Што такое профіль HEA?

H-profil-fiyatlari

Еўропа профіль standart? profillerdir. ?ngilizce H Beam denilmektedir. H profiller Hea, Heb, Hem gibi farkl? çe?itleri bulunmaktad?r. профіль adland?rmas? kulak geni?li?inden gelmektedir. Hea 100 profil a?a??daki ?ekilde de görüldü?ü üzere çelik profilin h ölçüsüne denir. Yani hea 100 profilin yüksekli?i 100 mm dir. профіль  üretimi 100 mm geni?likten ba?layarak 1200 mm ye kadar üretilebilmektedir. Hea profil fiyatlar?na buradan ula?abilirsiniz.

h profil a??rl?klar?, h profil fiyatlar?
h profil a??rl?klar?, h profil fiyatlar?,hea profil fiyatlar?, heb profil fiyatlar?,hem profil fiyatlar?, çelik profil fiyatlar?

H профіль  patenti 1849 y?l?nda  Alphonse Halbou taraf?ndan patentlenmi?tir. 20. yüzy?l?n ba??nda Amerika da çelik köprü ve gökdelen yap?m?nda kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Ayr?ca Eiffel kulesi yap?m?nda da kullan?lan H profiller çelik konstrüksiyon yap?lar?n vazgeçilmez elemanlar?ndand?r.

H профіль ölçülerine göre farkl? kalitelerde üretilebilirler. H profiller genellikle s235, s275 ve s355 kalite standartlar?nda üretilebilirler.

H profil A??rl?klar?

H profil A??rl?klar? Г
кг/м
HE 100 AA 12,2
HE 100 A 16,7
HE 100 B 20,4
ЁН 100М 41,8
HE 120 AA 14,6
HE 120 A 19,9
HE 120B 26,7
HE 120M 52,1
HE 140 AA 18,1
HE 140 А 24,7
HE 140 B 33,7
HE 140M 63,2
HE 160 AA 23,8
HE 160 A 30,4
HE 160 B 42,6
HE 160M 76,2
HE 180 AA 28,7
HE 180 A 35,5
HE 180 B 51,2
HE 180M 88,9
HE 200 AA 34,6
HE 200 A 42,3
HE 200 B 61,3
HE 200M 103,0
HE 220 AA 40,4
HE 220 A 50,5
HE 220 B 71,5
HE 220M 117,0
HE 240 AA 47,4
HE 240 A 60,3
HE 240 B 83,2
HE 240M 157,0
HE 260 AA 54,1
HE 260 A 68,2
HE 260 B 93,0
HE 260M 172
HE 280 AA 61,2
HE 280 A 76,4
HE 280 B 103
HE 280M 189,0
HE 300 AA 69,8
HE 300 A 88
HE 300 B 117,0
HE 300M 238,0
HE 320 AA 74
HE 320 A 97,6
HE 320B 127,0
HE 320M 245
HE 340 AA 78,9
HE 340 A 105,0
HE 340 B 134
HE 340 М 248
HE 360 AA 84
HE 360A 112
HE 360B 142
HE 360M 250,0
HE 400 AA 92
HE 400 A 125
HE 400 B 155,0
HE 400M 256
HE 450 AA 100
HE 450 A 140,0
HE 450 B 171
HE 450M 263
HE 500 AA 107
HE 500 A 155
HE 500 B 187
HE 500M 270
HE 550 AA 120
HE 550 A 166
HE 550 B 199
HE 550M 278
HE 600 AA 129
HE 600A 178
HE 600 B 212
HE 600M 285
HE 600 х 337 337
HE 600 х 399 399
HE 650 AA 138
HE 650 A 190
HE 650 B 225
HE 650M 293
HE 650 х 343 343
HE 650 х 407 407
HE 700 AA 150
HE 700A 204
HE 700B 241
HE 700M 301
HE 700 х 352 352
HE 700 х 418 418
HE 800 AA 172
HE 800 A 224
HE 800 B 262
HE 800M 317
HE 800 х 373 373
HE 800 х 444 444
HE 900 AA 198
HE 900 A 252
HE 900 B 291
HE 900M 333
HE 900 х 391 391
HE 900 х 466 466
HE 1000 AA 222
HE 1000 A 272
HE 1000 B 314
HE 1000M 349
HE 1000 х 393 393
HE 1000 х 409 409
HE 1000 x 488 488
HE 1000 x 579 579
HL 920 х 342 342
HL 920 х 365 365
HL 920 х 387 387
HL 920 х 417 417
HL 920 х 446 446
HL 920 x 488 488
HL 920 х 534 534
HL 920 x 585 585
HL 920 х 653 653
HL 920 x 784 784
HL 920 х 967 967
HL 1000 х 296 296
HL 1000 A 321
HL 1000 B 371
HL 1000M 412
HL 1000 х 477 477
HL 1000 х 554 554
HL 1000 х 642 642
HL 1000 х 748 748
HL 1000 x 883 883
HL 1100 A 343
HL 1100 B 390
HL 1100M 433
HL 1100 Р 499
h-profil
h-профіль
bel?????????? ????