kürlenir. Bu işlem, metalin kimyasına bağlı olarak, 100°F ile 300°F (37°C ile 149°C) arasında değişen sıcaklıklarda alüminyum ve magnezyum gibi çeşitli metaller için kullanılabilir. Galvanizli sac üretimi

Galvanizli çelik saclar aşağıdaki sırayla geçer:

Galvanizli çelik sacın en yaygın şekli, birkaç çelik katmanından oluşan kütüklerden haddelenir. Bu tip levhayı üretmek için, kütükler bir fırında yüksek sıcaklıklara (üretim sıcaklıkları 1200°C ile 1500°C arasındadır) ısıtılır ve burada fazla malzeme ve şekli çıkarmak için bir çekiçle dövülür. Bu işlem, her çelik tabakası için yaklaşık 20 dakika sürer.

Galvanizli çelik, önce çeliğe ince bir ağ galvanizleme maddesi ile önceden aşındırılarak hazırlanır. Bu, maksimum koruma ve pas direnci elde etmek için yapılır. Ardından, çelik rulolar, istenen nihai kalınlığa ulaşmak için bir dizi düz kesim ve yeniden kesimle levha haddelenir. Plaka haddelemesinden sonra, daha fazla bitirme geçişi meydana gelir. Bu geçişler sırasında çelik, cilalama makineleri kullanılarak sızdırmaz hale getirilir ve/veya belirli bir yüzey kalitesi elde etmek için sıcak su ile çalkalanarak elenir. Ardından, son montaj yerine oturtulmadan önce bu yüzeyin üstüne koruyucu bir kaplama uygulanır.

Galvaniz kaplamasını etkilemeden en son metalurjik standartlara göre işlenmiş, haddelenmiş ve damgalanmış çelik. Galvaniz kaplama yapıştırılmış, boyanmamış. Bu üretim tekniği 1930’dan beri değişmeden kalmıştır.

Galvanizli metal, çelik bir yüzeyin yumuşak çelik bir noktaya veya arkaya yapıştırılmasıyla üretilebilir. Metal (örneğin, galvanizli çelik, paslanmaz çelik, alüminyum) damgalanıp bir şekle getirildiğinde, silindirler kullanılarak vakum basıncı ve ardından çok sıcak su ile bir çinko oksit kaplaması uygulanır.

Galvanizli çelik ne için kullanılır? Galvanizli çelik, görünmez bir çinko bariyeri oluşturarak paslanmayı önleyen bir yüzey işlemidir. Bu süreç, 18. yüzyılda çinko ile işlenmiş çeliğin nem ve oksijenin neden olduğu korozyona direneceği keşfedildiğinde geliştirildi. Galvanizleme işlemi, bir metal levhanın havada veya suda kurutulmasını ve ardından başka bir levha ile kaplanmış çinko katmanları arasına yerleştirilmesini içerir. Bu işlem sırasında çinko, oksijenin ilk çinko tabakasının altındaki açıkta kalan metale ulaşmasını önleyen ve böylece oksidasyonu önleyen koruyucu bir kaplama oluşturur. İşlem çelik, alüminyum, bakır veya paslanmaz çelik dahil olmak üzere çeşitli metallere uygulanabilir. Galvanizli çelik, paslanmayı önleme ve koruyucu bir kaplama işlevi görme yeteneği nedeniyle üreticiler tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, iyi bir mukavemet ve aşınma direncine sahiptir. Bu faydalar, galvanizli çeliği, üretim tesislerinde ve havaalanları ve otobüs depoları gibi ulaşım merkezlerinde yapısal elemanlar ve dekoratif parçalar için ortak bir koruyucu malzeme haline getirir; ayrıca deniz ortamlarının malzemeyi uzun süreli dış hava koşullarına maruz bıraktığı rıhtım ve rıhtımlardaki yüzeylerin bütünlüğünü korur. Galvanizli çelik ayrıca mimaride özellikle binaların içindeki kolonlar gibi rijitliği korurken esneme veya bükme gerektiren destek uygulamalarında kullanılır.

çeliğin düşük maliyetli çinko ve demir alaşımı olan çinko ile elektrokimyasal olarak kaplanmasıyla yapılır. Çinko, kimyasal piller gibi davranan yüksek voltajlı elektrotlar kullanılarak sürekli bir işlemde elektrokimyasal olarak uygulanır. Elektrotlardan gelen elektrik yüklü parçacıklar, daha sonra yapılarını yumuşatmak ve boyutlarını genişletmek için tavlanan çinko kaplamalar oluşturmak için iç malzeme ile reaksiyona girer. 

Bu sonuç paslanmayacak, paslanmayacak endüstriyel bir üründür. Üretimimizde malzemeye bir delik açılarak deliğin iç yüzeyine elektrot dokundurularak malzemeler kaplanır.

Boyut: 1 sayfa, 4,5 ft. uzunluk x 100′ genişlik (1250 x 30 m)

Galvanizli sac üretimi nedir?

Galvanizli sac üretimi. (demir ve çeliğin galvanizli demire nasıl yapıldığını gösteren)

Galvanizli sac üretimi, ürünün paslanmaması için galvanizleneceği bir işlemdir. Galvanizleme işlemi, imalat endüstrisinde önemli bir bileşendir ve metali korozyondan korumak için yoğun bir şekilde kullanılır.

Galvanizli sac üretimi

Galvanizli çelik sac, otomotiv dış cepheleri, aletleri ve mobilyaları için çok parlak bir yansıtıcı yüzey üretmek üzere bir parça ince sıcak haddelenmiş çelik galvanizlenerek yapılır. Soğuk veya sıcak haddelenmiş çelik sacların kaplamalı bir ürüne nasıl dönüştürüleceğini görmek için galvanizli çelik sac üretimiyle ilgili video özelliğimizi izleyin.

Galvanizli çelik sac, birçok bina uygulaması için ideal malzemedir. Paslanmayan güçlü bir metaldir, bu da onu dış mekanlarda ve zorlu ortamlarda kullanım için özellikle uygun hale getirir. Galvanizli sac, korozyona karşı korumak için çinko ile kaplanmıştır. Ancak, bu süreç kendine özgü bir dizi zorluk yaratır.

Galvanizli çelik sac, esas olarak çelik sac yüzeyinin koruyucu bir çinko tabakasına sahip olduğu galvanizleme yöntemiyle üretilir.

Galvanizli sac, çeşitli ürünlerin üretiminde kullanılmaktadır. Bazıları ev kullanımı için teneke kutular, araçlar,

Galvanizleme, çelik sacın erimiş çinko banyosundan geçtiği sürekli sıcak daldırma adı verilen bir işlemle çelik saclara uygulanan bir çinko kaplamadır.

Galvanizli çelik, koruyucu bir çinko tabakasına sahip sıradan karbon çeliğidir. Çelik mukavemeti düşük karbonlu çeliğe eşdeğerdir, çinko dış tabakası ise UV ışığına ve diğer elementlere karşı dirençli olmasını sağlar. Galvanizli metalin kaynaklanması ve perçinlenmesi kolaydır