Ipn Profile چیست؟

Npi profil fiyatları

Ipn Profile چیست؟

پروفایل های Ipn یا پروفیل های Npi به دلیل ساختارشان I شکل هستند. پروفیل I به روش نورد گرم تولید می شود. هنگام تولید پروفیل های Ipn از بیلت استیل استفاده می شود. فقط تا حدی گرم می شوند و با رد شدن از بین غلتک ها به شکل اخگر در می آیند.

بیایید تولید پروفیل I با نورد گرم را با کمی جزئیات بیشتر توضیح دهیم. برای تولید پروفیل Npi ابتدا باید بیلت فولادی عرضه کنیم. بیلت استیل با توجه به ابعاد پروفیل I برای تولید انتخاب می شود. به عنوان مثال، ما نمی توانیم یک پروفایل ipn 150 میلی متری را از یک لاگ 100 میلی متری تولید کنیم. پروفیل Ipn به صورت استاندارد 6 متری و 12 متری تولید می شود. در صورت تمایل، تولید اندازه سفارشی پروفایل npi نیز امکان پذیر است.

ابعاد پروفایل Ipn

پروفایل های Ipn با توجه به اندازه آنها نامگذاری می شوند. ارتفاع h که در شکل زیر نشان داده شده است نیز نام پروفایل ما است. به عنوان مثال، نام پروفایل i با ارتفاع h 120 میلی متر NPI 120 است.

ابعاد تولید پروفیل Ipn به طور کلی از 80 میلی متر شروع می شود. عریض ترین ارتفاع پروفیل های فولادی Ipn 550 میلی متر است، یعنی NPI 550 است.

نمایه یا نام مستعار Ipn قیمت پروفایل Npi می توانید بخش قیمت فولاد را در وب سایت ما دنبال کنید یا با نمایندگان مشتریان ما صحبت کنید.

جدول اندازه پروفایل Ipn

             
بخش     ابعاد    
  ساعت ب تیw تیf r1 r2
   میلی متر میلی متر میلی متر میلی متر میلی متر میلی متر
             
             
IPN 120 120 58 5,1 7,7 5,1 3,1
IPN 140 140 66 5,7 8,6 5,7 3,4
IPN 160 160 74 6,3 9,5 6,3 3,8
IPN 180 180 82 6,9 10,4 6,9 4,1
             
IPN 200 200 90 7,5 11,3 7,5 4,5
IPN 220 220 98 8,1 12,2 8,1 4,9
IPN 240 240 106 8,7 13,1 8,7 5,2
IPN 260 260 113 9,4 14,1 9,4 5,6
IPN 280 280 119 10,1 15,2 10,1 6,1
             
IPN 300 300 125 10,8 16,2 10,8 6,5
IPN 320 320 131 11,5 17,3 11,5 6,9
IPN 340 340 137 12,2 18,3 12,2 7,3
IPN 360 360 143 13 19,5 13 7,8
IPN 380 380 149 13,7 20,5 13,7 8,2
             
IPN 400 400 155 14,4 21,6 14,4 8,6
IPN 450 450 170 16,2 24,3 16,2 9,7
             
IPN 500 500 185 18 27 18 10,8
IPN 550 550 200 19 30 19 11,9

ipn profil
پروفایل ipn

وزن پروفایل Ipn

   
بخش  
  جی
  کیلوگرم بر متر
   
   
IPN 120 11,1
IPN 140 14,3
IPN 160 17,9
IPN 180 21,9
   
IPN 200 26,2
IPN 220 31,1
IPN 240 36,2
IPN 260 41,9
IPN 280 47,9
   
IPN 300 54,2
IPN 320 61,0
IPN 340 68,0
IPN 360 76,1
IPN 380 84,0
   
IPN 400 92,4
IPN 450 115
   
IPN 500 141
IPN 550 166
خطا: محتوا محافظت شده است!!
fa_IRفارسی