ذوزنقه بتنی استانبول

beton altı trapez sac

İstanbul Beton altı Trapezi Sac Beton altı trapez saclara deck sacı da denmektedir.
Deck sacları zemin kalıpları yerine sarf edilen basit ve süratli montaj edilebilir.
Uzunluğu istenilen ölçüye göre üretilebilir zemin kalıp saclarıdır.

Deck sac fiyatları galvaniz sac fiyatları üzerine fason işçilik eklenerek bulanabilir.
Günümüz yapı teknolojilerinde en çok rastlanan özellik uygun değişik yapı malzemelerinin beraber kullanılabilmesidir.

Yapı Teknolojilerinde en çok sarf edilen özellik değişik yapı malzemelerini bir arada kullanabilmektir.
Çelik yapının üzerine konulan ve bütün açılmış alanların beton muhafazakar sac ile kapatılmasından sonra sacın çelik yapıya sabitlenmesi gereklidir.

 

Farklı formalarda üretilebilmektedir.

 

Trapez formları

 

27/200 form

 

38/151 form

 

60/940 form

 

75/750 form

اتفاق می افتد.

Yapının üst kısmına , kiriş yönününe dik olacak şekilde döşenmelidir.

 

ورق فولادی پوشش بتنی باید در نواحی باز ساختمان قرار گیرد. ضخامت و ارتفاع دال ورق فولادی پوشش بتنی باید تعیین شود. ورق های فولادی آب بندی بتن که به عنوان قالب نیز عمل می کنند، عموماً با خمش و جوشکاری ورق های 2 میلی متری، 2.5 میلی متری، 3 میلی متری در 90 درجه قرار می گیرند.

 

ورق ذوزنقه ای باید پس از پوشاندن تمام نواحی باز با ورق فولادی پوشش بتنی که در قسمت بالایی سازه قرار می گیرد، به سازه فولادی ثابت شود. متریال مناسب برای استفاده در اینجا میخ میخ است.

 

میخ گل میخ با ایجاد قوس الکتریکی بر روی سازه فولادی ورق ذوزنقه ای بدون استفاده از سیم الکترود یا گاز با دستگاه جوش مخصوص جوش داده می شود.

 

beton-alti-trapez-saci
beton-alti-trapez-saci

İSTANBUL BETON ALTI TRAPEZİ امکانات

Beton altı Trapezi istanbul yapıların en önemli elamanlarından biridir. Yapının sağlamlığı açısından döşeme sonrası çelik yapıda yatay ve dikey yönde aksları birbirine bağlamaktadır. Her ne kadar yüzey kaplama elamanı olarak ta kullanılsa ana yapının hafifletilmesi için de tercih edilir.

 

İSTANBUL BETON TRAPEZİ ÖLÇÜLERİ

قالب بتنی ذوزنقه 60/940 که به چندین شکل مختلف تولید می کنیم، می توان برای کف های نیم طبقه در ساختمان های مسکونی، نیم طبقه در ساختمان های صنعتی، نیم طبقه اداری یا پلازا، نیم طبقه انباری یا انباری ترجیح داد. در مطالعات استاتیکی که با توجه به بارهای ناحیه مورد استفاده انجام می شود، فاصله تیرها نیز باید محاسبه و ضخامت ورق فولادی ذوزنقه ای مناسب تعیین شود. توصیه ما به مشتریان این است که محاسبات استاتیک سازه های خود را به درستی انجام دهند و ورق ذوزنقه ای را سفارش دهند.

 

Beton trapezi Sac formumuz 60/940 olarak anılmaktadır.

60 میلی متر اندازه گیری ارتفاع از کف ورق فولادی گالوانیزه است.

940 mm olan ölçüsü ise net kapatma alan ölçüdür. Net kapatma alan ölçüsü demek yan yana yapılan montajlarda diğer deck beton altı trapez sac ın üstüne konduğu eksene denilmektedir.

به عبارت دیگر وقتی 2 ورق در کنار هم قرار می گیرند، مساحت 188 سانتی متر پوشیده می شود.

Tek  başına net kapatma alanı 94 cm  olan  60/940 Trapez Formlu sacımız  1250 mm genişliğindeki rulodan üretilmektedir.

 

38/151/76 Beton altı Trapezi istanbul Sac

38/151-76 قیمت ورق ذوزنقه ای زیر بتن،

نقشه فنی ورق ذوزنقه ای بتن 38/760،

کاربرد ورق ذوزنقه ای 38/151 در زیر بتن،

38/766 تولید ورق ذوزنقه ای زیر بتن،

شرکت ورق ذوزنقه ای زیرزمینی 38/760،

38/151 ورق ذوزنقه ای زیر بتن گبزه،

38/151 ورق ذوزنقه ای زیر بتن استانبول

38/151/76 beton altı trapez sac 76 cm

خطا: محتوا محافظت شده است!!
fa_IRفارسی