Boyal? Trapez sac ?stanbul

Boyal? Trapez sac ?stanbul

Boyal? Trapez sac ?stanbul farkl? renkler ve çe?itte Trapez saclar?m?z bulunmaktad?r.
Boyal? Trapez saclar asl?nda iki farkl? türü bulunmaktad?r.
D?? cephe kaplamas? trapez saclar ve Beton alt? trapez saclar.
D?? cephe kaplamas? olarak veya beton alt? trapez sac kullan?m? olarak da trapez saclar galvanizli rulo saclardan imal edilmektedir.
Çat? kaplama malzemesi olan Trapez saclar?n fiyatlar? galvanizli rulo saclar ve sonras?nda yap?lan i?lem maliyetleri olu?turmaktad?r.
Galvaniz rulo sac fiyatlar?na sitemizin ilgili bölümünden ula?abilirsiniz.
Renkli saclardan da üretilebilmeleri estetik aç?s?ndan çelik binalar?n d?? cephe kaplamalar?nda ve çat? kaplamalar?nda tercih sebebidir. Trapez sac galvaniz veya boyal? saclardan yap?ld?klar? için uzun ömürlüdürler.
Korozyona ve farkl? hava ko?ullar?na uygundur.
DX51 kalite galvaniz saclardan üretilirler.
?stanbul trapez sac üretim tesisimizde farkl? kal?nl?klar ve ebatlarda puolisuunnikkaan muotoinen levy imalat? yapabilmekteyiz.

Boyal? Trapez sac fiyatlar?

Trapez sac fiyatlar? kullan?lacak galvaniz sac?n kal?nl???na, boyal? galvaniz sac?n renk koduna , trapez sac?n ölçülerine ve trapez sac ebatlar?na göre de?i?mektedir.
Trapez sac fiyatlar? için galvaniz  sac fiyatlar?n? sitemizden kontrol edebilirsiniz.
Boyal? saclar farkl? kullan?m alanlar?na sahiptir.
En yayg?n kullan?m? çat? kaplamas? ve cephe kaplamas?d?r.
Çat? kaplamas?nda genellikle panel harici yani boyal? trapez sac olarak tercih edilir.
Boyal? saclar trapez formunda montajlanmas? ile çelik yap?y? ya da binan?z? ya?mur , güne? ?????ndan kaynakl? ?s?nma , so?uk hava ve kar gibi olumsuz iklim ko?ullar?na kar?? sizi korur.
Boyal? saclar ayn? zamanda çat? paneli ve cephe panel imalat?nda da kullan?lmaktad?r.
Boyal? panel saclar? ile boyal? trapez saclar? ayn? ürünlerdir.
Boyal? trapez ile boyal? panel aras?ndaki fark panel malzemenin poliüretan malzeme ile kapl? olmas?d?r.

Boyal? puolisuunnikkaan muotoinen levy Gebze, Boyal? Trapez Sac ?stanbul

Boyal? sac üretimi galvanizli rulo sac kullan?larak yap?lmaktad?r.
Boyal? sac üretiminde kullan?lan galvanizli saclar?n galvaniz kaplamas? genellikle 100 gr /m2 olarak tercih edilirler. 100 gr/m2 galvanizli saclar?n atmosferik dayan?m? ortalama 50 y?l olarak belirtilmektedir.
Galvanizli sac boya ile kaplanmas? ile ömrü 100 y?la yakla?maktad?r.
Boyal? sac üzerindeki boya sac malzemenin hem zorlu iklim ko?ullar?ndan korunmas?n? hem de estetik bir görünüm sa?lamaktad?r.
Rulo halindeki galvaniz sac boyal? merdane aras?ndan geçirilmesi ile tek taraf? boya kaplanmaktad?r.
Boyal? sac üretimi sonras? Boyal? rulo saclar trapez hatt?na al?narak istenilen trapez formuna uygun ?ekillendirilirler.
Örne?in 27/200 formuna göre ?ekillendirilen boyal? trapez saclar geni?lik olarak kapamas? genellikle 80 cm olmaktad?r.

virhe: Sisältö on suojattu!!
fiSuomi